Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale GNP

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA   STANOWISKO    

urzędnicze – inspektora  Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami
                   i Planowania Przestrzennego 

 
 
 
 
 
 
 
  Informuję,   że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana   Pani  Anna Miler   zamieszkała  w Niemodlinie
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
 

     Pani    Anna Miler  spełniła  wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze, posiada wyksztalcenie wyższe magisterskie  oraz  Studia Podyplomowe  w zakresie  administracji  publicznej . Wykazała  się dużą wiedzą  z zakresu wykonywanych  zadań na  ww. stanowisku, posiada doświadczenie  w pracy w administracji samorządowej. Jest  osobą  komunikatywną, otwartą,  przygotowaną  merytorycznie   do podjęcia  pracy na tym stanowisku.

 
 
 
                                                                                                                          Burmistrz Niemodlina
 
/ - / Dorota Koncewicz
 
                            
Niemodlin,   25.05.2015r.
 

 

Wersja XML