Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

 1. PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Niemodlin w 2016 r..pdf
 2. PDFPoziom recyklingu osiągniety przez gminę Niemodlin.pdf
 3. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf
 4. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok.pdf
 5. PDFPoziom recyklingu - Gmina Niemodlin.pdfPDFPoziom recyklingu za 2017 - korekta.pdf
 6. PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Niemodlin za 2017 r..pdfPDFRoczna analiza stanu gospodaki odpadami komunalnymi za rok 2017 - korekta.pdf
 7. PDFRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - stan na 23.03.2020r.pdf
 8. PDFInformacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Niemodlin-19.03.2020. pdf.pdf
 9. PDFANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2018 R.pdf

 

 

 
Wersja XML