• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki organizacyjne gminy

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym:

Art. 9. [Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę. Sposoby realizowania
zadań gminy]

1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także
zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
(...)

JEDNOSTKI GMINY :
Jednostki organizacyjne:


Jednostki oświatowe:

 


Instytucje kultury

Wersja XML

Urząd Miejski w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
tel. 774606295
fax 774606260
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5677223
w tym miesiącu: 62947
dzisiaj: 848