Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 11.08.2022 r.
  Data modyfikacji: 11-08-2022 14:43
 2. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Góra o mocy do 100 MW na działkach nr: 121, 122, 123/2, 123/1, 124, 137/3, 131, 140, 143 obręb Góra
  Data modyfikacji: 10-08-2022 14:18
 3. LIX sesja RM, w dniu 04.08.2022 r.
  Data modyfikacji: 10-08-2022 08:42
 4. Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej na gruntach miejscowości Magnuszowice o 3,3 MW, przewidzianego do realizacji na działce nr 24/2 z k.m. 1 obręb Magnuszowice
  Data modyfikacji: 09-08-2022 14:54
 5. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Sarny Wielkie - 09.08.2022 r.
  Data modyfikacji: 09-08-2022 09:51
 6. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 08-08-2022 15:24
 7. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w roku 2021”.
  Data modyfikacji: 08-08-2022 13:26
 8. Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy - 05.08.2022 r.
  Data modyfikacji: 05-08-2022 13:57
 9. Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - 05.08.2022 r.
  Data modyfikacji: 05-08-2022 13:52
 10. Ogłoszenia i Zarządzenia 2022
  Data modyfikacji: 05-08-2022 08:38
Wersja XML