Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia - 2012

1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - DOCz176

2. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. - DOCZarządzenie Nr. III 205. 12.doc

3. Zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej - DOCXZarządzenie Nr III 256 12..docx
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Wersja XML