• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8169165679718746225868041714966508461037462803249700
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
609676359072711695346396266919668416152064430598096828976635
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
500113861048763465484854343739410794793659301522355242559331
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
190832152721923216252517925793258832869232219426024293940629
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00002515201316524180441793820049
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 108410
 2. Przetargi i Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 55134
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 33268
 4. Zapytania ofertowe 2018
  Wyświetleń: 28652
 5. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )
  Wyświetleń: 22960
 6. Uchwały RM kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 22936
 7. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 20274
 8. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 20117
 9. rok 2018
  Wyświetleń: 16398
 10. Rada Miejska
  Wyświetleń: 16015
 11. rok 2017
  Wyświetleń: 13449
 12. Rok 2016
  Wyświetleń: 12989
 13. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2017
  Wyświetleń: 11683
 14. Przetargi na usługi i dostawy
  Wyświetleń: 11586
 15. Przetargi na roboty budowlane - 2017
  Wyświetleń: 10579
 16. rok 2019
  Wyświetleń: 10253
 17. Przetargi / zapytania ofertowe ZGKiM
  Wyświetleń: 9487
 18. Przetargi na roboty budowlane
  Wyświetleń: 8797
 19. Rok 2017
  Wyświetleń: 8763
 20. Rok 2018
  Wyświetleń: 8760
 21. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 8239
 22. Archiwum przetargów - 2016
  Wyświetleń: 8017
 23. Rok 2019
  Wyświetleń: 7736
 24. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2017
  Wyświetleń: 7610
 25. Zapytania ofertowe 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 7537
 26. Archiwum przetargów - 2011
  Wyświetleń: 7300
 27. Archiwum przetargów - 2012
  Wyświetleń: 6955
 28. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6648
 29. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS
  Wyświetleń: 6573
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6570
 31. rok 2016
  Wyświetleń: 6234
 32. Archiwum przetargów - 2013
  Wyświetleń: 6083
 33. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 5914
 34. Przetargi na lokale użytkowe
  Wyświetleń: 5839
 35. Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Niemodlin, Regulaminy
  Wyświetleń: 5781
 36. Archiwum przetargów - 2010
  Wyświetleń: 5778
 37. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5702
 38. Przetargi na usługi i dostawy - 2018
  Wyświetleń: 5687
 39. Podatki i opłaty w roku 2016
  Wyświetleń: 5660
 40. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 5633
 41. Kierownictwo
  Wyświetleń: 5599
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5552
 43. rok 2015
  Wyświetleń: 5528
 44. Przetargi na roboty budowlane - 2018
  Wyświetleń: 5487
 45. Archiwum przetargów - 2014
  Wyświetleń: 5299
 46. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 5289
 47. Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza i powołanie Skarbnika
  Wyświetleń: 5272
 48. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5162
 49. Ogłoszenia i obwieszczenia burmistrza
  Wyświetleń: 5107
 50. Władze gminy
  Wyświetleń: 5077
 51. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
  Wyświetleń: 5067
 52. Jednostki organizacyjne gminy
  Wyświetleń: 5049
 53. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 4948
 54. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 4885
 55. Archiwum przetargów - 2015
  Wyświetleń: 4772
 56. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 4769
 57. Interpelacje kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4729
 58. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4693
 59. Statut gminy
  Wyświetleń: 4640
 60. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4540
 61. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 4433
 62. Przetargi na usługi i dostawy - 2017
  Wyświetleń: 4425
 63. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4419
 64. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4307
 65. Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 4286
 66. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4283
 67. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 4265
 68. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 4252
 69. Jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 4128
 70. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4128
 71. rok 2015
  Wyświetleń: 4121
 72. Projekty uchwał / konsultacje
  Wyświetleń: 4100
 73. Opinie i uchwałay RIO
  Wyświetleń: 4075
 74. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4070
 75. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2018
  Wyświetleń: 4060
 76. Zaświadczenia NIP REGON
  Wyświetleń: 4020
 77. Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 3957
 78. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY NIEMODLIN NA LATA 2015 - 2032
  Wyświetleń: 3947
 79. Informacje o zadłużeniu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 3927
 80. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 3915
 81. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2016
  Wyświetleń: 3900
 82. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2018
  Wyświetleń: 3867
 83. Przetargi ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 3860
 84. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
  Wyświetleń: 3852
 85. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3827
 86. Sprawozdanie finansowe SZOZ w Niemodlinie za 2012 r.
  Wyświetleń: 3814
 87. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 3813
 88. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3806
 89. Żłobki i kluby dziecięce
  Wyświetleń: 3801
 90. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3798
 91. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3797
 92. Petycje
  Wyświetleń: 3796
 93. Projekt WPF na 2014 r.
  Wyświetleń: 3782
 94. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 3763
 95. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3746
 96. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
  Wyświetleń: 3725
 97. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 3705
 98. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3690
 99. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 3683
 100. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3677
 101. Projekt budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 3667
 102. Projekty uchwał RM
  Wyświetleń: 3632
 103. e-puap
  Wyświetleń: 3631
 104. Kwestionariusz Osobowy
  Wyświetleń: 3628
 105. Rada Miejska kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3628
 106. Program Ochrony Środowiska na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3624
 107. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3603
 108. Wydział Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 3602
 109. Przetargi na lokale użytkowe / mieszkalne - 2017
  Wyświetleń: 3585
 110. Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012 r
  Wyświetleń: 3579
 111. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2017
  Wyświetleń: 3549
 112. Inne ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 3529
 113. Podatki 2017
  Wyświetleń: 3526
 114. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach
  Wyświetleń: 3507
 115. Projekt budżetu na 2014 r.
  Wyświetleń: 3500
 116. BIP archiwalny
  Wyświetleń: 3499
 117. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 3488
 118. rok 2012
  Wyświetleń: 3459
 119. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
  Wyświetleń: 3458
 120. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 3446
 121. Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011 r.
  Wyświetleń: 3429
 122. rok 2011
  Wyświetleń: 3428
 123. Konsultacje projektu współpracy na rok 2016
  Wyświetleń: 3427
 124. rok 2013
  Wyświetleń: 3427
 125. Udostepnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3426
 126. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 3422
 127. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
  Wyświetleń: 3416
 128. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 3407
 129. rok 2010
  Wyświetleń: 3403
 130. Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r
  Wyświetleń: 3396
 131. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3392
 132. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2017
  Wyświetleń: 3387
 133. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3379
 134. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3369
 135. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 3352
 136. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 3347
 137. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
  Wyświetleń: 3338
 138. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 3335
 139. rok 2014
  Wyświetleń: 3331
 140. rok 2013
  Wyświetleń: 3326
 141. Wnioski o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 3314
 142. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 3311
 143. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 3306
 144. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3284
 145. Program Rozwoju Gminy 2007-2013
  Wyświetleń: 3278
 146. Gminny Program Opieki nad Zabytkami
  Wyświetleń: 3276
 147. rok 2014
  Wyświetleń: 3274
 148. rok 2012
  Wyświetleń: 3271
 149. rok 2011
  Wyświetleń: 3270
 150. Straż Miejska
  Wyświetleń: 3268
 151. Zapytania ofertowe ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 3260
 152. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 3259
 153. Budżet 2011
  Wyświetleń: 3251
 154. Projekt budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 3248
 155. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 3248
 156. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3242
 157. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 3241
 158. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3233
 159. Zarządzenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3224
 160. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3219
 161. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 3214
 162. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 3203
 163. Archiwum przetargów
  Wyświetleń: 3201
 164. Informacje
  Wyświetleń: 3184
 165. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3168
 166. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3158
 167. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
  Wyświetleń: 3146
 168. Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych 2016-2019
  Wyświetleń: 3141
 169. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 3129
 170. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3088
 171. Oferty realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3072
 172. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 3071
 173. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 3065
 174. VII sesja RM, w dniu 29.03.2011
  Wyświetleń: 3057
 175. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3052
 176. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3048
 177. 2. Anulowanie czynności zameldowania
  Wyświetleń: 3028
 178. Konsultacje projektów współpracy na rok 2015
  Wyświetleń: 3014
 179. Zarządzenia, Obwieszczenia, Rozporządzenia
  Wyświetleń: 2943
 180. ZGKiM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 500 szt. świeczki parafinowej, barwionej w kolorach i kształcie bastei
  Wyświetleń: 2925
 181. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 2883
 182. Zarządzenia - 2016
  Wyświetleń: 2883
 183. Budżet 2010
  Wyświetleń: 2871
 184. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 2862
 185. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2861
 186. Ogłoszono przetarg na remont fragmentu muru z basteją
  Wyświetleń: 2820
 187. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2015r
  Wyświetleń: 2820
 188. ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 2805
 189. Podatki 2018
  Wyświetleń: 2780
 190. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2754
 191. Ogloszenia
  Wyświetleń: 2676
 192. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2672
 193. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2630
 194. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - 01.06.2016
  Wyświetleń: 2627
 195. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2623
 196. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2607
 197. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 2570
 198. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2565
 199. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału IGK
  Wyświetleń: 2534
 200. Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2528
 201. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2493
 202. Dyrektor ZEFO w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - starszego referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 2479
 203. Oswiadczenia majatkowe pracowników UM - 2014r.
  Wyświetleń: 2479
 204. 1. Zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2478
 205. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - naczelnika
  Wyświetleń: 2459
 206. Rok 2015
  Wyświetleń: 2450
 207. Odpisy skrócone i zupełne z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2448
 208. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2439
 209. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : Referenta Ds. Administracyjno-Kadrowych
  Wyświetleń: 2422
 210. Plany pracy Komisji RM
  Wyświetleń: 2417
 211. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2402
 212. Rok 2016
  Wyświetleń: 2402
 213. 3. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2401
 214. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2370
 215. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 2335
 216. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2329
 217. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży - 12.06.2017
  Wyświetleń: 2320
 218. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  Wyświetleń: 2318
 219. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 2279
 220. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 2276
 221. XX sesja RM , w dniu 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2275
 222. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie, gmina Niemodlin - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 2263
 223. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 2261
 224. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2256
 225. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2246
 226. X sesja RM , w dniu 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 2239
 227. XIX sesja RM, w dniu 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 2238
 228. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2224
 229. Oświadczenia majątkowe 2009
  Wyświetleń: 2214
 230. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2211
 231. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2210
 232. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2015 r.
  Wyświetleń: 2209
 233. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału GNP
  Wyświetleń: 2207
 234. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 2204
 235. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2017
  Wyświetleń: 2199
 236. Zarządzenia - 2014
  Wyświetleń: 2193
 237. VI sesja RM, w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2192
 238. Projekt budżetu na rok 2018
  Wyświetleń: 2186
 239. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 2183
 240. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 2182
 241. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI 2013
  Wyświetleń: 2180
 242. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 2179
 243. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 2163
 244. VIII sesja RM , w dniu 26.03.2015r.
  Wyświetleń: 2159
 245. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 2153
 246. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. administracyjno-kadrowych w Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 2152
 247. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2014r.
  Wyświetleń: 2151
 248. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2148
 249. Przetargi ZGKiM - 2019
  Wyświetleń: 2147
 250. Projekty uchwał - rok 2016
  Wyświetleń: 2144
 251. I sesja RM , w dniu 01.12.2014r.
  Wyświetleń: 2143
 252. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2140
 253. XVI sesja RM , w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2135
 254. VII sesja RM, w dniu 25.02.2015r
  Wyświetleń: 2128
 255. IX sesja RM , w dniu 07.04.2015r.
  Wyświetleń: 2118
 256. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 2117
 257. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2116
 258. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015 r.
  Wyświetleń: 2115
 259. PRZETARGI NA NIERUCHOMOSCI- 2012 r
  Wyświetleń: 2107
 260. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 2104
 261. Burmistrz Niemodlina
  Wyświetleń: 2098
 262. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2095
 263. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2094
 264. Informacja o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału IFE
  Wyświetleń: 2090
 265. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...
  Wyświetleń: 2088
 266. Projekty uchwał - rok 2014
  Wyświetleń: 2084
 267. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r.
  Wyświetleń: 2080
 268. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 2075
 269. LXIV sesja RM, 10.11.2010r.
  Wyświetleń: 2074
 270. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 2074
 271. IV sesja RM, w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 2069
 272. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2018
  Wyświetleń: 2065
 273. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Góra, oznaczonej nr działki 179/2 o powierzchni 0,2448 ha (RV-0,0500, PsIV- 0,0800, B-PsIV ? 0,1148) , k.m.3.
  Wyświetleń: 2064
 274. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach
  Wyświetleń: 2058
 275. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 2055
 276. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego: nieruchomość położona w Niemodlinie, przy Alei Wol
  Wyświetleń: 2052
 277. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2052
 278. PRZETARG NA OBWODNICĘ NIEMODLINA OGŁOSZONY!
  Wyświetleń: 2051
 279. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2051
 280. III sesja RM w dniu 23.12.2010
  Wyświetleń: 2048
 281. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale GNP
  Wyświetleń: 2048
 282. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2047
 283. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2047
 284. VIII sesja RM, w dniu 28.04.2011r.
  Wyświetleń: 2037
 285. Opieka nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 2036
 286. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy - 2016
  Wyświetleń: 2026
 287. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w ZGKiM w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2022
 288. XV sesja RM, w dniu 17.09.2015
  Wyświetleń: 2022
 289. V sesja RM w dniu 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 2021
 290. Zarządzenia - 2011
  Wyświetleń: 2016
 291. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2014 r.
  Wyświetleń: 2014
 292. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 2013
 293. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 2013
 294. V sesja RM, w dniu 15.01.2015r
  Wyświetleń: 2011
 295. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2006
 296. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2005
 297. Projekt budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 2005
 298. LX sesja RM, 12.08.2010 r.
  Wyświetleń: 2003
 299. VI sesja RM w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 2003
 300. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy u. Opolskiej
  Wyświetleń: 2001
 301. Zarządzenia - 2015
  Wyświetleń: 1997
 302. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej
  Wyświetleń: 1995
 303. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko pracy - księgowego
  Wyświetleń: 1995
 304. III sesja RM , w dniu 09.12.2014r.
  Wyświetleń: 1994
 305. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1993
 306. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1989
 307. Projekty uchwał - rok 2015
  Wyświetleń: 1986
 308. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 1983
 309. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości we wsi Grabin
  Wyświetleń: 1982
 310. XXII sesja RM, w dniu 31.03.2016r.
  Wyświetleń: 1980
 311. IV sesja RM w dniu 13.01.2011r.
  Wyświetleń: 1979
 312. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 1976
 313. Zarządzenia - 2017
  Wyświetleń: 1976
 314. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1975
 315. LXII sesja RM, 30.09.2010r
  Wyświetleń: 1973
 316. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1968
 317. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018
  Wyświetleń: 1967
 318. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  Wyświetleń: 1965
 319. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1964
 320. XXIV sesja RM, w dniu 28.04.2016
  Wyświetleń: 1963
 321. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1961
 322. IX sesja RM, w dniu 26.05.2011r.
  Wyświetleń: 1960
 323. Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1960
 324. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10 o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1958
 325. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 1958
 326. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1955
 327. Burmistrz Niemodlina oglasza nabór na stanowisko - Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1952
 328. XII sesja RM, w dniu 27.05.2015r.
  Wyświetleń: 1952
 329. Informacja o wynikach naboru na stanowisko st.referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1946
 330. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1946
 331. XIV sesja RM , w dniu 25.06.2015r.
  Wyświetleń: 1946
 332. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1945
 333. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1943
 334. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 1943
 335. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1942
 336. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1942
 337. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1939
 338. Oświadczenia majątkowe dyrektorówi kierowników jednostek organizacyjnych - 2012r.
  Wyświetleń: 1939
 339. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1937
 340. LXII sesja RM, w dniu 25.09.2014r.
  Wyświetleń: 1935
 341. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1934
 342. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1933
 343. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 1928
 344. OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA rok 2012
  Wyświetleń: 1928
 345. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1927
 346. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1920
 347. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1920
 348. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 1919
 349. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2013r.
  Wyświetleń: 1919
 350. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 1918
 351. XXV sesja RM, w dniu 30.05.2016r.
  Wyświetleń: 1918
 352. Oświadczennia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2011r.
  Wyświetleń: 1917
 353. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / decyzje
  Wyświetleń: 1912
 354. Zarządzenia - 2012
  Wyświetleń: 1911
 355. LIII sesja RM, w dniu 30.01.2014r.
  Wyświetleń: 1909
 356. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.
  Wyświetleń: 1908
 357. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1905
 358. Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Centrum Usług Wspólnych w roku 2018
  Wyświetleń: 1905
 359. PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE 2014
  Wyświetleń: 1904
 360. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2013r.
  Wyświetleń: 1899
 361. ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego w UM
  Wyświetleń: 1898
 362. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1894
 363. X sesja RM , w dniu 09.06.2011r.
  Wyświetleń: 1892
 364. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1890
 365. Informacja o odwołaniu naboru
  Wyświetleń: 1889
 366. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1888
 367. OSiR w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2011.
  Wyświetleń: 1887
 368. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/10...
  Wyświetleń: 1887
 369. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1886
 370. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Wymianę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 1885
 371. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1884
 372. LXI Sesja RM w dniu 7.08.2014r.
  Wyświetleń: 1884
 373. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Rynku nr 3 ogłasza przetarg
  Wyświetleń: 1881
 374. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016 - 2017"
  Wyświetleń: 1878
 375. OBWIESZCZENIE - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/10 (nr sprawy IFE 7331-115/10)
  Wyświetleń: 1876
 376. LXIII sesja RM, 26.10.2010r.
  Wyświetleń: 1875
 377. konsultacje projektu współpracy na rok 2011
  Wyświetleń: 1872
 378. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/10 ...
  Wyświetleń: 1872
 379. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko - Radcy prawnego
  Wyświetleń: 1869
 380. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w GOR
  Wyświetleń: 1868
 381. RIO w Opolu - 2017
  Wyświetleń: 1868
 382. XVII sesja RM, w dniu 24.11.2011r.
  Wyświetleń: 1868
 383. Uchwalony budżet Gminy Niemodlin na 2011 rok
  Wyświetleń: 1864
 384. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1862
 385. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 1858
 386. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora
  Wyświetleń: 1856
 387. Konsultacje projektu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1856
 388. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2012r.
  Wyświetleń: 1852
 389. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich etap III - budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowej, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 1848
 390. XI sesja RM , w dniu 21.05. 2015 r.
  Wyświetleń: 1844
 391. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 1842
 392. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10)
  Wyświetleń: 1839
 393. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1839
 394. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1838
 395. XXVIII sesja RM, w dniu 01.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1838
 396. Ogłoszenia Wydziału RSN
  Wyświetleń: 1837
 397. XXXIII sesja RM, w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1835
 398. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora : SP1 w Niemodlinie oraz SP2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1832
 399. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1831
 400. XXXIV sesja RM , w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1827
 401. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 1824
 402. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap VII
  Wyświetleń: 1823
 403. Konsultacje projektu współpracy na rok 2012
  Wyświetleń: 1823
 404. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1822
 405. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k.m. 10
  Wyświetleń: 1816
 406. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1809
 407. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10 o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1808
 408. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1805
 409. V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 1804
 410. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1801
 411. XXVI sesja RM, w dniu 27.06.2016r.
  Wyświetleń: 1799
 412. LII sesja RM, w dniu 10.01.2014r
  Wyświetleń: 1792
 413. Strona internetowa PKW
  Wyświetleń: 1792
 414. XLVI sesja RM w dniu 26.09.2013 r.
  Wyświetleń: 1792
 415. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1790
 416. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/11
  Wyświetleń: 1786
 417. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/10...
  Wyświetleń: 1786
 418. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego ...
  Wyświetleń: 1784
 419. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r
  Wyświetleń: 1781
 420. Projekty uchwał - rok 2017
  Wyświetleń: 1781
 421. Uchwały RM kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1781
 422. Przetargi na usługi i dostawy - 2019
  Wyświetleń: 1780
 423. XXIII sesja RM, w dniu 21.04.2016
  Wyświetleń: 1780
 424. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 573/3 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1779
 425. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego
  Wyświetleń: 1779
 426. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 1779
 427. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 1775
 428. XI sesja RM, w dniu 21.06.2011r.
  Wyświetleń: 1775
 429. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tlustoręby
  Wyświetleń: 1773
 430. XIX sesja RM, w dniu 22.12.2011r.
  Wyświetleń: 1773
 431. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1772
 432. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektora
  Wyświetleń: 1771
 433. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/11
  Wyświetleń: 1769
 434. XXIII sesja RM, w dniu 29.03.2012r
  Wyświetleń: 1768
 435. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1763
 436. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 1761
 437. XV sesja RM , w dniu 27.10,2011r.
  Wyświetleń: 1759
 438. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
  Wyświetleń: 1757
 439. XVII sesja RM, w dniu 22.10.2015r.
  Wyświetleń: 1757
 440. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1757
 441. XXVI sesja RM, w dniu 29.05.2012r.
  Wyświetleń: 1754
 442. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1752
 443. LIV sesjsa RM, w dniu 27.02.2014r.
  Wyświetleń: 1752
 444. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/11
  Wyświetleń: 1751
 445. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013r.
  Wyświetleń: 1750
 446. LVIII sesja RM , w dniu 13.05.2014r.
  Wyświetleń: 1749
 447. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 1746
 448. Radca prawny
  Wyświetleń: 1746
 449. XXVIII sesja RM, w dniu 28.06.2012r.
  Wyświetleń: 1746
 450. Kierownik OPS w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora
  Wyświetleń: 1745
 451. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  Wyświetleń: 1744
 452. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1741
 453. XXII sesja RM w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 1739
 454. Przetargi na usługi i dostawy 2016
  Wyświetleń: 1736
 455. XLI sesja RM , w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 1736
 456. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 466/5 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 106039. Stanowi własność G
  Wyświetleń: 1735
 457. XIII sesja RM, w dniu 25.08.2011r.
  Wyświetleń: 1733
 458. LIX sesja RM, w dniu 29.05.2014r
  Wyświetleń: 1732
 459. XXXVI sesja RM, w dniu 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1729
 460. XXXVIII sesja RM , w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1729
 461. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1728
 462. Ogłoszenie o spisie wyborców
  Wyświetleń: 1727
 463. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1727
 464. XXXIII sesja RM, w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1727
 465. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 117 z k.m.1 o powierzchni 0,1245 ha położonej w Michałówku
  Wyświetleń: 1726
 466. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1724
 467. LV sesja RM , w dniu 27.03.2014r.
  Wyświetleń: 1723
 468. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1722
 469. XII sesja RM, w dniu 11.07.2011r.
  Wyświetleń: 1722
 470. XLV sesja RM w dniu 29.08.2013 r.
  Wyświetleń: 1719
 471. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 1713
 472. XXXVII sesja RM, w dniu 15.02.2013r
  Wyświetleń: 1711
 473. Oświadczenia majątkowe praowników UM - 2010 r.
  Wyświetleń: 1706
 474. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1706
 475. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1706
 476. LX sesja RM , w dniu 26.06.2014r.
  Wyświetleń: 1704
 477. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 1701
 478. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - Referent w Dziale Utrzymania Ruchu
  Wyświetleń: 1699
 479. XVIII sesja RM , w dniu 30.11.2011r.
  Wyświetleń: 1697
 480. XL sesja RM , w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 1696
 481. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 1695
 482. XXI sesja RM w dniu 10.02.2012r.
  Wyświetleń: 1692
 483. obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/11
  Wyświetleń: 1687
 484. Zawiadomienie - Burmistrz Niemodlina zawiadamia, że wszczyna konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie...
  Wyświetleń: 1687
 485. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Roszkowicach, oznaczonej nr działki 100 z k.m.
  Wyświetleń: 1686
 486. XX sesja RM w dniu 26.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1685
 487. XXVII sesjia RM, w dniu 18.06.2012r.
  Wyświetleń: 1685
 488. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznejna potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1684
 489. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 1682
 490. XXVII sesja RM , w dniu 11.08.2016r.
  Wyświetleń: 1682
 491. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2011r.
  Wyświetleń: 1681
 492. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1678
 493. XXXIX sesja RM, w dniu 14.03.2013r.
  Wyświetleń: 1678
 494. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 1671
 495. XXIX sesja RM, w dniu 06.09.2012r.
  Wyświetleń: 1670
 496. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1667
 497. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 1667
 498. XXXIV sesja RM w dniu 12.12.2012r.
  Wyświetleń: 1665
 499. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1663
 500. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach
  Wyświetleń: 1661
 501. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w Grabinie
  Wyświetleń: 1658
 502. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 299 z k.m.1 o powierzchni 0,2419 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 1657
 503. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/11
  Wyświetleń: 1655
 504. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 468 k.m. 8
  Wyświetleń: 1652
 505. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1652
 506. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwsstycji celu publicznego - linia enn w Rutkach
  Wyświetleń: 1652
 507. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 466 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 1651
 508. Przetargi na roboty budowlane - 2016
  Wyświetleń: 1646
 509. XXXII sesja RM, w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 1643
 510. L sesja RM w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 1641
 511. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1639
 512. XXX sesja RM, w dniu 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1636
 513. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/11
  Wyświetleń: 1633
 514. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 1631
 515. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego enn w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1629
 516. LXIII sesja RM, w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 1627
 517. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 1624
 518. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni 0,0145 ha.
  Wyświetleń: 1619
 519. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1619
 520. XXXV sesja RM, w dniu 20.12.2012r.
  Wyświetleń: 1619
 521. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie w 2018 roku warsztatów dla nauczycieli z radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  Wyświetleń: 1617
 522. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 1616
 523. Dyrektor SZOZ ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1616
 524. LXIV sesja RM, w dniu 7.11.2014r.
  Wyświetleń: 1616
 525. LVI sesja RM w dniu 10.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1611
 526. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 2 z k.m.1 o powierzchni 0,4100 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 1609
 527. II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa ? 0,0300 ha, RIVb ? 0,0900 ha) , k.m. 4.
  Wyświetleń: 1609
 528. XLVII sesja RM w dniu 7 października 2013 r.
  Wyświetleń: 1609
 529. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1606
 530. Przetargi na roboty budowlane - 2019
  Wyświetleń: 1606
 531. XLIV sesja RM, w dniu 27.06.2013r.
  Wyświetleń: 1606
 532. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 1603
 533. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego w Gościejowicach
  Wyświetleń: 1602
 534. XLII sesja RM, w dniu 28.05.2013r.
  Wyświetleń: 1602
 535. XLVIII sesja RM w dniu 29.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1602
 536. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji lokalizacji inwestycji - enn w Sadach
  Wyświetleń: 1601
 537. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2010
  Wyświetleń: 1599
 538. Projekty uchwał - rok 2010
  Wyświetleń: 1599
 539. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11
  Wyświetleń: 1597
 540. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n o na terenie działki nr 130 z k.m.1 obręb Gościejowice.
  Wyświetleń: 1596
 541. XXIV sesja RM, w dniu 26.04.2012r.
  Wyświetleń: 1595
 542. Przetarg na prowadzenie działalności handlowo - gastronomicznej
  Wyświetleń: 1594
 543. Wydanie decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1593
 544. LI sesja RM, w dniu 19.12.2013r
  Wyświetleń: 1590
 545. XXXI sesja RM , w dniu 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1588
 546. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1585
 547. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1576
 548. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1575
 549. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 1573
 550. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.
  Wyświetleń: 1573
 551. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - ZASTĘPSTWO
  Wyświetleń: 1572
 552. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1566
 553. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 117, 52/9, 52/10 z k.m.1 w Graczach
  Wyświetleń: 1563
 554. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1558
 555. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1558
 556. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 1557
 557. Ogłoszenia 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1554
 558. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1552
 559. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r
  Wyświetleń: 1552
 560. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 1552
 561. Gminne Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 1552
 562. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 1552
 563. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6 o powierzchni 0,0928 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1548
 564. LVII sesja RM w dniu 29.04.2014r
  Wyświetleń: 1544
 565. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok, spalarni ...
  Wyświetleń: 1541
 566. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1538
 567. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 1534
 568. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1534
 569. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/11
  Wyświetleń: 1531
 570. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1530
 571. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustny
  Wyświetleń: 1529
 572. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie – Staw Młyński - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1525
 573. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n na terenie działki nr 156/6 z k.m.1 obręb Sady.
  Wyświetleń: 1524
 574. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 169/1, 160, 170 z k.m.1 w Krasnej Górze.
  Wyświetleń: 1524
 575. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, nr działki 131 z k.m.
  Wyświetleń: 1521
 576. Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1519
 577. XXX sesja RM , w dniu 04.10.2012r.
  Wyświetleń: 1518
 578. Burmistrz Niemodlina informuje , że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1517
 579. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1512
 580. Projekty uchwał - rok 2013
  Wyświetleń: 1512
 581. Interpelacje i zapytania radnych kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1511
 582. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt
  Wyświetleń: 1511
 583. XXXVI sesja RM, w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1511
 584. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego w Graczach
  Wyświetleń: 1508
 585. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Niemodlinie, nr działki 760/4 z k.m.
  Wyświetleń: 1500
 586. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wod-kan Sady
  Wyświetleń: 1498
 587. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8 o powierzchni 0,0885 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1496
 588. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnika w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1493
 589. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/12 k.m. 11
  Wyświetleń: 1491
 590. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach, gmina Niemodlin”
  Wyświetleń: 1491
 591. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 1490
 592. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1487
 593. XIV sesja RM, w dniu 22.09.2011r.
  Wyświetleń: 1483
 594. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z drogą wewnętrzną” - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1480
 595. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miasta
  Wyświetleń: 1480
 596. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  Wyświetleń: 1479
 597. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o powierzchni 0,0876 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1471
 598. Wydanie decyzji na lokalizację (budowę) i warunki wykonania lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
  Wyświetleń: 1469
 599. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.
  Wyświetleń: 1463
 600. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1463
 601. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1462
 602. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, oznaczonej nr działki 46
  Wyświetleń: 1462
 603. XXXV sesja RM, w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1458
 604. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1446
 605. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1442
 606. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomość oznaczonej nr działki nr 52/2 z k.m.1 położonej w Tłustorębach.
  Wyświetleń: 1441
 607. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wydrowice, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1435
 608. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, nr działki 61/2 z k.m.
  Wyświetleń: 1428
 609. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2019
  Wyświetleń: 1427
 610. Projekty uchwał - rok 2011
  Wyświetleń: 1420
 611. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tłustorębach oznaczonej nr działki 104/3.
  Wyświetleń: 1418
 612. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 1411
 613. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 1409
 614. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1401
 615. Stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 1398
 616. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1397
 617. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 1391
 618. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
  Wyświetleń: 1390
 619. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości z działki oznaczonej nr 654/1 z k.m.10 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1386
 620. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 239, 240/13, 240/12, 240/11, 240/10 z k.m.1 w Gościejowicach.
  Wyświetleń: 1383
 621. Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1382
 622. Ogłoszenia i zarządzenia 2015 r.
  Wyświetleń: 1381
 623. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2016 r.
  Wyświetleń: 1381
 624. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1378
 625. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1377
 626. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1376
 627. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/11 k.m. 11
  Wyświetleń: 1372
 628. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 1371
 629. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1369
 630. Projekty uchwał - rok 2012
  Wyświetleń: 1366
 631. Wynajem świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 1363
 632. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2016 r.
  Wyświetleń: 1362
 633. Transmisje na żywo i archiwum nagrań sesji
  Wyświetleń: 1361
 634. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 1352
 635. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli corocznej i przeglądu 5 letniego placów zabaw
  Wyświetleń: 1352
 636. Informacje o wynikach konkursów
  Wyświetleń: 1352
 637. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1351
 638. Przetarg na Kanalizację sanitarną Niemodlina etap V ogłoszony
  Wyświetleń: 1350
 639. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i OC Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1345
 640. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze (nr działki 549 z k.m 2)
  Wyświetleń: 1343
 641. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz
  Wyświetleń: 1342
 642. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1341
 643. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 1335
 644. Zameldowanie na pobyt stały w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1335
 645. Ogłoszenie o nieorganiczonych przetargach
  Wyświetleń: 1333
 646. Burmistrz Niemodlina ogłasza trzeci nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1330
 647. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielny Referent w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 1327
 648. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym
  Wyświetleń: 1327
 649. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1320
 650. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1320
 651. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1319
 652. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 1317
 653. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 1315
 654. Potwierdzenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1313
 655. Burmistrz Niemodlina informuje o nieograniczonym przetargu
  Wyświetleń: 1312
 656. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży
  Wyświetleń: 1312
 657. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1310
 658. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1310
 659. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1309
 660. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1306
 661. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1302
 662. Zapytania ofertowe 2017 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 1301
 663. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1298
 664. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko pracy - sprzątaczka w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1290
 665. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1288
 666. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1282
 667. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1280
 668. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1273
 669. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na
  Wyświetleń: 1259
 670. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 380/1 k.m. 4
  Wyświetleń: 1258
 671. Zapytania ofertowe 2019
  Wyświetleń: 1258
 672. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1247
 673. Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1243
 674. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1242
 675. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1240
 676. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8/1 przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1238
 677. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ...
  Wyświetleń: 1238
 678. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
  Wyświetleń: 1237
 679. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 207/2 z k.m.1
  Wyświetleń: 1236
 680. I przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1 k.m. 10 o powierzch
  Wyświetleń: 1231
 681. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 1228
 682. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - 17.03.2017
  Wyświetleń: 1228
 683. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1224
 684. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w Tłustorębach, oznaczonej nr działki 104/3
  Wyświetleń: 1221
 685. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1217
 686. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1212
 687. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1212
 688. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 1207
 689. Wymeldowanie z pobytu stałego w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1206
 690. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne
  Wyświetleń: 1196
 691. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe”
  Wyświetleń: 1196
 692. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku uŻyteczności publicznej połozonym przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1194
 693. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1194
 694. Burmistrz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego i dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1188
 695. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1188
 696. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 1187
 697. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1184
 698. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Roszkowicach oznaczonej nr działki 135/2 k.m. 5
  Wyświetleń: 1182
 699. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1182
 700. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 1179
 701. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : "Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – III etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 1179
 702. XXXVIII sesja RM , w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1177
 703. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 1172
 704. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat położonych w Sarnach Wielkich
  Wyświetleń: 1169
 705. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tysiąclecia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1168
 706. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu
  Wyświetleń: 1166
 707. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Uzupełnienie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 1163
 708. XL sesja RM , w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1163
 709. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1162
 710. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 1161
 711. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1159
 712. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1158
 713. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na wykonanie w 2017 r usług szkoleniowych
  Wyświetleń: 1156
 714. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1153
 715. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Rynku w Niemodlinie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu” - 14.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1149
 716. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1145
 717. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1145
 718. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1139
 719. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1135
 720. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 1135
 721. Informacja Burmistrza Niemodlina o dotacjach na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 1134
 722. Rada Miejska kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1132
 723. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Góra (nr działki 211/2 z k.m 3)
  Wyświetleń: 1126
 724. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1126
 725. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 1123
 726. Kierownik OPS w Niemodlinie oglasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 1122
 727. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 911/38 z k.m.11
  Wyświetleń: 1121
 728. Uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym
  Wyświetleń: 1120
 729. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: wyposażenie terenów rekreacyjnych w zewnętrzne urządzenia fitness - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1111
 730. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2019
  Wyświetleń: 1107
 731. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2017 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1107
 732. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1106
 733. XXXIX sesja RM , w dniu 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1105
 734. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1103
 735. INFORMACJE
  Wyświetleń: 1101
 736. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 223/1
  Wyświetleń: 1099
 737. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie ogłsza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1098
 738. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1097
 739. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1097
 740. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Przebudowa zjazdu z DK 46 na SEE przy ul. Opolskiej - budowa oświetlenia drogowego" - 13.04.2017
  Wyświetleń: 1095
 741. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tłustorębach
  Wyświetleń: 1095
 742. XLI sesja RM , w dniu 29.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1095
 743. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – II etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 1092
 744. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 1016/17 z k.m.12 - 26.07.2017
  Wyświetleń: 1091
 745. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Graczach oznaczonej nr działki 84
  Wyświetleń: 1090
 746. Dyrektor SP w Rogach ogłasza nabór na stanowisko obsługi - sprzątaczka
  Wyświetleń: 1089
 747. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy Niemodlin wraz z wyposażeniem małej architektury w ramach projektu pn. Szlak Rowerowy WOKÓŁ NIEMODLINA
  Wyświetleń: 1088
 748. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1087
 749. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1085
 750. XXXVII sesja RM , w dniu 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1085
 751. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1083
 752. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 1082
 753. Farma fotowoltaiczna w Piotrowej
  Wyświetleń: 1081
 754. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej ( były budynek szkoły )
  Wyświetleń: 1078
 755. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - Specjalista w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 1076
 756. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1075
 757. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1073
 758. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1072
 759. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 1071
 760. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1069
 761. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1068
 762. I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 337/6
  Wyświetleń: 1068
 763. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1064
 764. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1063
 765. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2019
  Wyświetleń: 1062
 766. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wykonanie 20 st. budek lęgowych dla ptaków wraz z ich montażem na drzewach
  Wyświetleń: 1060
 767. Ustalenie numeru porządkowego budynku
  Wyświetleń: 1060
 768. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 k.m. 1
  Wyświetleń: 1057
 769. Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gracze
  Wyświetleń: 1054
 770. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1053
 771. LII sesja RM, w dniu 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1053
 772. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości z działki oznaczonej nr 1227/9 z k.m.11 położonej w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1049
 773. Zaproszenie do składania ofert - świadczenie pracy w charakterze wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1049
 774. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 1048
 775. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1047
 776. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1047
 777. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 1047
 778. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: odmulenie rowu melioracyjnego, na działce gminnej nr 1182/127 - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1043
 779. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze
  Wyświetleń: 1041
 780. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1041
 781. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, wykaz nieruchomości przeznaczone
  Wyświetleń: 1040
 782. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 11 szt. drzew z gatunku lipa, 29 szt. z gatunku cis pospolity oraz wycinkę samosiewów
  Wyświetleń: 1040
 783. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1039
 784. XLIII sesja RM , w dniu 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1039
 785. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat: • działka nr 45/3 k.m.1 o pow.0,09 ha.
  Wyświetleń: 1037
 786. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostawę schodołazu akumulatorowego oraz kompatybilnego z nim wózka inwalidzkiego
  Wyświetleń: 1037
 787. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1035
 788. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 1033
 789. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Niemodlinie działka nr 1012/3
  Wyświetleń: 1032
 790. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1030
 791. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2017 roku
  Wyświetleń: 1027
 792. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1026
 793. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 1022
 794. wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM
  Wyświetleń: 1021
 795. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nowych nazw ulic w Graczach i Niemodlinie
  Wyświetleń: 1020
 796. Gmina Niemodlin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1016
 797. XLII sesja RM , w dniu 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1016
 798. Obwieszczenie zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 1013
 799. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM 10.03.2017
  Wyświetleń: 1008
 800. Burmistrz Niemodlina ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1005
 801. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na profilowaniu i zagęszczaniu dróg.
  Wyświetleń: 1005
 802. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1004
 803. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego położonej w Niemodlinie, oznaczonej
  Wyświetleń: 1001
 804. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 998
 805. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 281
  Wyświetleń: 998
 806. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 998
 807. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 995
 808. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Stopnia Kopice
  Wyświetleń: 992
 809. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 991
 810. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 17,5 m2 położonej w Niemodlinie - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 990
 811. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 990
 812. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tlustorębach
  Wyświetleń: 989
 813. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 989
 814. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 911/38
  Wyświetleń: 989
 815. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niemodlinie - działka nr 760/4 z k.m. 10 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 988
 816. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 987
 817. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 987
 818. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 987
 819. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydrowicach nr działki 54 z k.m. 3 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 985
 820. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 984
 821. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości z dz. nr 760/4 - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 983
 822. XVIII sesja RM, w dniu 11.11.2015r.
  Wyświetleń: 983
 823. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do dzierżawy - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 980
 824. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 979
 825. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 974
 826. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 971
 827. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruclromości działki oznaczonej nr 575/4 z k. m.9 o powierzchni 0,1065 ha
  Wyświetleń: 971
 828. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 969
 829. Burmistrz Niemodlina ogłaszaprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrowicach - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 969
 830. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wycinka 11 szt. drzew wraz z frezowaniem 3 szt. pni, wycinka 100 mkw. krzewów
  Wyświetleń: 968
 831. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 966
 832. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 965
 833. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 697/2
  Wyświetleń: 965
 834. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Rogach
  Wyświetleń: 964
 835. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy solarnej w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 964
 836. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 964
 837. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7 - 15.05.2017 r.
  Wyświetleń: 963
 838. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - lokale w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 962
 839. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu pomieszczenia strychowego w budynku przy Opolskiej 10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 959
 840. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 132/2
  Wyświetleń: 958
 841. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 956
 842. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 955
 843. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 955
 844. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 955
 845. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 952
 846. Zawiadomienie o zmianie nazw ulic w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 952
 847. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby oznaczonej nr działki 107/2
  Wyświetleń: 947
 848. Informacja o udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 945
 849. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Miejskiej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 941
 850. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze o pow. 0,0702 ha - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 940
 851. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 939
 852. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 938
 853. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: ułozenie kostki brukowej o grubości 6 cm w wiatach w sołectwach Jakubowice i Sosnówka - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 935
 854. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina z dnia 27 sierpnia 2018 r. - okręgi wyborcze, ich granice i numery
  Wyświetleń: 934
 855. Ogłoszenia, zarządzenia - 2019
  Wyświetleń: 932
 856. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 1227/10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 930
 857. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 928
 858. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 926
 859. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 925
 860. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 924
 861. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 920
 862. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym poł. w Niemodlinie przy Rynku
  Wyświetleń: 919
 863. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 919
 864. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 919
 865. Uruchomienie tartaku drzewnego w Magnuszowicach na działce nr 241/1
  Wyświetleń: 917
 866. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Molestowice, oznaczonej nr działki 55/4
  Wyświetleń: 916
 867. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 909
 868. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych do świetlic wiejskich w Gościejowicach i Sadach - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 909
 869. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w Lipnie
  Wyświetleń: 909
 870. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VIII nabór"
  Wyświetleń: 906
 871. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 905
 872. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 905
 873. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na zadanie - " Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 905
 874. XLIV sesja RM w dniu 26.10.2017 r.
  Wyświetleń: 905
 875. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania : odmulenie rowu melioracyjnego R-B16 w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 904
 876. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 903
 877. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 903
 878. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – IV etap wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu, wykonanie podświetlanego logo i szyldu obiektu”
  Wyświetleń: 902
 879. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/10
  Wyświetleń: 902
 880. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustnne na dzierżawę części nieruchomości nr działki 573/3 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 901
 881. XLVIII sesja RM, w dniu 21.12.2017 r.
  Wyświetleń: 901
 882. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 900
 883. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 899
 884. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 897
 885. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 893
 886. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 892
 887. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 891
 888. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 891
 889. Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 889
 890. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 886
 891. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 886
 892. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 885
 893. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
  Wyświetleń: 885
 894. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 884
 895. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 883
 896. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 881
 897. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 881
 898. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 881
 899. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 877
 900. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie składanej, łukowej ścianki "pop up" - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 877
 901. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Lipnie
  Wyświetleń: 875
 902. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 873
 903. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 873
 904. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 873
 905. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanej zabudowy mieszkaniowej w Lipnie
  Wyświetleń: 873
 906. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 872
 907. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 870
 908. Burmistrz Niemodlina informuje, o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 15.05.2017
  Wyświetleń: 869
 909. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 864
 910. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 863
 911. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 862
 912. Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 862
 913. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 861
 914. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 859
 915. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub zbycja - 21.11.2017 r
  Wyświetleń: 858
 916. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 857
 917. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Roszkowice, oznaczonej nr działki 42/7
  Wyświetleń: 857
 918. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 856
 919. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 856
 920. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 855
 921. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do mieszkańców Gminy Niemodlin przetarg ustny na najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 853
 922. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 852
 923. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 851
 924. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 400 szt.torby lnianej z nadrukiem - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 851
 925. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017 r.
  Wyświetleń: 850
 926. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu
  Wyświetleń: 849
 927. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - profilowanie drogi , rozplantowanie bazaltowego kruszywa, transport kruszywa.
  Wyświetleń: 849
 928. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 847
 929. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie " Budowa przejść dla pieszych na ul. Boh.Powst.Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700-lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej"
  Wyświetleń: 845
 930. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2019
  Wyświetleń: 845
 931. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 843
 932. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Referent
  Wyświetleń: 842
 933. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 839
 934. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 838
 935. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 838
 936. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 838
 937. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - rozplantowanie bazaltowego kruszywa , transport kruszywa w miejscowościach Gościejowice i Sady
  Wyświetleń: 834
 938. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 832
 939. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 829
 940. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 829
 941. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 825
 942. Projekt budżetu na rok 2019
  Wyświetleń: 825
 943. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 824
 944. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 824
 945. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ogródek przydomowy- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 823
 946. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 822
 947. Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych o nadanie nazw nowych ulic w Niemodlinie
  Wyświetleń: 822
 948. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 821
 949. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 820
 950. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 816
 951. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 813
 952. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 811
 953. Burmistrz Niemodlina ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 811
 954. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 809
 955. Burmistrz niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 806
 956. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 806
 957. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 806
 958. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 805
 959. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 805
 960. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 803
 961. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 803
 962. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 800
 963. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 800
 964. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 09.11.2018
  Wyświetleń: 800
 965. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/22 z k.m.2
  Wyświetleń: 798
 966. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkoły)
  Wyświetleń: 797
 967. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 796
 968. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 795
 969. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dot. ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 795
 970. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu - 19.09.2017
  Wyświetleń: 790
 971. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyklejek z folii perforowanej na ścianach słupowo-ryglowych z profili aluminiowych.
  Wyświetleń: 789
 972. Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu technicznego oraz prawidłowości prowadzenia robót budowlanych drogi gminnej
  Wyświetleń: 789
 973. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycj polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 786
 974. Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 785
 975. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 782
 976. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 781
 977. Zawiadomienie o przeprowadzeniu II etapu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Graczach i Niemodlinie.
  Wyświetleń: 778
 978. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 777
 979. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony ustny
  Wyświetleń: 775
 980. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 775
 981. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych z grupą dzieci zakwalifikowanych do uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 773
 982. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Sady - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 771
 983. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Niemodlin - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 770
 984. XLVII sesja RM , w dniu 05.12.2017 r.
  Wyświetleń: 769
 985. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Krasna Góra - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 768
 986. Burmistrz Niemodlina oglasza I przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 86 m.kw. z działki oznaczonej nr 865/8 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 767
 987. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 767
 988. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 767
 989. Informacja o wykazie nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy - 20.09.2017
  Wyświetleń: 766
 990. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 765
 991. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 765
 992. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 765
 993. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 763
 994. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 760
 995. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w Niemodlinie
  Wyświetleń: 760
 996. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 756
 997. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 755
 998. Burmistrz Niemodlina III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 754
 999. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 747
 1000. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 747
 1001. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2018
  Wyświetleń: 743
 1002. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki
  Wyświetleń: 742
 1003. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 z k.m.1
  Wyświetleń: 740
 1004. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 737
 1005. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 735
 1006. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń UM w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy - 24.07.2017 r.
  Wyświetleń: 734
 1007. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 732
 1008. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 731
 1009. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 726
 1010. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 724
 1011. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 724
 1012. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 723
 1013. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - pomieszczenie gospodarcze- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 723
 1014. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 722
 1015. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 719
 1016. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 38,5 m.kw. z działki nr 760/4 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 709
 1017. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 708
 1018. Informacja o uchwaleniu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 708
 1019. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 706
 1020. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Niemodlinie
  Wyświetleń: 703
 1021. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2018 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin.
  Wyświetleń: 703
 1022. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - kiosk handlowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 697
 1023. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Grabinie
  Wyświetleń: 693
 1024. Rozbudowa fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 693
 1025. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 690
 1026. L sesja RM , w dniu 01.02.2018 r.
  Wyświetleń: 684
 1027. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy - 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 683
 1028. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 682
 1029. XLVI sesja RM , w dniu 30.11.2017 r.
  Wyświetleń: 682
 1030. Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 679
 1031. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 673
 1032. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 673
 1033. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego użyteczności publicznej - ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 669
 1034. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 668
 1035. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - instalacja ppoż."
  Wyświetleń: 648
 1036. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 648
 1037. XLIX sesja RM, w dniu 10.01.2018 r.
  Wyświetleń: 645
 1038. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 644
 1039. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice I
  Wyświetleń: 643
 1040. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2019
  Wyświetleń: 643
 1041. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 638
 1042. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2017 r.
  Wyświetleń: 630
 1043. PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE SĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE WWW.BIP.NIEMODLIN.PL W ZAKŁADCE PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE - KLIKNIJ ABY WEJŚĆ NA BIP.NIEMODLIN.PL
  Wyświetleń: 627
 1044. Archiwum przetargów - 2009
  Wyświetleń: 615
 1045. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 615
 1046. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie"
  Wyświetleń: 614
 1047. LIV sesja RM , w dniu 24.05.2018 r.
  Wyświetleń: 609
 1048. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 609
 1049. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 607
 1050. LI sesja RM, w dniu 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 606
 1051. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice IV
  Wyświetleń: 605
 1052. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 11.04.2018
  Wyświetleń: 599
 1053. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.10.2017
  Wyświetleń: 598
 1054. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 592
 1055. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Niemodlinie
  Wyświetleń: 591
 1056. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 589
 1057. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 585
 1058. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr działki 583 z k. m. 9 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 582
 1059. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na prowadzenie zajęc opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicy Środowiskowej
  Wyświetleń: 582
 1060. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 18,36 m2 znajdującego się w budynku nr 43a przy Rynku w Niemodlinie z pomieszczeniem gospodarczym
  Wyświetleń: 578
 1061. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub użyczenia - 15.02.2018 r.
  Wyświetleń: 578
 1062. II. sesja RM, w dniu 29.11.2018 r.
  Wyświetleń: 577
 1063. III. sesja RM, w dniu 20.12.2018 r.
  Wyświetleń: 577
 1064. Uchwała nr LII/311/18 - w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 577
 1065. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na czyszczeniu rowu przydrożnego - 01.02.2018
  Wyświetleń: 571
 1066. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2018 roku
  Wyświetleń: 566
 1067. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 563
 1068. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - Magnuszowice 24.04.2018
  Wyświetleń: 561
 1069. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice II
  Wyświetleń: 558
 1070. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Niemodlinie - 5.07.2018
  Wyświetleń: 558
 1071. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - V etap - instalacja pompy ciepła, wydzielenie pomieszczenia przy szatni"
  Wyświetleń: 558
 1072. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Bazalt Gracze 24.04.2018
  Wyświetleń: 553
 1073. Archiwum przetargów - 2017
  Wyświetleń: 552
 1074. Projekty uchwał - rok 2018
  Wyświetleń: 551
 1075. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 28.03.2018
  Wyświetleń: 549
 1076. LV sesja RM, w dniu 28.06.2018 r.
  Wyświetleń: 546
 1077. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 545
 1078. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja OK w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - dostosowanie do wymogów ppoż - drzwi" - 18.04.2018
  Wyświetleń: 543
 1079. IV. sesja RM, w dniu 07.01.2019
  Wyświetleń: 539
 1080. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku - okręgi wyborcze, ich granice i numery
  Wyświetleń: 539
 1081. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice III
  Wyświetleń: 537
 1082. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 536
 1083. Ogłoszenia KBW ( EU )
  Wyświetleń: 535
 1084. I sesja RM , w dniu 22.11.2018 r.
  Wyświetleń: 532
 1085. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 530
 1086. LIII sesja RM , w dniu 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 523
 1087. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 510
 1088. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 29.05.2018
  Wyświetleń: 507
 1089. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania pn. "Ścinka poboczy przy drogach powiatowych"
  Wyświetleń: 505
 1090. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - przebudowa linii 15 kV w obrębie Magnuszowice
  Wyświetleń: 504
 1091. Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego - budowa budynku rozdzielni 15 kV w Wydrowicach
  Wyświetleń: 504
 1092. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 466 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 497
 1093. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku - okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 494
 1094. Ogłoszenia PKW i KBW - Sejm i Senat RP 2019
  Wyświetleń: 492
 1095. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania ścinka pobocza w Grodźcu
  Wyświetleń: 490
 1096. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie zamiatania dróg powiatowych i gminnych.
  Wyświetleń: 487
 1097. Gmina Niemodlin ogłasza nabór na organizację i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z zakresu wypalenia zawodowego
  Wyświetleń: 481
 1098. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin - 06.03.2018
  Wyświetleń: 471
 1099. LVII sesja RM, w dniu 30.08.2018 r.
  Wyświetleń: 469
 1100. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w obrębie Rutki, Góra, Piotrowa, Roszkowice i Grabin
  Wyświetleń: 468
 1101. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.04.2018
  Wyświetleń: 467
 1102. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 05.02.2018
  Wyświetleń: 466
 1103. Oświadczenia majatkowe radnych na początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 465
 1104. LX sesja RM, w dniu 18.10.2018 r.
  Wyświetleń: 464
 1105. Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
  Wyświetleń: 464
 1106. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - 26.07.2018
  Wyświetleń: 455
 1107. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza do skladania ofert na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2018
  Wyświetleń: 454
 1108. Zarządzenie i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina (EU)
  Wyświetleń: 454
 1109. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 452
 1110. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania polegającego na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych w Grodźcu
  Wyświetleń: 449
 1111. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 05.04.2018
  Wyświetleń: 449
 1112. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ; Rutki,Góra, Piotrowa , Roszkowice
  Wyświetleń: 446
 1113. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 442
 1114. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 29.05.2018
  Wyświetleń: 442
 1115. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 23 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 441
 1116. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepławki na jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 440
 1117. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego : przebudowa linii SN Bielice - Niemodlin
  Wyświetleń: 439
 1118. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach na rok 2018
  Wyświetleń: 435
 1119. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej, ul. Lwowska w Niemodlinie
  Wyświetleń: 432
 1120. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach - dot. budowy lub przebudowy istniejącej przepławki na jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 432
 1121. Budowa rurociągu technologicznego w Graczach
  Wyświetleń: 430
 1122. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017r.
  Wyświetleń: 430
 1123. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 06.06.2018 r.
  Wyświetleń: 427
 1124. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 426
 1125. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 426
 1126. Budowa mieszalni pasz na działce nr 186/5 k.m. 2 obręb Magnuszowice.
  Wyświetleń: 423
 1127. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn, - "unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Niemodlin w 2018 roku"
  Wyświetleń: 420
 1128. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu- do 27.09.2019 r.
  Wyświetleń: 419
 1129. LIX sesja RM, w dniu 04.10.2018 r.
  Wyświetleń: 418
 1130. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 418
 1131. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 16.03.2018
  Wyświetleń: 416
 1132. VI.sesja RM, w dniu 31.01.2019 r.
  Wyświetleń: 415
 1133. Obwieszczenie o budowie budynku rozdzielni 15 kV w Niemodlinie
  Wyświetleń: 414
 1134. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w roku 2018 usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 411
 1135. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 21.11.2018
  Wyświetleń: 409
 1136. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 407
 1137. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii SN Bielice - Niemodlin
  Wyświetleń: 402
 1138. V. sesja RM, w dniu 17.01.2019 r.
  Wyświetleń: 402
 1139. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2019
  Wyświetleń: 402
 1140. Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozdzielnia Wydrowice
  Wyświetleń: 401
 1141. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 401
 1142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 19.03.2018 r.
  Wyświetleń: 401
 1143. Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie Rutki, Góra, Piotrowa i Roszkowice
  Wyświetleń: 399
 1144. LVIII sesja RM, w dniu 27.09.2018 r.
  Wyświetleń: 398
 1145. LVI sesja RM , w dniu 19.07.2018 r.
  Wyświetleń: 397
 1146. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 02.11.2018 r.
  Wyświetleń: 390
 1147. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 389
 1148. Odbudowa budynku inwentarskiego do chowu brojlerów na terenie fermy drobiu w Michałówku (działka nr 275 k.m. 5 obręb Michałówek)
  Wyświetleń: 383
 1149. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 25.09.2018 r.
  Wyświetleń: 381
 1150. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - 07.11.208
  Wyświetleń: 375
 1151. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 23.11.2018
  Wyświetleń: 375
 1152. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie: Zasad sytuowania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 373
 1153. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wycenę nieruchomości na terenie gminy Niemodlin w 2019 r.
  Wyświetleń: 370
 1154. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie - remont drogi publicznej ul. Orzeszkowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 370
 1155. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej 15 KV obręb Magnuszowice
  Wyświetleń: 368
 1156. VII. sesja RM, w dniu 25.02.2019 r.
  Wyświetleń: 361
 1157. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne w 2019 r.
  Wyświetleń: 345
 1158. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 23.11.2018
  Wyświetleń: 336
 1159. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 335
 1160. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa studni na SUW w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 327
 1161. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 323
 1162. Ogłoszenie o I. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomościgruntowej polozonej w obrębie miejscowości Góra
  Wyświetleń: 319
 1163. Ogłoszenie o I. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej polozonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 317
 1164. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - do 27.09.2019 r.
  Wyświetleń: 316
 1165. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie budowy obwodnicy Niemodlina
  Wyświetleń: 316
 1166. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 28.12.2018
  Wyświetleń: 314
 1167. RIO w Opolu - 2019
  Wyświetleń: 310
 1168. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - Niemodlin - 1.03.2019
  Wyświetleń: 308
 1169. VIII. sesja RM, w dniu 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 304
 1170. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - Niemodlin - 1.03.2019
  Wyświetleń: 303
 1171. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 297
 1172. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 28.12.2018
  Wyświetleń: 292
 1173. Informacje urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 291
 1174. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2018 r.
  Wyświetleń: 286
 1175. Ośrodek Pomocy Społecznej - sprawozdanie finansowe za 2018
  Wyświetleń: 285
 1176. Raport o stanie Gminy Niemodlin 2018r.
  Wyświetleń: 285
 1177. Wybory Ławników 2019
  Wyświetleń: 285
 1178. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 12.03.2019
  Wyświetleń: 285
 1179. Ogłoszenie o I. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Góra
  Wyświetleń: 283
 1180. OSiR - sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 282
 1181. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie awaryjnych remontów czastkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 281
 1182. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na najem pomieszczenia gospodarczego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 280
 1183. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 279
 1184. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - do 7.10.2019 r.
  Wyświetleń: 275
 1185. Informacje urzędnika wyborczego - Sejm i Senat 2019
  Wyświetleń: 275
 1186. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r
  Wyświetleń: 274
 1187. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w roku 2019 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 268
 1188. CUW sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 267
 1189. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 266
 1190. Jednostki oświatowe - sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 263
 1191. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina - Sejm i Senat 2019
  Wyświetleń: 263
 1192. ZGKiM - sprawozdanie finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 259
 1193. Budowa farmy fotowoltaicznej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 258
 1194. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 117/3 z k.m. 1 w Radoszowicach
  Wyświetleń: 255
 1195. Zaproszenie do składania ofert - ścinka pobocza przy drodze w Grodźcu
  Wyświetleń: 255
 1196. Ogłoszenie w sprawie konsultacji zmian w statutach sołectw gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 250
 1197. Burmistrz Niemodlina oglasza I. ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 2,4945 ha w obrębie Molestowice
  Wyświetleń: 248
 1198. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa linii SN Bielice Niemodlin
  Wyświetleń: 246
 1199. Wykaz nieruchomościi przeznaczonych do sprzedaży - 06.03.2019 r.
  Wyświetleń: 245
 1200. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Gracze linia pilotażowa
  Wyświetleń: 242
 1201. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej n/N w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 241
 1202. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 115/3 z k.m. 1 w Radoszowicach
  Wyświetleń: 239
 1203. Pgw zawiadomienie Niemodlin - 26.03.2019 r.
  Wyświetleń: 237
 1204. Obwieszczenie w spawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej n/N w obrębie Grabin - 14.02.2019
  Wyświetleń: 236
 1205. Obwieszczenie , Zawiadomienia , Informacje PGW Wody Polskie
  Wyświetleń: 232
 1206. IX. sesja RM , w dniu 29.04.2019 r.
  Wyświetleń: 227
 1207. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 226
 1208. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej n/N obręb Grabin
  Wyświetleń: 223
 1209. Zaproszenie do składania ofert - remont drogi publicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 220
 1210. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 77/6 z k.m. 1 w Tłustorębach
  Wyświetleń: 219
 1211. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 77/2 z k.m. 1 w Tłustorębach
  Wyświetleń: 214
 1212. PGW - zawiadomienie Wydrowice - 22.03.2016
  Wyświetleń: 214
 1213. Zaproszenie do składania ofert - remont drogi w Grabinie
  Wyświetleń: 210
 1214. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 206
 1215. X.sesja RM , w dniu 30.05.2019 r.
  Wyświetleń: 205
 1216. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości działki nr 583 z k.m. 9w Niemodlinie
  Wyświetleń: 201
 1217. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 587 z k.m. 9 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 201
 1218. Budowa farmy fotowoltanicznej w Grabinie
  Wyświetleń: 199
 1219. Konkurs na hasło promujące Gminę Niemodlin
  Wyświetleń: 194
 1220. Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 192
 1221. PGW zawiadomienie Niemodlin - 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 190
 1222. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 184
 1223. Wykaz nieruchomiości przeznaczonych do dzierżawy - 06.03.2019 r.
  Wyświetleń: 181
 1224. Rozbudowa fermy drobiu w Roszkowicach
  Wyświetleń: 175
 1225. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 174
 1226. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z 20.05.2019 r.
  Wyświetleń: 171
 1227. Budowa farmy fotowoltaicznej „Niemodlin IV” na działce nr 154 k.m. 1 obręb Radoszowice
  Wyświetleń: 169
 1228. Obwieszczenie PGW w sprawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych - DK 46
  Wyświetleń: 167
 1229. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2018 - 20123
  Wyświetleń: 166
 1230. Nowe wzory deklaracji i informacji
  Wyświetleń: 161
 1231. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości polożonej w Niemodlinie w rejonie ul. Podwale
  Wyświetleń: 156
 1232. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 28.05.2019
  Wyświetleń: 156
 1233. Budowa farmy fotowoltaicznej „Magnuszowiczki I” na działce nr 130/11 k.m. 2 oraz nr 90 k.m. 1 obręb Magnuszowiczki
  Wyświetleń: 139
 1234. Obwieszczenie dotyczace ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 137
 1235. Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy - GNP 05.06.2019
  Wyświetleń: 132
 1236. XI. sesja RM, w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 132
 1237. Zarządzenia - 2019
  Wyświetleń: 127
 1238. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - decyzja ZRID
  Wyświetleń: 122
 1239. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu - 05.06.2019
  Wyświetleń: 121
 1240. Odbudowa budynku inwentarskiego do chowu brojlerów na terenie fermy drobiu w Michałówku (działka nr 275 k.m. 5 obręb Michałówek
  Wyświetleń: 109
 1241. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 28.05.2019
  Wyświetleń: 106
 1242. Zaproszenie do złożenia oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 105
 1243. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 102
 1244. Budowa farmy fotowoltaicznej „Magnuszowiczki III” na działce nr 130/11 k.m. 2 obręb Magnuszowiczki
  Wyświetleń: 100
 1245. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych - 04.07.2019 r.
  Wyświetleń: 99
 1246. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 97
 1247. XII. sesja RM, w dniu 29.07.2019 r.
  Wyświetleń: 96
 1248. Obwieszczenie dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini elektroenergetycznej w obrębie Piotrowa
  Wyświetleń: 90
 1249. Rok 2019
  Wyświetleń: 88
 1250. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 21.05.2019 r.
  Wyświetleń: 84
 1251. Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r.
  Wyświetleń: 82
 1252. XIII sesja RM, w dniu 02.09.2019 r.
  Wyświetleń: 81
 1253. Budowa farmy fotowoltaicznej „Magnuszowiczki II” na działce nr 130/11 k.m. 2 obręb Magnuszowiczki
  Wyświetleń: 79
 1254. Budowa Zakładu Mieszalni Pasz w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 78
 1255. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Grabin
  Wyświetleń: 78
 1256. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Grabin 14.06.2019
  Wyświetleń: 78
 1257. Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego "500+" oraz świadczenia "Dobry Start"
  Wyświetleń: 72
 1258. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 70
 1259. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 22.08.2019 r.
  Wyświetleń: 69
 1260. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 68
 1261. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu - 24.07.2019
  Wyświetleń: 67
 1262. Ogłoszenie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 64
 1263. Zawiadomoenia PGW Wody Polskie - 17.07.2019 r.
  Wyświetleń: 60
 1264. Obwieszczenia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 58
 1265. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 01.08.2019
  Wyświetleń: 58
 1266. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 51
 1267. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- 17.09.2019 r.
  Wyświetleń: 50
 1268. Obwieszczenia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5.09.2019
  Wyświetleń: 46
 1269. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 44
 1270. Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wydrowice 19.09.2019 r.
  Wyświetleń: 44
 1271. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 42
 1272. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 41
 1273. Obwieszczenie dot. zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gm. Niemodlijn
  Wyświetleń: 40
 1274. Zawiadomienie dotyczące obwodnicy Niemodlina - 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 35
 1275. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.09.2019 r.
  Wyświetleń: 32
 1276. Zawiadomienie dotyczące obwodnicy Niemodlina
  Wyświetleń: 32
 1277. Zawiadomienie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 31
 1278. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 13.09.2019 r.
  Wyświetleń: 29
 1279. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 23.09.2019 r.
  Wyświetleń: 27
 1280. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 08.10.2019
  Wyświetleń: 23
 1281. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 08.10.2019
  Wyświetleń: 23
 1282. Ogłoszenie o prowadzonym rozpoznaniu rynku
  Wyświetleń: 22
 1283. XIV sesja RM, w dniu 30.09.2019 r.
  Wyświetleń: 19
 1284. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 18
 1285. Burinistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości - 11.10.2019
  Wyświetleń: 11
 1286. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 16.10.2019
  Wyświetleń: 4
 1287. Projekty uchwał - rok 2019
  Wyświetleń: 4
 1288. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 15.10.2019 r.
  Wyświetleń: 4
Wersja XML

Urząd Miejski w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
tel. 774606295
fax 774606260
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5677201
w tym miesiącu: 62925
dzisiaj: 826