Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
816916567971874622586804171496650846103746280524815385821052
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
609676359072711695346396266919668416152064430598096828976635
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
500113861048763465484854343739410794793659301522355242559331
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
190832152721923216252517925793258832869232219426024293940629
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00002515201316524180441793820049
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 111878
 2. Przetargi i Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 56197
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 35042
 4. Zapytania ofertowe 2018
  Wyświetleń: 31087
 5. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )
  Wyświetleń: 24543
 6. Uchwały RM kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 23940
 7. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 21016
 8. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 21010
 9. rok 2018
  Wyświetleń: 16866
 10. Rada Miejska
  Wyświetleń: 16852
 11. rok 2017
  Wyświetleń: 13592
 12. Rok 2016
  Wyświetleń: 13276
 13. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2017
  Wyświetleń: 12415
 14. rok 2019
  Wyświetleń: 12115
 15. Przetargi na usługi i dostawy
  Wyświetleń: 12049
 16. Przetargi na roboty budowlane - 2017
  Wyświetleń: 11060
 17. Przetargi / zapytania ofertowe ZGKiM
  Wyświetleń: 10090
 18. Rok 2019
  Wyświetleń: 9269
 19. Przetargi na roboty budowlane
  Wyświetleń: 9048
 20. Archiwum przetargów - 2016
  Wyświetleń: 9018
 21. Rok 2018
  Wyświetleń: 8976
 22. Rok 2017
  Wyświetleń: 8910
 23. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 8480
 24. Archiwum przetargów - 2011
  Wyświetleń: 8081
 25. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2017
  Wyświetleń: 7974
 26. Zapytania ofertowe 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 7629
 27. Archiwum przetargów - 2012
  Wyświetleń: 7575
 28. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6970
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6835
 30. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS
  Wyświetleń: 6815
 31. Archiwum przetargów - 2013
  Wyświetleń: 6732
 32. Archiwum przetargów - 2010
  Wyświetleń: 6461
 33. rok 2016
  Wyświetleń: 6326
 34. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 6202
 35. Przetargi na usługi i dostawy - 2018
  Wyświetleń: 6123
 36. Przetargi na lokale użytkowe
  Wyświetleń: 5984
 37. Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Niemodlin, Regulaminy
  Wyświetleń: 5978
 38. Archiwum przetargów - 2014
  Wyświetleń: 5966
 39. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5914
 40. Przetargi na roboty budowlane - 2018
  Wyświetleń: 5913
 41. Kierownictwo
  Wyświetleń: 5840
 42. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 5799
 43. Podatki i opłaty w roku 2016
  Wyświetleń: 5793
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5718
 45. rok 2015
  Wyświetleń: 5673
 46. Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza i powołanie Skarbnika
  Wyświetleń: 5524
 47. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 5374
 48. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5293
 49. Archiwum przetargów - 2015
  Wyświetleń: 5280
 50. Władze gminy
  Wyświetleń: 5258
 51. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
  Wyświetleń: 5222
 52. Jednostki organizacyjne gminy
  Wyświetleń: 5219
 53. Ogłoszenia i obwieszczenia burmistrza
  Wyświetleń: 5168
 54. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5062
 55. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 5056
 56. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 5003
 57. Interpelacje kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4882
 58. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4848
 59. Statut gminy
  Wyświetleń: 4808
 60. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4714
 61. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4603
 62. Przetargi na usługi i dostawy - 2017
  Wyświetleń: 4512
 63. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 4479
 64. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2018
  Wyświetleń: 4446
 65. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4425
 66. Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 4417
 67. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 4397
 68. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 4395
 69. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4383
 70. Jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 4298
 71. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4265
 72. rok 2015
  Wyświetleń: 4236
 73. Opinie i uchwałay RIO
  Wyświetleń: 4225
 74. Projekty uchwał / konsultacje
  Wyświetleń: 4214
 75. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4183
 76. Zaświadczenia NIP REGON
  Wyświetleń: 4131
 77. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2018
  Wyświetleń: 4129
 78. Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 4103
 79. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY NIEMODLIN NA LATA 2015 - 2032
  Wyświetleń: 4088
 80. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 4053
 81. Informacje o zadłużeniu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 4035
 82. Straż Miejska
  Wyświetleń: 4031
 83. Przetargi ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 3977
 84. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3973
 85. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2016
  Wyświetleń: 3967
 86. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3965
 87. Petycje
  Wyświetleń: 3941
 88. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3929
 89. Żłobki i kluby dziecięce
  Wyświetleń: 3913
 90. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
  Wyświetleń: 3905
 91. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3860
 92. Sprawozdanie finansowe SZOZ w Niemodlinie za 2012 r.
  Wyświetleń: 3859
 93. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 3856
 94. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
  Wyświetleń: 3838
 95. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3834
 96. Projekty uchwał RM
  Wyświetleń: 3826
 97. Projekt WPF na 2014 r.
  Wyświetleń: 3820
 98. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 3809
 99. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 3807
 100. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3792
 101. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 3786
 102. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3779
 103. Projekt budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 3774
 104. Program Ochrony Środowiska na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 3761
 105. e-puap
  Wyświetleń: 3754
 106. Kwestionariusz Osobowy
  Wyświetleń: 3742
 107. Wydział Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 3716
 108. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3713
 109. Przetargi na lokale użytkowe / mieszkalne - 2017
  Wyświetleń: 3697
 110. Rada Miejska kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3696
 111. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach
  Wyświetleń: 3668
 112. Podatki 2017
  Wyświetleń: 3645
 113. Inne ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 3634
 114. Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012 r
  Wyświetleń: 3618
 115. BIP archiwalny
  Wyświetleń: 3617
 116. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2017
  Wyświetleń: 3610
 117. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2017
  Wyświetleń: 3595
 118. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 3580
 119. Udostepnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3561
 120. Konsultacje projektu współpracy na rok 2016
  Wyświetleń: 3550
 121. Projekt budżetu na 2014 r.
  Wyświetleń: 3535
 122. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 3529
 123. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 3523
 124. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
  Wyświetleń: 3514
 125. rok 2012
  Wyświetleń: 3505
 126. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
  Wyświetleń: 3505
 127. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3486
 128. rok 2011
  Wyświetleń: 3482
 129. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 3479
 130. Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011 r.
  Wyświetleń: 3476
 131. rok 2013
  Wyświetleń: 3475
 132. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3465
 133. Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r
  Wyświetleń: 3461
 134. rok 2010
  Wyświetleń: 3446
 135. Wnioski o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 3442
 136. Archiwum przetargów
  Wyświetleń: 3437
 137. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3436
 138. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 3417
 139. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3408
 140. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 3403
 141. Program Rozwoju Gminy 2007-2013
  Wyświetleń: 3391
 142. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 3390
 143. Gminny Program Opieki nad Zabytkami
  Wyświetleń: 3389
 144. rok 2014
  Wyświetleń: 3383
 145. Projekt budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 3381
 146. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
  Wyświetleń: 3381
 147. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 3375
 148. rok 2013
  Wyświetleń: 3372
 149. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 3371
 150. Zapytania ofertowe ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 3361
 151. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 3359
 152. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 3358
 153. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3356
 154. rok 2014
  Wyświetleń: 3351
 155. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 3349
 156. Zarządzenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3349
 157. rok 2011
  Wyświetleń: 3334
 158. Budżet 2011
  Wyświetleń: 3323
 159. rok 2012
  Wyświetleń: 3320
 160. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3312
 161. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3312
 162. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 3296
 163. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3285
 164. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 3262
 165. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3256
 166. Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych 2016-2019
  Wyświetleń: 3255
 167. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
  Wyświetleń: 3252
 168. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3241
 169. Informacje
  Wyświetleń: 3225
 170. Oferty realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3214
 171. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3181
 172. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 3177
 173. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3174
 174. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 3170
 175. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 3164
 176. 2. Anulowanie czynności zameldowania
  Wyświetleń: 3157
 177. VII sesja RM, w dniu 29.03.2011
  Wyświetleń: 3116
 178. Konsultacje projektów współpracy na rok 2015
  Wyświetleń: 3113
 179. Zarządzenia, Obwieszczenia, Rozporządzenia
  Wyświetleń: 2981
 180. ZGKiM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 500 szt. świeczki parafinowej, barwionej w kolorach i kształcie bastei
  Wyświetleń: 2953
 181. Podatki 2018
  Wyświetleń: 2951
 182. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 2932
 183. Zarządzenia - 2016
  Wyświetleń: 2925
 184. Budżet 2010
  Wyświetleń: 2919
 185. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2904
 186. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 2900
 187. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2015r
  Wyświetleń: 2872
 188. Ogłoszono przetarg na remont fragmentu muru z basteją
  Wyświetleń: 2865
 189. ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 2851
 190. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2803
 191. Ogloszenia
  Wyświetleń: 2713
 192. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2712
 193. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - 01.06.2016
  Wyświetleń: 2667
 194. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2665
 195. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2663
 196. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2662
 197. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2631
 198. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 2627
 199. Przetargi ZGKiM - 2019
  Wyświetleń: 2611
 200. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału IGK
  Wyświetleń: 2588
 201. 1. Zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2580
 202. Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2568
 203. Oswiadczenia majatkowe pracowników UM - 2014r.
  Wyświetleń: 2540
 204. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2530
 205. Dyrektor ZEFO w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - starszego referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 2514
 206. Odpisy skrócone i zupełne z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2513
 207. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - naczelnika
  Wyświetleń: 2512
 208. Rok 2015
  Wyświetleń: 2511
 209. Plany pracy Komisji RM
  Wyświetleń: 2495
 210. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2492
 211. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : Referenta Ds. Administracyjno-Kadrowych
  Wyświetleń: 2470
 212. 3. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2464
 213. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2455
 214. Rok 2016
  Wyświetleń: 2439
 215. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  Wyświetleń: 2421
 216. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2408
 217. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2393
 218. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 2375
 219. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży - 12.06.2017
  Wyświetleń: 2352
 220. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 2347
 221. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 2339
 222. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie, gmina Niemodlin - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 2339
 223. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2322
 224. XX sesja RM , w dniu 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2322
 225. Projekt budżetu na rok 2018
  Wyświetleń: 2318
 226. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 2308
 227. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2300
 228. X sesja RM , w dniu 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 2289
 229. Oświadczenia majątkowe 2009
  Wyświetleń: 2288
 230. XIX sesja RM, w dniu 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 2275
 231. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2269
 232. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2018
  Wyświetleń: 2267
 233. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2266
 234. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 2265
 235. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2017
  Wyświetleń: 2260
 236. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2257
 237. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału GNP
  Wyświetleń: 2255
 238. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2015 r.
  Wyświetleń: 2253
 239. VI sesja RM, w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2242
 240. Zarządzenia - 2014
  Wyświetleń: 2238
 241. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 2234
 242. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 2232
 243. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI 2013
  Wyświetleń: 2220
 244. VIII sesja RM , w dniu 26.03.2015r.
  Wyświetleń: 2217
 245. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 2214
 246. I sesja RM , w dniu 01.12.2014r.
  Wyświetleń: 2207
 247. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2014r.
  Wyświetleń: 2202
 248. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 2201
 249. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2199
 250. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. administracyjno-kadrowych w Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 2198
 251. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 2196
 252. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2192
 253. Projekty uchwał - rok 2016
  Wyświetleń: 2191
 254. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2181
 255. XVI sesja RM , w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2180
 256. VII sesja RM, w dniu 25.02.2015r
  Wyświetleń: 2178
 257. Przetargi na usługi i dostawy - 2019
  Wyświetleń: 2172
 258. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015 r.
  Wyświetleń: 2171
 259. IX sesja RM , w dniu 07.04.2015r.
  Wyświetleń: 2169
 260. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 2169
 261. PRZETARGI NA NIERUCHOMOSCI- 2012 r
  Wyświetleń: 2156
 262. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 2156
 263. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2153
 264. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 2144
 265. Informacja o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału IFE
  Wyświetleń: 2138
 266. IV sesja RM, w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 2135
 267. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...
  Wyświetleń: 2135
 268. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 2129
 269. Projekty uchwał - rok 2014
  Wyświetleń: 2128
 270. Burmistrz Niemodlina
  Wyświetleń: 2126
 271. Opieka nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 2126
 272. III sesja RM w dniu 23.12.2010
  Wyświetleń: 2124
 273. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r.
  Wyświetleń: 2119
 274. PRZETARG NA OBWODNICĘ NIEMODLINA OGŁOSZONY!
  Wyświetleń: 2119
 275. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2118
 276. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego: nieruchomość położona w Niemodlinie, przy Alei Wol
  Wyświetleń: 2111
 277. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale GNP
  Wyświetleń: 2106
 278. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2105
 279. LXIV sesja RM, 10.11.2010r.
  Wyświetleń: 2103
 280. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2102
 281. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach
  Wyświetleń: 2101
 282. Uchwały RM kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2100
 283. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2100
 284. VIII sesja RM, w dniu 28.04.2011r.
  Wyświetleń: 2096
 285. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 2093
 286. V sesja RM w dniu 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 2087
 287. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Góra, oznaczonej nr działki 179/2 o powierzchni 0,2448 ha (RV-0,0500, PsIV- 0,0800, B-PsIV ? 0,1148) , k.m.3.
  Wyświetleń: 2085
 288. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2083
 289. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 2082
 290. V sesja RM, w dniu 15.01.2015r
  Wyświetleń: 2080
 291. VI sesja RM w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 2069
 292. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 2064
 293. Zarządzenia - 2011
  Wyświetleń: 2062
 294. XV sesja RM, w dniu 17.09.2015
  Wyświetleń: 2061
 295. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej
  Wyświetleń: 2059
 296. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy - 2016
  Wyświetleń: 2059
 297. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy u. Opolskiej
  Wyświetleń: 2058
 298. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w ZGKiM w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2056
 299. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2055
 300. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2014 r.
  Wyświetleń: 2050
 301. III sesja RM , w dniu 09.12.2014r.
  Wyświetleń: 2048
 302. Zarządzenia - 2015
  Wyświetleń: 2048
 303. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko pracy - księgowego
  Wyświetleń: 2047
 304. Projekt budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 2041
 305. IV sesja RM w dniu 13.01.2011r.
  Wyświetleń: 2039
 306. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 2032
 307. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018
  Wyświetleń: 2032
 308. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2031
 309. Projekty uchwał - rok 2015
  Wyświetleń: 2030
 310. LX sesja RM, 12.08.2010 r.
  Wyświetleń: 2028
 311. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2027
 312. Zarządzenia - 2017
  Wyświetleń: 2027
 313. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2026
 314. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 2025
 315. IX sesja RM, w dniu 26.05.2011r.
  Wyświetleń: 2023
 316. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  Wyświetleń: 2023
 317. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości we wsi Grabin
  Wyświetleń: 2019
 318. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2019
 319. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 2016
 320. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2016
 321. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10 o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 2014
 322. XXII sesja RM, w dniu 31.03.2016r.
  Wyświetleń: 2008
 323. Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Centrum Usług Wspólnych w roku 2018
  Wyświetleń: 2006
 324. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 2006
 325. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2005
 326. XXIV sesja RM, w dniu 28.04.2016
  Wyświetleń: 2005
 327. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2005
 328. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2004
 329. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 2002
 330. LXII sesja RM, 30.09.2010r
  Wyświetleń: 1996
 331. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1996
 332. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1993
 333. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1993
 334. XIV sesja RM , w dniu 25.06.2015r.
  Wyświetleń: 1992
 335. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 1986
 336. Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1985
 337. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1981
 338. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 1980
 339. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1978
 340. Informacja o wynikach naboru na stanowisko st.referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1978
 341. LXII sesja RM, w dniu 25.09.2014r.
  Wyświetleń: 1978
 342. XII sesja RM, w dniu 27.05.2015r.
  Wyświetleń: 1978
 343. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2013r.
  Wyświetleń: 1977
 344. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1976
 345. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1975
 346. Burmistrz Niemodlina oglasza nabór na stanowisko - Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1974
 347. Oświadczenia majątkowe dyrektorówi kierowników jednostek organizacyjnych - 2012r.
  Wyświetleń: 1973
 348. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 1970
 349. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1964
 350. PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE 2014
  Wyświetleń: 1962
 351. OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA rok 2012
  Wyświetleń: 1960
 352. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1954
 353. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1951
 354. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 1951
 355. XXV sesja RM, w dniu 30.05.2016r.
  Wyświetleń: 1951
 356. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.
  Wyświetleń: 1950
 357. Zarządzenia - 2012
  Wyświetleń: 1950
 358. LIII sesja RM, w dniu 30.01.2014r.
  Wyświetleń: 1946
 359. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016 - 2017"
  Wyświetleń: 1945
 360. X sesja RM , w dniu 09.06.2011r.
  Wyświetleń: 1944
 361. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / decyzje
  Wyświetleń: 1941
 362. Oświadczennia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2011r.
  Wyświetleń: 1938
 363. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1938
 364. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Wymianę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 1937
 365. RIO w Opolu - 2017
  Wyświetleń: 1935
 366. ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego w UM
  Wyświetleń: 1927
 367. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2013r.
  Wyświetleń: 1927
 368. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Rynku nr 3 ogłasza przetarg
  Wyświetleń: 1924
 369. Informacja o odwołaniu naboru
  Wyświetleń: 1923
 370. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1922
 371. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/10...
  Wyświetleń: 1922
 372. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1921
 373. OSiR w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2011.
  Wyświetleń: 1919
 374. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1917
 375. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1916
 376. LXI Sesja RM w dniu 7.08.2014r.
  Wyświetleń: 1912
 377. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1911
 378. XVII sesja RM, w dniu 24.11.2011r.
  Wyświetleń: 1905
 379. LXIII sesja RM, 26.10.2010r.
  Wyświetleń: 1904
 380. OBWIESZCZENIE - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/10 (nr sprawy IFE 7331-115/10)
  Wyświetleń: 1903
 381. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/10 ...
  Wyświetleń: 1902
 382. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 1900
 383. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko - Radcy prawnego
  Wyświetleń: 1899
 384. konsultacje projektu współpracy na rok 2011
  Wyświetleń: 1896
 385. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich etap III - budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowej, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 1895
 386. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w GOR
  Wyświetleń: 1893
 387. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1889
 388. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora : SP1 w Niemodlinie oraz SP2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1888
 389. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1888
 390. XXXIV sesja RM , w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1887
 391. Uchwalony budżet Gminy Niemodlin na 2011 rok
  Wyświetleń: 1885
 392. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 1884
 393. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora
  Wyświetleń: 1883
 394. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 1882
 395. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1880
 396. Konsultacje projektu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1878
 397. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2012r.
  Wyświetleń: 1877
 398. XI sesja RM , w dniu 21.05. 2015 r.
  Wyświetleń: 1877
 399. XXXIII sesja RM, w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1874
 400. XXVIII sesja RM, w dniu 01.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1872
 401. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1871
 402. Ogłoszenia Wydziału RSN
  Wyświetleń: 1869
 403. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 1863
 404. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10)
  Wyświetleń: 1863
 405. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1861
 406. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1860
 407. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1859
 408. Przetargi na roboty budowlane - 2019
  Wyświetleń: 1856
 409. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap VII
  Wyświetleń: 1854
 410. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k.m. 10
  Wyświetleń: 1851
 411. Konsultacje projektu współpracy na rok 2012
  Wyświetleń: 1849
 412. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10 o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1848
 413. V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 1845
 414. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 573/3 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1842
 415. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1840
 416. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1835
 417. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1833
 418. XXVI sesja RM, w dniu 27.06.2016r.
  Wyświetleń: 1833
 419. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego ...
  Wyświetleń: 1827
 420. Strona internetowa PKW
  Wyświetleń: 1826
 421. XIX sesja RM, w dniu 22.12.2011r.
  Wyświetleń: 1824
 422. XLVI sesja RM w dniu 26.09.2013 r.
  Wyświetleń: 1824
 423. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1822
 424. Projekty uchwał - rok 2017
  Wyświetleń: 1819
 425. LII sesja RM, w dniu 10.01.2014r
  Wyświetleń: 1818
 426. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1817
 427. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/10...
  Wyświetleń: 1814
 428. XXIII sesja RM, w dniu 21.04.2016
  Wyświetleń: 1813
 429. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/11
  Wyświetleń: 1811
 430. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r
  Wyświetleń: 1810
 431. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tlustoręby
  Wyświetleń: 1809
 432. XI sesja RM, w dniu 21.06.2011r.
  Wyświetleń: 1806
 433. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 1804
 434. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego
  Wyświetleń: 1801
 435. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektora
  Wyświetleń: 1800
 436. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 1797
 437. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1793
 438. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013r.
  Wyświetleń: 1792
 439. Przetargi na usługi i dostawy 2016
  Wyświetleń: 1792
 440. XXIII sesja RM, w dniu 29.03.2012r
  Wyświetleń: 1790
 441. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/11
  Wyświetleń: 1789
 442. XV sesja RM , w dniu 27.10,2011r.
  Wyświetleń: 1789
 443. Kierownik OPS w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora
  Wyświetleń: 1788
 444. Radca prawny
  Wyświetleń: 1787
 445. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1785
 446. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1783
 447. XVII sesja RM, w dniu 22.10.2015r.
  Wyświetleń: 1783
 448. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 117 z k.m.1 o powierzchni 0,1245 ha położonej w Michałówku
  Wyświetleń: 1781
 449. LVIII sesja RM , w dniu 13.05.2014r.
  Wyświetleń: 1781
 450. XXVIII sesja RM, w dniu 28.06.2012r.
  Wyświetleń: 1780
 451. XLI sesja RM , w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 1779
 452. XXVI sesja RM, w dniu 29.05.2012r.
  Wyświetleń: 1779
 453. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/11
  Wyświetleń: 1778
 454. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
  Wyświetleń: 1778
 455. LIV sesjsa RM, w dniu 27.02.2014r.
  Wyświetleń: 1777
 456. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 1774
 457. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1773
 458. XIII sesja RM, w dniu 25.08.2011r.
  Wyświetleń: 1771
 459. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 1770
 460. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  Wyświetleń: 1769
 461. XXXVIII sesja RM , w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1769
 462. XXII sesja RM w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 1768
 463. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 466/5 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 106039. Stanowi własność G
  Wyświetleń: 1767
 464. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1763
 465. XXXIII sesja RM, w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1762
 466. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 1759
 467. Interpelacje i zapytania radnych kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1756
 468. XLV sesja RM w dniu 29.08.2013 r.
  Wyświetleń: 1756
 469. LIX sesja RM, w dniu 29.05.2014r
  Wyświetleń: 1755
 470. Oświadczenia majątkowe praowników UM - 2010 r.
  Wyświetleń: 1755
 471. XXXVI sesja RM, w dniu 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1755
 472. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1754
 473. LV sesja RM , w dniu 27.03.2014r.
  Wyświetleń: 1751
 474. Ogłoszenie o spisie wyborców
  Wyświetleń: 1749
 475. XII sesja RM, w dniu 11.07.2011r.
  Wyświetleń: 1748
 476. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1746
 477. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1745
 478. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - Referent w Dziale Utrzymania Ruchu
  Wyświetleń: 1742
 479. XXXVII sesja RM, w dniu 15.02.2013r
  Wyświetleń: 1742
 480. XVIII sesja RM , w dniu 30.11.2011r.
  Wyświetleń: 1737
 481. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Roszkowicach, oznaczonej nr działki 100 z k.m.
  Wyświetleń: 1735
 482. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1735
 483. LX sesja RM , w dniu 26.06.2014r.
  Wyświetleń: 1734
 484. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 1733
 485. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1729
 486. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznejna potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1727
 487. XL sesja RM , w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 1725
 488. XXVII sesja RM , w dniu 11.08.2016r.
  Wyświetleń: 1724
 489. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach
  Wyświetleń: 1720
 490. XXVII sesjia RM, w dniu 18.06.2012r.
  Wyświetleń: 1720
 491. XXI sesja RM w dniu 10.02.2012r.
  Wyświetleń: 1719
 492. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 1718
 493. obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/11
  Wyświetleń: 1716
 494. Zawiadomienie - Burmistrz Niemodlina zawiadamia, że wszczyna konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie...
  Wyświetleń: 1714
 495. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1711
 496. XX sesja RM w dniu 26.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1711
 497. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 1710
 498. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 299 z k.m.1 o powierzchni 0,2419 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 1709
 499. XXXIX sesja RM, w dniu 14.03.2013r.
  Wyświetleń: 1705
 500. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2011r.
  Wyświetleń: 1704
 501. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 1702
 502. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w Grabinie
  Wyświetleń: 1700
 503. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2019
  Wyświetleń: 1700
 504. Przetargi na roboty budowlane - 2016
  Wyświetleń: 1699
 505. XXIX sesja RM, w dniu 06.09.2012r.
  Wyświetleń: 1698
 506. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 466 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 1697
 507. XXXIV sesja RM w dniu 12.12.2012r.
  Wyświetleń: 1693
 508. Transmisje na żywo i archiwum nagrań sesji
  Wyświetleń: 1692
 509. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1689
 510. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1687
 511. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 468 k.m. 8
  Wyświetleń: 1686
 512. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 1679
 513. XXX sesja RM, w dniu 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1679
 514. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 1676
 515. XXXII sesja RM, w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 1674
 516. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/11
  Wyświetleń: 1673
 517. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 1671
 518. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwsstycji celu publicznego - linia enn w Rutkach
  Wyświetleń: 1671
 519. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 2 z k.m.1 o powierzchni 0,4100 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 1670
 520. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1667
 521. Przetarg na prowadzenie działalności handlowo - gastronomicznej
  Wyświetleń: 1667
 522. L sesja RM w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 1666
 523. LXIII sesja RM, w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 1663
 524. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 1655
 525. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni 0,0145 ha.
  Wyświetleń: 1654
 526. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/11
  Wyświetleń: 1654
 527. Dyrektor SZOZ ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1651
 528. XXXV sesja RM, w dniu 20.12.2012r.
  Wyświetleń: 1650
 529. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.
  Wyświetleń: 1648
 530. LXIV sesja RM, w dniu 7.11.2014r.
  Wyświetleń: 1646
 531. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego enn w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1644
 532. LVI sesja RM w dniu 10.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1643
 533. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2010
  Wyświetleń: 1642
 534. XLIV sesja RM, w dniu 27.06.2013r.
  Wyświetleń: 1640
 535. II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa ? 0,0300 ha, RIVb ? 0,0900 ha) , k.m. 4.
  Wyświetleń: 1637
 536. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie w 2018 roku warsztatów dla nauczycieli z radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  Wyświetleń: 1635
 537. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 1635
 538. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1633
 539. XXIV sesja RM, w dniu 26.04.2012r.
  Wyświetleń: 1633
 540. XLVIII sesja RM w dniu 29.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1632
 541. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1628
 542. XLVII sesja RM w dniu 7 października 2013 r.
  Wyświetleń: 1628
 543. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego w Gościejowicach
  Wyświetleń: 1627
 544. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - ZASTĘPSTWO
  Wyświetleń: 1626
 545. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji lokalizacji inwestycji - enn w Sadach
  Wyświetleń: 1625
 546. XLII sesja RM, w dniu 28.05.2013r.
  Wyświetleń: 1625
 547. Projekty uchwał - rok 2010
  Wyświetleń: 1624
 548. XXXI sesja RM , w dniu 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1623
 549. Wydanie decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1621
 550. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11
  Wyświetleń: 1618
 551. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1617
 552. LI sesja RM, w dniu 19.12.2013r
  Wyświetleń: 1617
 553. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n o na terenie działki nr 130 z k.m.1 obręb Gościejowice.
  Wyświetleń: 1616
 554. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 1612
 555. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1610
 556. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1606
 557. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1603
 558. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1598
 559. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1591
 560. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1590
 561. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 1588
 562. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie – Staw Młyński - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1581
 563. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 117, 52/9, 52/10 z k.m.1 w Graczach
  Wyświetleń: 1580
 564. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 1579
 565. Ogłoszenia 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1577
 566. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r
  Wyświetleń: 1576
 567. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1576
 568. Burmistrz Niemodlina ogłasza trzeci nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1574
 569. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6 o powierzchni 0,0928 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1574
 570. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 1574
 571. Gminne Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 1570
 572. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok, spalarni ...
  Wyświetleń: 1564
 573. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustny
  Wyświetleń: 1563
 574. LVII sesja RM w dniu 29.04.2014r
  Wyświetleń: 1563
 575. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1558
 576. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/11
  Wyświetleń: 1554
 577. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, nr działki 131 z k.m.
  Wyświetleń: 1553
 578. XXXVI sesja RM, w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1549
 579. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1548
 580. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 169/1, 160, 170 z k.m.1 w Krasnej Górze.
  Wyświetleń: 1547
 581. Burmistrz Niemodlina informuje , że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1546
 582. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n na terenie działki nr 156/6 z k.m.1 obręb Sady.
  Wyświetleń: 1546
 583. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt
  Wyświetleń: 1544
 584. Projekty uchwał - rok 2013
  Wyświetleń: 1542
 585. XXX sesja RM , w dniu 04.10.2012r.
  Wyświetleń: 1540
 586. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach, gmina Niemodlin”
  Wyświetleń: 1537
 587. Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1537
 588. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wod-kan Sady
  Wyświetleń: 1532
 589. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnika w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1531
 590. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Niemodlinie, nr działki 760/4 z k.m.
  Wyświetleń: 1530
 591. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.
  Wyświetleń: 1527
 592. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego w Graczach
  Wyświetleń: 1527
 593. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z drogą wewnętrzną” - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1524
 594. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 1522
 595. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/12 k.m. 11
  Wyświetleń: 1519
 596. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8 o powierzchni 0,0885 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1519
 597. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1517
 598. XIV sesja RM, w dniu 22.09.2011r.
  Wyświetleń: 1513
 599. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  Wyświetleń: 1504
 600. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miasta
  Wyświetleń: 1503
 601. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, oznaczonej nr działki 46
  Wyświetleń: 1502
 602. Wydanie decyzji na lokalizację (budowę) i warunki wykonania lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
  Wyświetleń: 1499
 603. XXXV sesja RM, w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1498
 604. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1494
 605. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o powierzchni 0,0876 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1493
 606. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1486
 607. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wydrowice, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1475
 608. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tłustorębach oznaczonej nr działki 104/3.
  Wyświetleń: 1472
 609. Zapytania ofertowe 2019
  Wyświetleń: 1470
 610. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomość oznaczonej nr działki nr 52/2 z k.m.1 położonej w Tłustorębach.
  Wyświetleń: 1468
 611. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1467
 612. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1466
 613. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, nr działki 61/2 z k.m.
  Wyświetleń: 1456
 614. Przetarg na Kanalizację sanitarną Niemodlina etap V ogłoszony
  Wyświetleń: 1456
 615. Projekty uchwał - rok 2011
  Wyświetleń: 1448
 616. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 1442
 617. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2016 r.
  Wyświetleń: 1441
 618. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1440
 619. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 1434
 620. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 1430
 621. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1428
 622. Stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 1427
 623. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości z działki oznaczonej nr 654/1 z k.m.10 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1426
 624. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1422
 625. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1422
 626. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1417
 627. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2016 r.
  Wyświetleń: 1413
 628. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
  Wyświetleń: 1413
 629. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 1412
 630. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1410
 631. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1410
 632. Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1403
 633. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 239, 240/13, 240/12, 240/11, 240/10 z k.m.1 w Gościejowicach.
  Wyświetleń: 1401
 634. Ogłoszenia i zarządzenia 2015 r.
  Wyświetleń: 1400
 635. Ogłoszenie o nieorganiczonych przetargach
  Wyświetleń: 1399
 636. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/11 k.m. 11
  Wyświetleń: 1397
 637. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze (nr działki 549 z k.m 2)
  Wyświetleń: 1397
 638. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz
  Wyświetleń: 1396
 639. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli corocznej i przeglądu 5 letniego placów zabaw
  Wyświetleń: 1396
 640. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1392
 641. Wynajem świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 1392
 642. Projekty uchwał - rok 2012
  Wyświetleń: 1391
 643. Burmistrz Niemodlina informuje o nieograniczonym przetargu
  Wyświetleń: 1389
 644. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 1385
 645. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1384
 646. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielny Referent w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 1379
 647. Informacje o wynikach konkursów
  Wyświetleń: 1378
 648. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1376
 649. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i OC Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1374
 650. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 1371
 651. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1364
 652. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1361
 653. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1360
 654. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży
  Wyświetleń: 1360
 655. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym
  Wyświetleń: 1359
 656. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 1355
 657. Zameldowanie na pobyt stały w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1355
 658. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1352
 659. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 1349
 660. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1346
 661. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1346
 662. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1343
 663. Potwierdzenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1342
 664. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1335
 665. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1331
 666. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko pracy - sprzątaczka w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1326
 667. Zapytania ofertowe 2017 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 1324
 668. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na
  Wyświetleń: 1323
 669. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1322
 670. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1314
 671. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2019
  Wyświetleń: 1308
 672. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1305
 673. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1304
 674. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 380/1 k.m. 4
  Wyświetleń: 1297
 675. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1288
 676. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1274
 677. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne
  Wyświetleń: 1272
 678. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
  Wyświetleń: 1272
 679. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 207/2 z k.m.1
  Wyświetleń: 1271
 680. Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1270
 681. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8/1 przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1267
 682. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 1266
 683. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1265
 684. Rada Miejska kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1264
 685. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ...
  Wyświetleń: 1264
 686. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1263
 687. I przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1 k.m. 10 o powierzch
  Wyświetleń: 1260
 688. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w Tłustorębach, oznaczonej nr działki 104/3
  Wyświetleń: 1259
 689. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 1256
 690. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 1256
 691. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - 17.03.2017
  Wyświetleń: 1254
 692. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1252
 693. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1238
 694. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe”
  Wyświetleń: 1234
 695. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1232
 696. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku uŻyteczności publicznej połozonym przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1227
 697. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1226
 698. Burmistrz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego i dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1225
 699. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Miejskiej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1222
 700. Wymeldowanie z pobytu stałego w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1222
 701. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1221
 702. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1219
 703. XXXVIII sesja RM , w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1219
 704. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Roszkowicach oznaczonej nr działki 135/2 k.m. 5
  Wyświetleń: 1218
 705. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 1218
 706. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu
  Wyświetleń: 1215
 707. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1210
 708. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1209
 709. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tysiąclecia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1209
 710. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na wykonanie w 2017 r usług szkoleniowych
  Wyświetleń: 1207
 711. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1206
 712. XL sesja RM , w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1204
 713. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : "Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – III etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 1203
 714. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 1202
 715. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat położonych w Sarnach Wielkich
  Wyświetleń: 1201
 716. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1196
 717. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 1196
 718. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1195
 719. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Uzupełnienie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 1188
 720. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1187
 721. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Rynku w Niemodlinie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu” - 14.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1186
 722. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 1181
 723. Kierownik OPS w Niemodlinie oglasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 1177
 724. Informacja Burmistrza Niemodlina o dotacjach na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 1169
 725. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1169
 726. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2019
  Wyświetleń: 1166
 727. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Góra (nr działki 211/2 z k.m 3)
  Wyświetleń: 1165
 728. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1160
 729. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy Niemodlin wraz z wyposażeniem małej architektury w ramach projektu pn. Szlak Rowerowy WOKÓŁ NIEMODLINA
  Wyświetleń: 1157
 730. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1156
 731. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 911/38 z k.m.11
  Wyświetleń: 1154
 732. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie ogłsza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1154
 733. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1152
 734. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1150
 735. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 1150
 736. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - Specjalista w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 1148
 737. Uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym
  Wyświetleń: 1146
 738. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1142
 739. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1141
 740. XXXIX sesja RM , w dniu 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1139
 741. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1138
 742. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Przebudowa zjazdu z DK 46 na SEE przy ul. Opolskiej - budowa oświetlenia drogowego" - 13.04.2017
  Wyświetleń: 1137
 743. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2017 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1136
 744. Dyrektor SP w Rogach ogłasza nabór na stanowisko obsługi - sprzątaczka
  Wyświetleń: 1136
 745. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1135
 746. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: wyposażenie terenów rekreacyjnych w zewnętrzne urządzenia fitness - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1135
 747. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 1016/17 z k.m.12 - 26.07.2017
  Wyświetleń: 1133
 748. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – II etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 1133
 749. XLI sesja RM , w dniu 29.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1133
 750. Farma fotowoltaiczna w Piotrowej
  Wyświetleń: 1132
 751. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1132
 752. INFORMACJE
  Wyświetleń: 1127
 753. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Graczach oznaczonej nr działki 84
  Wyświetleń: 1125
 754. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tłustorębach
  Wyświetleń: 1124
 755. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1123
 756. Burmistrz Niemodlina ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1123
 757. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1122
 758. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 223/1
  Wyświetleń: 1122
 759. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 1121
 760. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej ( były budynek szkoły )
  Wyświetleń: 1119
 761. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1116
 762. XXXVII sesja RM , w dniu 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1115
 763. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1110
 764. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1108
 765. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1107
 766. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1105
 767. LII sesja RM, w dniu 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1105
 768. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 1102
 769. Zaproszenie do składania ofert - świadczenie pracy w charakterze wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1096
 770. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wykonanie 20 st. budek lęgowych dla ptaków wraz z ich montażem na drzewach
  Wyświetleń: 1095
 771. I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 337/6
  Wyświetleń: 1093
 772. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 k.m. 1
  Wyświetleń: 1089
 773. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1088
 774. Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gracze
  Wyświetleń: 1088
 775. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 1088
 776. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1087
 777. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1082
 778. Ogłoszenia, zarządzenia - 2019
  Wyświetleń: 1083
 779. Ustalenie numeru porządkowego budynku
  Wyświetleń: 1082
 780. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze
  Wyświetleń: 1080
 781. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1077
 782. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 1077
 783. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 1076
 784. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości z działki oznaczonej nr 1227/9 z k.m.11 położonej w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1075
 785. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1072
 786. XLIII sesja RM , w dniu 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1072
 787. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1071
 788. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1066
 789. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: odmulenie rowu melioracyjnego, na działce gminnej nr 1182/127 - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1066
 790. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, wykaz nieruchomości przeznaczone
  Wyświetleń: 1065
 791. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Niemodlinie działka nr 1012/3
  Wyświetleń: 1064
 792. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1063
 793. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat: • działka nr 45/3 k.m.1 o pow.0,09 ha.
  Wyświetleń: 1062
 794. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 11 szt. drzew z gatunku lipa, 29 szt. z gatunku cis pospolity oraz wycinkę samosiewów
  Wyświetleń: 1060
 795. Gmina Niemodlin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1060
 796. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostawę schodołazu akumulatorowego oraz kompatybilnego z nim wózka inwalidzkiego
  Wyświetleń: 1059
 797. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1059
 798. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nowych nazw ulic w Graczach i Niemodlinie
  Wyświetleń: 1052
 799. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2017 roku
  Wyświetleń: 1050
 800. wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM
  Wyświetleń: 1048
 801. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 1046
 802. XLII sesja RM , w dniu 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1046
 803. Obwieszczenie zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 1041
 804. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na profilowaniu i zagęszczaniu dróg.
  Wyświetleń: 1035
 805. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1034
 806. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Stopnia Kopice
  Wyświetleń: 1034
 807. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1033
 808. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1033
 809. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 911/38
  Wyświetleń: 1033
 810. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 1032
 811. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego położonej w Niemodlinie, oznaczonej
  Wyświetleń: 1031
 812. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1030
 813. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM 10.03.2017
  Wyświetleń: 1030
 814. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niemodlinie - działka nr 760/4 z k.m. 10 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 1028
 815. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości z dz. nr 760/4 - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1027
 816. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 17,5 m2 położonej w Niemodlinie - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1026
 817. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tlustorębach
  Wyświetleń: 1026
 818. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydrowicach nr działki 54 z k.m. 3 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 1024
 819. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1023
 820. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1020
 821. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1018
 822. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1017
 823. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1016
 824. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1015
 825. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 281
  Wyświetleń: 1014
 826. Burmistrz Niemodlina ogłaszaprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrowicach - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1014
 827. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do dzierżawy - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1012
 828. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 697/2
  Wyświetleń: 1011
 829. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1009
 830. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruclromości działki oznaczonej nr 575/4 z k. m.9 o powierzchni 0,1065 ha
  Wyświetleń: 1007
 831. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1007
 832. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 1005
 833. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7 - 15.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1004
 834. XVIII sesja RM, w dniu 11.11.2015r.
  Wyświetleń: 1004
 835. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1001
 836. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Rogach
  Wyświetleń: 1001
 837. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1001
 838. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 1000
 839. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 132/2
  Wyświetleń: 1000
 840. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 997
 841. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu pomieszczenia strychowego w budynku przy Opolskiej 10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 993
 842. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy solarnej w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 992
 843. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wycinka 11 szt. drzew wraz z frezowaniem 3 szt. pni, wycinka 100 mkw. krzewów
  Wyświetleń: 991
 844. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina z dnia 27 sierpnia 2018 r. - okręgi wyborcze, ich granice i numery
  Wyświetleń: 987
 845. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - lokale w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 986
 846. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w Lipnie
  Wyświetleń: 986
 847. Zawiadomienie o zmianie nazw ulic w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 986
 848. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 984
 849. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 984
 850. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze o pow. 0,0702 ha - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 980
 851. Informacja o udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 980
 852. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 980
 853. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 977
 854. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 1227/10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 973
 855. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 973
 856. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 973
 857. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby oznaczonej nr działki 107/2
  Wyświetleń: 971
 858. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 969
 859. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 967
 860. Projekt budżetu na rok 2019
  Wyświetleń: 961
 861. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na zadanie - " Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 960
 862. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: ułozenie kostki brukowej o grubości 6 cm w wiatach w sołectwach Jakubowice i Sosnówka - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 960
 863. Uruchomienie tartaku drzewnego w Magnuszowicach na działce nr 241/1
  Wyświetleń: 958
 864. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym poł. w Niemodlinie przy Rynku
  Wyświetleń: 954
 865. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 953
 866. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 951
 867. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 951
 868. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Molestowice, oznaczonej nr działki 55/4
  Wyświetleń: 950
 869. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/10
  Wyświetleń: 949
 870. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 947
 871. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 946
 872. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 946
 873. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 944
 874. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 942
 875. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2019
  Wyświetleń: 942
 876. XLIV sesja RM w dniu 26.10.2017 r.
  Wyświetleń: 942
 877. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 940
 878. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VIII nabór"
  Wyświetleń: 940
 879. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 939
 880. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych do świetlic wiejskich w Gościejowicach i Sadach - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 939
 881. XLVIII sesja RM, w dniu 21.12.2017 r.
  Wyświetleń: 939
 882. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 931
 883. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 931
 884. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 931
 885. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – IV etap wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu, wykonanie podświetlanego logo i szyldu obiektu”
  Wyświetleń: 931
 886. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 930
 887. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustnne na dzierżawę części nieruchomości nr działki 573/3 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 929
 888. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania : odmulenie rowu melioracyjnego R-B16 w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 929
 889. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 928
 890. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 927
 891. Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 920
 892. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanej zabudowy mieszkaniowej w Lipnie
  Wyświetleń: 920
 893. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017 r.
  Wyświetleń: 920
 894. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 919
 895. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 919
 896. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
  Wyświetleń: 918
 897. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 917
 898. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 916
 899. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 915
 900. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 914
 901. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Referent
  Wyświetleń: 914
 902. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 913
 903. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 912
 904. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Lipnie
  Wyświetleń: 911
 905. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 909
 906. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 908
 907. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 908
 908. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 907
 909. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 906
 910. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie składanej, łukowej ścianki "pop up" - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 905
 911. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 900
 912. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 900
 913. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Roszkowice, oznaczonej nr działki 42/7
  Wyświetleń: 900
 914. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 898
 915. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub zbycja - 21.11.2017 r
  Wyświetleń: 897
 916. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 896
 917. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 895
 918. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 894
 919. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do mieszkańców Gminy Niemodlin przetarg ustny na najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 893
 920. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 893
 921. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 893
 922. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 892
 923. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 892
 924. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - profilowanie drogi , rozplantowanie bazaltowego kruszywa, transport kruszywa.
  Wyświetleń: 891
 925. Burmistrz Niemodlina informuje, o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 15.05.2017
  Wyświetleń: 890
 926. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie " Budowa przejść dla pieszych na ul. Boh.Powst.Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700-lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej"
  Wyświetleń: 890
 927. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 887
 928. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 887
 929. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 400 szt.torby lnianej z nadrukiem - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 884
 930. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 883
 931. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 883
 932. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 879
 933. Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 878
 934. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 877
 935. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu
  Wyświetleń: 874
 936. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 871
 937. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 870
 938. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 869
 939. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - rozplantowanie bazaltowego kruszywa , transport kruszywa w miejscowościach Gościejowice i Sady
  Wyświetleń: 866
 940. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 865
 941. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 864
 942. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 863
 943. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 861
 944. Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych o nadanie nazw nowych ulic w Niemodlinie
  Wyświetleń: 858
 945. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 857
 946. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 856
 947. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 852
 948. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ogródek przydomowy- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 850
 949. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 848
 950. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 847
 951. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 847
 952. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 844
 953. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 840
 954. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 839
 955. Burmistrz niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 838
 956. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 836
 957. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 836
 958. Burmistrz Niemodlina ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 836
 959. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 09.11.2018
  Wyświetleń: 836
 960. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 834
 961. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 834
 962. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 833
 963. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 829
 964. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych z grupą dzieci zakwalifikowanych do uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 829
 965. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/22 z k.m.2
  Wyświetleń: 828
 966. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 828
 967. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 827
 968. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 826
 969. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dot. ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 820
 970. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu - 19.09.2017
  Wyświetleń: 819
 971. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkoły)
  Wyświetleń: 816
 972. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycj polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 814
 973. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyklejek z folii perforowanej na ścianach słupowo-ryglowych z profili aluminiowych.
  Wyświetleń: 811
 974. Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu technicznego oraz prawidłowości prowadzenia robót budowlanych drogi gminnej
  Wyświetleń: 810
 975. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 808
 976. Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 807
 977. Burmistrz Niemodlina oglasza I przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 86 m.kw. z działki oznaczonej nr 865/8 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 805
 978. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 805
 979. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 802
 980. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 801
 981. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Krasna Góra - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 801
 982. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Niemodlin - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 801
 983. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 800
 984. XLVII sesja RM , w dniu 05.12.2017 r.
  Wyświetleń: 800
 985. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony ustny
  Wyświetleń: 799
 986. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 799
 987. Zawiadomienie o przeprowadzeniu II etapu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Graczach i Niemodlinie.
  Wyświetleń: 798
 988. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 797
 989. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 797
 990. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w Niemodlinie
  Wyświetleń: 797
 991. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Sady - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 796
 992. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 795
 993. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 792
 994. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2018
  Wyświetleń: 790
 995. Informacja o wykazie nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy - 20.09.2017
  Wyświetleń: 789
 996. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 786
 997. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 786
 998. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki
  Wyświetleń: 785
 999. Burmistrz Niemodlina III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 782
 1000. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 782
 1001. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 781
 1002. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 776
 1003. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 773
 1004. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2019
  Wyświetleń: 771
 1005. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 770
 1006. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 769
 1007. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 768
 1008. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 765
 1009. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 764
 1010. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 z k.m.1
  Wyświetleń: 764
 1011. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń UM w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy - 24.07.2017 r.
  Wyświetleń: 761
 1012. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Niemodlinie
  Wyświetleń: 760
 1013. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 757
 1014. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 756
 1015. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - pomieszczenie gospodarcze- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 755
 1016. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 752
 1017. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 752
 1018. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 750
 1019. Informacja o uchwaleniu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 744
 1020. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 38,5 m.kw. z działki nr 760/4 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 739
 1021. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2018 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin.
  Wyświetleń: 733
 1022. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - kiosk handlowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 732
 1023. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 724
 1024. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Grabinie
  Wyświetleń: 724
 1025. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 722
 1026. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 719
 1027. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 716
 1028. Rozbudowa fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 716
 1029. L sesja RM , w dniu 01.02.2018 r.
  Wyświetleń: 712
 1030. Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 709
 1031. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy - 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 708
 1032. XLVI sesja RM , w dniu 30.11.2017 r.
  Wyświetleń: 708
 1033. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 706
 1034. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 702
 1035. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego użyteczności publicznej - ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 701
 1036. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2017 r.
  Wyświetleń: 686
 1037. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 684
 1038. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice I
  Wyświetleń: 679
 1039. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - instalacja ppoż."
  Wyświetleń: 676
 1040. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 676
 1041. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 672
 1042. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 672
 1043. XLIX sesja RM, w dniu 10.01.2018 r.
  Wyświetleń: 670
 1044. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie"
  Wyświetleń: 662
 1045. PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE SĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE WWW.BIP.NIEMODLIN.PL W ZAKŁADCE PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE - KLIKNIJ ABY WEJŚĆ NA BIP.NIEMODLIN.PL
  Wyświetleń: 649
 1046. Archiwum przetargów - 2009
  Wyświetleń: 645
 1047. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 642
 1048. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Niemodlinie
  Wyświetleń: 638
 1049. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 637
 1050. LIV sesja RM , w dniu 24.05.2018 r.
  Wyświetleń: 636
 1051. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 636
 1052. III. sesja RM, w dniu 20.12.2018 r.
  Wyświetleń: 635
 1053. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice IV
  Wyświetleń: 634
 1054. LI sesja RM, w dniu 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 631
 1055. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 630
 1056. Uchwała nr LII/311/18 - w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 630
 1057. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 11.04.2018
  Wyświetleń: 625
 1058. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr działki 583 z k. m. 9 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 623
 1059. II. sesja RM, w dniu 29.11.2018 r.
  Wyświetleń: 623
 1060. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na prowadzenie zajęc opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicy Środowiskowej
  Wyświetleń: 619
 1061. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 617
 1062. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.10.2017
  Wyświetleń: 616
 1063. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 608
 1064. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - Magnuszowice 24.04.2018
  Wyświetleń: 604
 1065. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku - okręgi wyborcze, ich granice i numery
  Wyświetleń: 604
 1066. Projekty uchwał - rok 2018
  Wyświetleń: 601
 1067. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 18,36 m2 znajdującego się w budynku nr 43a przy Rynku w Niemodlinie z pomieszczeniem gospodarczym
  Wyświetleń: 600
 1068. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Niemodlinie - 5.07.2018
  Wyświetleń: 599
 1069. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 599
 1070. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub użyczenia - 15.02.2018 r.
  Wyświetleń: 597
 1071. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice II
  Wyświetleń: 596
 1072. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na czyszczeniu rowu przydrożnego - 01.02.2018
  Wyświetleń: 592
 1073. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu- do 27.09.2019 r.
  Wyświetleń: 590
 1074. Ogłoszenia KBW ( EU )
  Wyświetleń: 590
 1075. IV. sesja RM, w dniu 07.01.2019
  Wyświetleń: 585
 1076. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2018 roku
  Wyświetleń: 583
 1077. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - V etap - instalacja pompy ciepła, wydzielenie pomieszczenia przy szatni"
  Wyświetleń: 583
 1078. Ogłoszenia PKW i KBW - Sejm i Senat RP 2019
  Wyświetleń: 583
 1079. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 581
 1080. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 578
 1081. I sesja RM , w dniu 22.11.2018 r.
  Wyświetleń: 577
 1082. LV sesja RM, w dniu 28.06.2018 r.
  Wyświetleń: 577
 1083. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Bazalt Gracze 24.04.2018
  Wyświetleń: 575
 1084. Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
  Wyświetleń: 575
 1085. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja OK w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - dostosowanie do wymogów ppoż - drzwi" - 18.04.2018
  Wyświetleń: 573
 1086. Archiwum przetargów - 2017
  Wyświetleń: 568
 1087. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice III
  Wyświetleń: 565
 1088. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 28.03.2018
  Wyświetleń: 563
 1089. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 29.05.2018
  Wyświetleń: 551
 1090. LIII sesja RM , w dniu 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 547
 1091. Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego - budowa budynku rozdzielni 15 kV w Wydrowicach
  Wyświetleń: 546
 1092. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania pn. "Ścinka poboczy przy drogach powiatowych"
  Wyświetleń: 544
 1093. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku - okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 543
 1094. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 466 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 541
 1095. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - przebudowa linii 15 kV w obrębie Magnuszowice
  Wyświetleń: 541
 1096. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 534
 1097. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania ścinka pobocza w Grodźcu
  Wyświetleń: 530
 1098. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - do 7.10.2019 r.
  Wyświetleń: 521
 1099. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie zamiatania dróg powiatowych i gminnych.
  Wyświetleń: 516
 1100. Oświadczenia majatkowe radnych na początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 516
 1101. Gmina Niemodlin ogłasza nabór na organizację i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z zakresu wypalenia zawodowego
  Wyświetleń: 513
 1102. LX sesja RM, w dniu 18.10.2018 r.
  Wyświetleń: 499
 1103. Zarządzenie i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina (EU)
  Wyświetleń: 499
 1104. LVII sesja RM, w dniu 30.08.2018 r.
  Wyświetleń: 498
 1105. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza do skladania ofert na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2018
  Wyświetleń: 495
 1106. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - 26.07.2018
  Wyświetleń: 494
 1107. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 490
 1108. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin - 06.03.2018
  Wyświetleń: 490
 1109. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.04.2018
  Wyświetleń: 487
 1110. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w obrębie Rutki, Góra, Piotrowa, Roszkowice i Grabin
  Wyświetleń: 486
 1111. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - do 27.09.2019 r.
  Wyświetleń: 485
 1112. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 05.02.2018
  Wyświetleń: 485
 1113. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania polegającego na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych w Grodźcu
  Wyświetleń: 484
 1114. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego : przebudowa linii SN Bielice - Niemodlin
  Wyświetleń: 476
 1115. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 23 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 474
 1116. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 05.04.2018
  Wyświetleń: 471
 1117. VI.sesja RM, w dniu 31.01.2019 r.
  Wyświetleń: 469
 1118. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ; Rutki,Góra, Piotrowa , Roszkowice
  Wyświetleń: 468
 1119. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepławki na jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 467
 1120. Budowa rurociągu technologicznego w Graczach
  Wyświetleń: 466
 1121. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 464
 1122. Budowa mieszalni pasz na działce nr 186/5 k.m. 2 obręb Magnuszowice.
  Wyświetleń: 463
 1123. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 463
 1124. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017r.
  Wyświetleń: 463
 1125. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 458
 1126. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 29.05.2018
  Wyświetleń: 456
 1127. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach - dot. budowy lub przebudowy istniejącej przepławki na jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 453
 1128. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach na rok 2018
  Wyświetleń: 450
 1129. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 450
 1130. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej, ul. Lwowska w Niemodlinie
  Wyświetleń: 449
 1131. LIX sesja RM, w dniu 04.10.2018 r.
  Wyświetleń: 448
 1132. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 447
 1133. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 06.06.2018 r.
  Wyświetleń: 446
 1134. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 445
 1135. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 21.11.2018
  Wyświetleń: 444
 1136. Obwieszczenie o budowie budynku rozdzielni 15 kV w Niemodlinie
  Wyświetleń: 441
 1137. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 02.11.2018 r.
  Wyświetleń: 439
 1138. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii SN Bielice - Niemodlin
  Wyświetleń: 438
 1139. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn, - "unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Niemodlin w 2018 roku"
  Wyświetleń: 436
 1140. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2019
  Wyświetleń: 436
 1141. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w roku 2018 usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 434
 1142. V. sesja RM, w dniu 17.01.2019 r.
  Wyświetleń: 434
 1143. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 16.03.2018
  Wyświetleń: 434
 1144. LVIII sesja RM, w dniu 27.09.2018 r.
  Wyświetleń: 432
 1145. LVI sesja RM , w dniu 19.07.2018 r.
  Wyświetleń: 431
 1146. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 429
 1147. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 19.03.2018 r.
  Wyświetleń: 424
 1148. Odbudowa budynku inwentarskiego do chowu brojlerów na terenie fermy drobiu w Michałówku (działka nr 275 k.m. 5 obręb Michałówek)
  Wyświetleń: 423
 1149. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 421
 1150. Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozdzielnia Wydrowice
  Wyświetleń: 420
 1151. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 23.11.2018
  Wyświetleń: 418
 1152. Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie Rutki, Góra, Piotrowa i Roszkowice
  Wyświetleń: 415
 1153. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 25.09.2018 r.
  Wyświetleń: 412
 1154. VII. sesja RM, w dniu 25.02.2019 r.
  Wyświetleń: 408
 1155. Raport o stanie Gminy Niemodlin 2018r.
  Wyświetleń: 407
 1156. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - 07.11.208
  Wyświetleń: 405
 1157. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wycenę nieruchomości na terenie gminy Niemodlin w 2019 r.
  Wyświetleń: 401
 1158. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie: Zasad sytuowania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 401
 1159. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej 15 KV obręb Magnuszowice
  Wyświetleń: 392
 1160. Ośrodek Pomocy Społecznej - sprawozdanie finansowe za 2018
  Wyświetleń: 390
 1161. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 389
 1162. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie - remont drogi publicznej ul. Orzeszkowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 389
 1163. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne w 2019 r.
  Wyświetleń: 382
 1164. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 380
 1165. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa studni na SUW w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 374
 1166. OSiR - sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 374
 1167. Wybory Ławników 2019
  Wyświetleń: 373
 1168. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 372
 1169. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r
  Wyświetleń: 365
 1170. CUW sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 362
 1171. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 23.11.2018
  Wyświetleń: 360
 1172. Ogłoszenie o I. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej polozonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 356
 1173. RIO w Opolu - 2019
  Wyświetleń: 356
 1174. VIII. sesja RM, w dniu 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 356
 1175. Ogłoszenie o I. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomościgruntowej polozonej w obrębie miejscowości Góra
  Wyświetleń: 355
 1176. ZGKiM - sprawozdanie finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 354
 1177. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2018 r.
  Wyświetleń: 352
 1178. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępcę Naczelnika Wydziału Księgowości i Budżetu - do 12.11.2019 r.
  Wyświetleń: 351
 1179. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - Niemodlin - 1.03.2019
  Wyświetleń: 350
 1180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 28.12.2018
  Wyświetleń: 349
 1181. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie budowy obwodnicy Niemodlina
  Wyświetleń: 348
 1182. Informacje urzędnika wyborczego - Sejm i Senat 2019
  Wyświetleń: 343
 1183. Jednostki oświatowe - sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 343
 1184. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -specjalista w Dziale Księgowości - do 21.11.2019 r.
  Wyświetleń: 342
 1185. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - Niemodlin - 1.03.2019
  Wyświetleń: 336
 1186. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina - Sejm i Senat 2019
  Wyświetleń: 327
 1187. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 12.03.2019
  Wyświetleń: 326
 1188. Informacje urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 322
 1189. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na najem pomieszczenia gospodarczego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 321
 1190. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 28.12.2018
  Wyświetleń: 321
 1191. Ogłoszenie o I. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Góra
  Wyświetleń: 319
 1192. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie awaryjnych remontów czastkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 315
 1193. Burmistrz Niemodlina oglasza I. ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 2,4945 ha w obrębie Molestowice
  Wyświetleń: 308
 1194. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w roku 2019 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 300
 1195. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 295
 1196. Budowa farmy fotowoltaicznej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 294
 1197. Zaproszenie do składania ofert - ścinka pobocza przy drodze w Grodźcu
  Wyświetleń: 289
 1198. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 117/3 z k.m. 1 w Radoszowicach
  Wyświetleń: 287
 1199. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Gracze linia pilotażowa
  Wyświetleń: 283
 1200. IX. sesja RM , w dniu 29.04.2019 r.
  Wyświetleń: 277
 1201. Ogłoszenie w sprawie konsultacji zmian w statutach sołectw gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 273
 1202. Wykaz nieruchomościi przeznaczonych do sprzedaży - 06.03.2019 r.
  Wyświetleń: 271
 1203. Nowe wzory deklaracji i informacji
  Wyświetleń: 270
 1204. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa linii SN Bielice Niemodlin
  Wyświetleń: 269
 1205. Obwieszczenie , Zawiadomienia , Informacje PGW Wody Polskie
  Wyświetleń: 267
 1206. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej n/N w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 262
 1207. Obwieszczenie w spawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej n/N w obrębie Grabin - 14.02.2019
  Wyświetleń: 261
 1208. Pgw zawiadomienie Niemodlin - 26.03.2019 r.
  Wyświetleń: 260
 1209. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 115/3 z k.m. 1 w Radoszowicach
  Wyświetleń: 257
 1210. Zaproszenie do składania ofert - remont drogi publicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 253
 1211. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej n/N obręb Grabin
  Wyświetleń: 252
 1212. X.sesja RM , w dniu 30.05.2019 r.
  Wyświetleń: 252
 1213. Zaproszenie do składania ofert - remont drogi w Grabinie
  Wyświetleń: 252
 1214. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 249
 1215. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 77/2 z k.m. 1 w Tłustorębach
  Wyświetleń: 244
 1216. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 77/6 z k.m. 1 w Tłustorębach
  Wyświetleń: 244
 1217. PGW - zawiadomienie Wydrowice - 22.03.2016
  Wyświetleń: 243
 1218. Budowa farmy fotowoltanicznej w Grabinie
  Wyświetleń: 231
 1219. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 228
 1220. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości działki nr 583 z k.m. 9w Niemodlinie
  Wyświetleń: 225
 1221. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 587 z k.m. 9 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 223
 1222. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 221
 1223. Konkurs na hasło promujące Gminę Niemodlin
  Wyświetleń: 220
 1224. Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 216
 1225. PGW zawiadomienie Niemodlin - 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 216
 1226. Budowa farmy fotowoltaicznej „Niemodlin IV” na działce nr 154 k.m. 1 obręb Radoszowice
  Wyświetleń: 210
 1227. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 209
 1228. Zarządzenia - 2019
  Wyświetleń: 209
 1229. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - specjalista w Dziale Komunalno -Mieszkaniowym - do 6.12.2019r.
  Wyświetleń: 208
 1230. Rozbudowa fermy drobiu w Roszkowicach
  Wyświetleń: 208
 1231. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - do 21.11.2019 r.
  Wyświetleń: 199
 1232. Wykaz nieruchomiości przeznaczonych do dzierżawy - 06.03.2019 r.
  Wyświetleń: 197
 1233. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z 20.05.2019 r.
  Wyświetleń: 196
 1234. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości polożonej w Niemodlinie w rejonie ul. Podwale
  Wyświetleń: 189
 1235. Obwieszczenie PGW w sprawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych - DK 46
  Wyświetleń: 188
 1236. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 182
 1237. XI. sesja RM, w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 182
 1238. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2018 - 20123
  Wyświetleń: 181
 1239. Budowa farmy fotowoltaicznej „Magnuszowiczki I” na działce nr 130/11 k.m. 2 oraz nr 90 k.m. 1 obręb Magnuszowiczki
  Wyświetleń: 178
 1240. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 28.05.2019
  Wyświetleń: 176
 1241. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 172
 1242. Rok 2019
  Wyświetleń: 163
 1243. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu - 05.06.2019
  Wyświetleń: 162
 1244. Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy - GNP 05.06.2019
  Wyświetleń: 159
 1245. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 158
 1246. Obwieszczenie dotyczace ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 155
 1247. XII. sesja RM, w dniu 29.07.2019 r.
  Wyświetleń: 153
 1248. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 149
 1249. Budowa farmy fotowoltaicznej „Magnuszowiczki III” na działce nr 130/11 k.m. 2 obręb Magnuszowiczki
  Wyświetleń: 143
 1250. XIII sesja RM, w dniu 02.09.2019 r.
  Wyświetleń: 139
 1251. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych - 04.07.2019 r.
  Wyświetleń: 138
 1252. Odbudowa budynku inwentarskiego do chowu brojlerów na terenie fermy drobiu w Michałówku (działka nr 275 k.m. 5 obręb Michałówek
  Wyświetleń: 137
 1253. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - decyzja ZRID
  Wyświetleń: 136
 1254. Zaproszenie do złożenia oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 134
 1255. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 28.05.2019
  Wyświetleń: 126
 1256. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 122
 1257. Budowa farmy fotowoltaicznej „Magnuszowiczki II” na działce nr 130/11 k.m. 2 obręb Magnuszowiczki
  Wyświetleń: 115
 1258. Budowa Zakładu Mieszalni Pasz w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 115
 1259. Obwieszczenie dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini elektroenergetycznej w obrębie Piotrowa
  Wyświetleń: 115
 1260. Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r.
  Wyświetleń: 114
 1261. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 21.05.2019 r.
  Wyświetleń: 100
 1262. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Grabin
  Wyświetleń: 99
 1263. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 95
 1264. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Grabin 14.06.2019
  Wyświetleń: 94
 1265. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 22.08.2019 r.
  Wyświetleń: 93
 1266. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu - 24.07.2019
  Wyświetleń: 93
 1267. Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego "500+" oraz świadczenia "Dobry Start"
  Wyświetleń: 92
 1268. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 88
 1269. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2018
  Wyświetleń: 88
 1270. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.09.2019 r.
  Wyświetleń: 88
 1271. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 85
 1272. Ogłoszenie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 83
 1273. XV. sesja RM, w dniu 28.10.2019 r.
  Wyświetleń: 83
 1274. Obwieszczenia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 82
 1275. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2018 r.
  Wyświetleń: 81
 1276. XIV sesja RM, w dniu 30.09.2019 r.
  Wyświetleń: 81
 1277. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 01.08.2019
  Wyświetleń: 81
 1278. Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wydrowice 19.09.2019 r.
  Wyświetleń: 77
 1279. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- 17.09.2019 r.
  Wyświetleń: 75
 1280. Obwieszczenia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5.09.2019
  Wyświetleń: 74
 1281. Obwieszczenie dot. zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gm. Niemodlijn
  Wyświetleń: 73
 1282. Zawiadomoenia PGW Wody Polskie - 17.07.2019 r.
  Wyświetleń: 72
 1283. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - do 12.12.2019 r.
  Wyświetleń: 71
 1284. Burinistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości - 11.10.2019
  Wyświetleń: 70
 1285. XVI. sesja RM, w dniu 07.11.2019 r.
  Wyświetleń: 69
 1286. Zawiadomienie dotyczące obwodnicy Niemodlina - 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 69
 1287. Ogłoszenie o prowadzonym rozpoznaniu rynku
  Wyświetleń: 62
 1288. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 08.10.2019
  Wyświetleń: 61
 1289. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 13.09.2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1290. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 23.09.2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1291. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 08.10.2019
  Wyświetleń: 61
 1292. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 23.10.2019
  Wyświetleń: 60
 1293. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 15.10.2019 r.
  Wyświetleń: 59
 1294. Projekty uchwał - rok 2019
  Wyświetleń: 55
 1295. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 04.11.2019 r.
  Wyświetleń: 53
 1296. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 53
 1297. Zawiadomienie dotyczące obwodnicy Niemodlina
  Wyświetleń: 50
 1298. Zawiadomienie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 49
 1299. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 30.10.2019 r.
  Wyświetleń: 47
 1300. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 16.10.2019
  Wyświetleń: 46
 1301. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - 22.10.2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1302. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 30.10.2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1303. XVII. sesja RM, w dniu 25.11.2019 r.
  Wyświetleń: 44
 1304. Podłączenie do eksploatacji studni nr 4b ujęcia wody podziemnej w Niemodlinie dla potrzeb wodociągu komunalnego – działka nr 166/2 k.m. 4 obręb Niemodlin
  Wyświetleń: 40
 1305. Budowa farmy fotowoltaicznej „PIOTROWA”
  Wyświetleń: 39
 1306. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 30.10.2019 r.
  Wyświetleń: 36
 1307. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Molestowice
  Wyświetleń: 26
 1308. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 29.11.2019 r.
  Wyświetleń: 20
 1309. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 02.12.2019 r.
  Wyświetleń: 12
 1310. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 06.12.2019 r.
  Wyświetleń: 8
 1311. Zproszenie do składania ofert - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzacych z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 8
 1312. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 02.12.2019
  Wyświetleń: 7
 1313. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
  Wyświetleń: 7
 1314. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 02.12.2019
  Wyświetleń: 6
 1315. XVIII sesja RM, w dniu 05.12.2019 r.
  Wyświetleń: 5
 1316. PODATKI 2020
  Wyświetleń: 3
Wersja XML