Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia - 2011

1. Zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej DOCXzarządzenie i konkurs ofert

 

2Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań polegających na:
1) organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień,
2) organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych o odniesieniu profilaktycznym, popularyzujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków, wzmacniających więzi rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze. DOClato 2011
 

3. Zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej - DOCogł

4. Zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. - DOC132


 

Podmiot udostępniający: OPS w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Miroslawa Dziatkowiak
Data wytworzenia: 01.12.2010r.
Wersja XML