Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

Niemodlin jest gminą miejsko-wiejska działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 ) z dnia 24.05.201 r.

województwo: opolskie
powiat: opolski

Konto bankowe BS Namysłów O/Niemodlin
44 8890 1079 0009 4009 2006 0001

NIP Gminy: 9910316271
REGON Gminy: 531413194
 

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW GMINY:

PDFstatystyka mieszkańców gminy Niemodlin na dzień 31.12.2019r.pdf

PDFStatystyka mieszkańców gminy Niemodlin w poszczególnych miejscowościach według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.pdf

PDFStatystyka według stanu na dzień na dzień 31.12.2016 r..pdf

PDFstatystyka według stanu nadzień 31 grudnia 2014r.pdf
PDFstatystyka według stanu na dzień 31 grudnia 2013r..pdf
PDFstatystyka według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r..pdf
PDFstatystyka według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r..pdf
PDFstatystyka według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r..pdf


 

 


Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.2018.1330 , z dnia 2018.07.10  )oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.z 2007 r., Nr 10, poz.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo informacje na temat gminy, dotyczące m.in.: statutu, organizacji, przedmiotu działalności i kompetencji, informacje o organach i osobach sprawujących w nich funkcje, o majątku, a także na temat funkcjonowania, trybu działania, zakresu i sposobu przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zapraszamy także do odwiedzania naszego serwisu miejskiego www.niemodlin.pl, na którego stronach znajdziecie Państwo wiele informacji dotyczących Gminy Niemodlin.

 

Burmistrz Niemodlina
i
Zespół Redakcyjny Biuletynu

[
Wersja XML