Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6697068260592241399500000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
816916567971874622586804171496650846103746280524815385863303
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
609676359072711695346396266919668416152064430598096828976635
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
500113861048763465484854343739410794793659301522355242559331
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
190832152721923216252517925793258832869232219426024293940629
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00002515201316524180441793820049
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 119956
 2. Przetargi i Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 58443
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 39507
 4. Zapytania ofertowe 2018
  Wyświetleń: 35863
 5. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )
  Wyświetleń: 27195
 6. Uchwały RM kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 26018
 7. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 22986
 8. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 22662
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 18791
 10. rok 2018
  Wyświetleń: 18139
 11. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2017
  Wyświetleń: 13950
 12. rok 2017
  Wyświetleń: 13942
 13. Rok 2016
  Wyświetleń: 13923
 14. rok 2019
  Wyświetleń: 13861
 15. Przetargi na usługi i dostawy
  Wyświetleń: 13142
 16. Przetargi na roboty budowlane - 2017
  Wyświetleń: 12097
 17. Przetargi / zapytania ofertowe ZGKiM
  Wyświetleń: 11582
 18. Rok 2019
  Wyświetleń: 10915
 19. Archiwum przetargów - 2016
  Wyświetleń: 10892
 20. Przetargi na roboty budowlane
  Wyświetleń: 9913
 21. Archiwum przetargów - 2011
  Wyświetleń: 9870
 22. Rok 2018
  Wyświetleń: 9492
 23. Rok 2017
  Wyświetleń: 9263
 24. Archiwum przetargów - 2012
  Wyświetleń: 9106
 25. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 9070
 26. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2017
  Wyświetleń: 8629
 27. Archiwum przetargów - 2013
  Wyświetleń: 8236
 28. Archiwum przetargów - 2010
  Wyświetleń: 7975
 29. Zapytania ofertowe 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 7867
 30. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS
  Wyświetleń: 7637
 31. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7534
 32. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7347
 33. Archiwum przetargów - 2014
  Wyświetleń: 7330
 34. Przetargi na usługi i dostawy - 2018
  Wyświetleń: 7293
 35. Przetargi na roboty budowlane - 2018
  Wyświetleń: 7041
 36. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 6979
 37. rok 2016
  Wyświetleń: 6633
 38. Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Niemodlin, Regulaminy
  Wyświetleń: 6614
 39. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6450
 40. Archiwum przetargów - 2015
  Wyświetleń: 6394
 41. Przetargi na lokale użytkowe
  Wyświetleń: 6344
 42. Kierownictwo
  Wyświetleń: 6320
 43. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 6208
 44. Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza i powołanie Skarbnika
  Wyświetleń: 6091
 45. Podatki i opłaty w roku 2016
  Wyświetleń: 6087
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6020
 47. rok 2015
  Wyświetleń: 5983
 48. Władze gminy
  Wyświetleń: 5662
 49. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5642
 50. Jednostki organizacyjne gminy
  Wyświetleń: 5602
 51. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 5599
 52. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
  Wyświetleń: 5592
 53. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2018
  Wyświetleń: 5513
 54. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5436
 55. Ogłoszenia i obwieszczenia burmistrza
  Wyświetleń: 5323
 56. Interpelacje kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5242
 57. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5223
 58. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5200
 59. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 5165
 60. Statut gminy
  Wyświetleń: 5162
 61. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 5160
 62. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5014
 63. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 4793
 64. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2018
  Wyświetleń: 4752
 65. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4751
 66. Przetargi na usługi i dostawy - 2017
  Wyświetleń: 4742
 67. Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 4741
 68. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 4727
 69. Jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 4688
 70. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 4651
 71. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4617
 72. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4575
 73. Opinie i uchwałay RIO
  Wyświetleń: 4574
 74. Projekty uchwał / konsultacje
  Wyświetleń: 4511
 75. rok 2015
  Wyświetleń: 4503
 76. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4467
 77. Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 4432
 78. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY NIEMODLIN NA LATA 2015 - 2032
  Wyświetleń: 4418
 79. Zaświadczenia NIP REGON
  Wyświetleń: 4400
 80. Straż Miejska
  Wyświetleń: 4379
 81. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 4361
 82. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4351
 83. Informacje o zadłużeniu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 4314
 84. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4301
 85. Petycje
  Wyświetleń: 4282
 86. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4264
 87. Przetargi ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 4222
 88. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4213
 89. Żłobki i kluby dziecięce
  Wyświetleń: 4201
 90. Projekty uchwał RM
  Wyświetleń: 4150
 91. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2016
  Wyświetleń: 4134
 92. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 4099
 93. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
  Wyświetleń: 4095
 94. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 4080
 95. Program Ochrony Środowiska na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 4079
 96. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach
  Wyświetleń: 4071
 97. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4069
 98. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
  Wyświetleń: 4053
 99. e-puap
  Wyświetleń: 4051
 100. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2017
  Wyświetleń: 4035
 101. Budżet 2014
  Wyświetleń: 4007
 102. Kwestionariusz Osobowy
  Wyświetleń: 4006
 103. Projekt budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 4004
 104. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 4002
 105. Wydział Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 3996
 106. Sprawozdanie finansowe SZOZ w Niemodlinie za 2012 r.
  Wyświetleń: 3986
 107. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 3968
 108. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3959
 109. Podatki 2017
  Wyświetleń: 3945
 110. Archiwum przetargów
  Wyświetleń: 3944
 111. Projekt WPF na 2014 r.
  Wyświetleń: 3933
 112. Przetargi na lokale użytkowe / mieszkalne - 2017
  Wyświetleń: 3931
 113. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 3930
 114. Konsultacje projektu współpracy na rok 2016
  Wyświetleń: 3905
 115. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3897
 116. BIP archiwalny
  Wyświetleń: 3896
 117. Inne ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 3886
 118. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 3883
 119. Udostepnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3881
 120. Rada Miejska kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3861
 121. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3789
 122. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
  Wyświetleń: 3789
 123. Wnioski o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 3771
 124. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2017
  Wyświetleń: 3763
 125. Przetargi ZGKiM - 2019
  Wyświetleń: 3753
 126. Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012 r
  Wyświetleń: 3736
 127. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 3700
 128. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 3695
 129. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3692
 130. Projekt budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 3686
 131. Program Rozwoju Gminy 2007-2013
  Wyświetleń: 3662
 132. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3659
 133. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3653
 134. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3647
 135. Gminny Program Opieki nad Zabytkami
  Wyświetleń: 3639
 136. Projekt budżetu na 2014 r.
  Wyświetleń: 3639
 137. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 3631
 138. rok 2011
  Wyświetleń: 3631
 139. rok 2012
  Wyświetleń: 3629
 140. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
  Wyświetleń: 3628
 141. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 3627
 142. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3624
 143. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 3621
 144. Zapytania ofertowe ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 3615
 145. Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011 r.
  Wyświetleń: 3613
 146. Zarządzenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3611
 147. Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r
  Wyświetleń: 3607
 148. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 3596
 149. rok 2013
  Wyświetleń: 3591
 150. rok 2010
  Wyświetleń: 3582
 151. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 3574
 152. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3552
 153. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3546
 154. rok 2014
  Wyświetleń: 3536
 155. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
  Wyświetleń: 3534
 156. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 3519
 157. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3514
 158. rok 2014
  Wyświetleń: 3513
 159. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 3496
 160. rok 2013
  Wyświetleń: 3496
 161. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3495
 162. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
  Wyświetleń: 3493
 163. Oferty realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3492
 164. rok 2011
  Wyświetleń: 3490
 165. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3488
 166. Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych 2016-2019
  Wyświetleń: 3486
 167. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 3485
 168. Budżet 2011
  Wyświetleń: 3483
 169. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 3466
 170. rok 2012
  Wyświetleń: 3457
 171. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 3448
 172. 2. Anulowanie czynności zameldowania
  Wyświetleń: 3409
 173. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 3394
 174. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3389
 175. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 3386
 176. Konsultacje projektów współpracy na rok 2015
  Wyświetleń: 3369
 177. VII sesja RM, w dniu 29.03.2011
  Wyświetleń: 3347
 178. Podatki 2018
  Wyświetleń: 3342
 179. Informacje
  Wyświetleń: 3341
 180. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 3302
 181. Zarządzenia, Obwieszczenia, Rozporządzenia
  Wyświetleń: 3090
 182. Zarządzenia - 2016
  Wyświetleń: 3077
 183. ZGKiM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 500 szt. świeczki parafinowej, barwionej w kolorach i kształcie bastei
  Wyświetleń: 3057
 184. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 3030
 185. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3025
 186. Budżet 2010
  Wyświetleń: 3012
 187. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 3011
 188. Ogłoszono przetarg na remont fragmentu muru z basteją
  Wyświetleń: 3011
 189. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2015r
  Wyświetleń: 3003
 190. Uchwały RM kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2994
 191. ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 2988
 192. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2939
 193. Ogloszenia
  Wyświetleń: 2819
 194. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2814
 195. 1. Zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2812
 196. Przetargi na usługi i dostawy - 2019
  Wyświetleń: 2808
 197. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2803
 198. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - 01.06.2016
  Wyświetleń: 2800
 199. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2800
 200. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2790
 201. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2757
 202. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - naczelnika
  Wyświetleń: 2734
 203. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 2720
 204. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału IGK
  Wyświetleń: 2719
 205. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2018
  Wyświetleń: 2719
 206. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  Wyświetleń: 2692
 207. Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2672
 208. Oswiadczenia majatkowe pracowników UM - 2014r.
  Wyświetleń: 2670
 209. Odpisy skrócone i zupełne z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2668
 210. Rok 2015
  Wyświetleń: 2660
 211. Projekt budżetu na rok 2018
  Wyświetleń: 2655
 212. Plany pracy Komisji RM
  Wyświetleń: 2652
 213. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2642
 214. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : Referenta Ds. Administracyjno-Kadrowych
  Wyświetleń: 2625
 215. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2624
 216. Dyrektor ZEFO w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - starszego referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 2616
 217. 3. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2605
 218. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2577
 219. Rok 2016
  Wyświetleń: 2566
 220. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 2557
 221. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2549
 222. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2529
 223. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 2499
 224. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2482
 225. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie, gmina Niemodlin - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 2478
 226. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 2470
 227. Transmisje na żywo i archiwum nagrań sesji
  Wyświetleń: 2466
 228. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży - 12.06.2017
  Wyświetleń: 2442
 229. XX sesja RM , w dniu 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2434
 230. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2427
 231. X sesja RM , w dniu 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 2424
 232. Oświadczenia majątkowe 2009
  Wyświetleń: 2421
 233. Opieka nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 2416
 234. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 2414
 235. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2017
  Wyświetleń: 2397
 236. XIX sesja RM, w dniu 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 2392
 237. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2387
 238. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2384
 239. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 2382
 240. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2015 r.
  Wyświetleń: 2379
 241. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2377
 242. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału GNP
  Wyświetleń: 2375
 243. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI 2013
  Wyświetleń: 2374
 244. VIII sesja RM , w dniu 26.03.2015r.
  Wyświetleń: 2374
 245. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 2374
 246. VI sesja RM, w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2372
 247. Zarządzenia - 2014
  Wyświetleń: 2365
 248. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 2359
 249. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2353
 250. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2014r.
  Wyświetleń: 2348
 251. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2345
 252. I sesja RM , w dniu 01.12.2014r.
  Wyświetleń: 2330
 253. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 2328
 254. Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Centrum Usług Wspólnych w roku 2018
  Wyświetleń: 2328
 255. Projekty uchwał - rok 2016
  Wyświetleń: 2324
 256. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale GNP
  Wyświetleń: 2319
 257. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015 r.
  Wyświetleń: 2319
 258. Zarządzenia - 2017
  Wyświetleń: 2319
 259. PRZETARGI NA NIERUCHOMOSCI- 2012 r
  Wyświetleń: 2309
 260. XVI sesja RM , w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2306
 261. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. administracyjno-kadrowych w Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 2305
 262. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 2303
 263. VII sesja RM, w dniu 25.02.2015r
  Wyświetleń: 2303
 264. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 2303
 265. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 2300
 266. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2295
 267. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2293
 268. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 2293
 269. IX sesja RM , w dniu 07.04.2015r.
  Wyświetleń: 2290
 270. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2286
 271. III sesja RM w dniu 23.12.2010
  Wyświetleń: 2285
 272. PRZETARG NA OBWODNICĘ NIEMODLINA OGŁOSZONY!
  Wyświetleń: 2282
 273. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 2282
 274. IV sesja RM, w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 2280
 275. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 2278
 276. Interpelacje i zapytania radnych kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2273
 277. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego: nieruchomość położona w Niemodlinie, przy Alei Wol
  Wyświetleń: 2269
 278. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 2269
 279. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej
  Wyświetleń: 2246
 280. Informacja o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału IFE
  Wyświetleń: 2246
 281. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...
  Wyświetleń: 2243
 282. Burmistrz Niemodlina
  Wyświetleń: 2242
 283. Projekty uchwał - rok 2014
  Wyświetleń: 2238
 284. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2237
 285. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r.
  Wyświetleń: 2235
 286. VIII sesja RM, w dniu 28.04.2011r.
  Wyświetleń: 2232
 287. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2230
 288. V sesja RM w dniu 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 2229
 289. V sesja RM, w dniu 15.01.2015r
  Wyświetleń: 2228
 290. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach
  Wyświetleń: 2227
 291. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018
  Wyświetleń: 2217
 292. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  Wyświetleń: 2212
 293. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 2210
 294. Zarządzenia - 2011
  Wyświetleń: 2209
 295. Przetargi na roboty budowlane - 2019
  Wyświetleń: 2208
 296. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2207
 297. VI sesja RM w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 2204
 298. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2189
 299. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy u. Opolskiej
  Wyświetleń: 2187
 300. LXIV sesja RM, 10.11.2010r.
  Wyświetleń: 2187
 301. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko pracy - księgowego
  Wyświetleń: 2185
 302. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy - 2016
  Wyświetleń: 2185
 303. Zarządzenia - 2015
  Wyświetleń: 2185
 304. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Góra, oznaczonej nr działki 179/2 o powierzchni 0,2448 ha (RV-0,0500, PsIV- 0,0800, B-PsIV ? 0,1148) , k.m.3.
  Wyświetleń: 2184
 305. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 2183
 306. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 2182
 307. IV sesja RM w dniu 13.01.2011r.
  Wyświetleń: 2180
 308. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2175
 309. III sesja RM , w dniu 09.12.2014r.
  Wyświetleń: 2171
 310. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2169
 311. IX sesja RM, w dniu 26.05.2011r.
  Wyświetleń: 2168
 312. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 2166
 313. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10 o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 2166
 314. XV sesja RM, w dniu 17.09.2015
  Wyświetleń: 2165
 315. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 2156
 316. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 2156
 317. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2014 r.
  Wyświetleń: 2143
 318. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w ZGKiM w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2140
 319. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 2139
 320. Projekty uchwał - rok 2015
  Wyświetleń: 2138
 321. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2138
 322. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2137
 323. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości we wsi Grabin
  Wyświetleń: 2136
 324. Projekt budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 2133
 325. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2132
 326. PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE 2014
  Wyświetleń: 2131
 327. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2127
 328. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2124
 329. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2123
 330. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2119
 331. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 2118
 332. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 2118
 333. LX sesja RM, 12.08.2010 r.
  Wyświetleń: 2117
 334. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2116
 335. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 2114
 336. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2112
 337. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016 - 2017"
  Wyświetleń: 2104
 338. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2013r.
  Wyświetleń: 2104
 339. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2099
 340. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 2099
 341. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 2098
 342. XXIV sesja RM, w dniu 28.04.2016
  Wyświetleń: 2098
 343. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2092
 344. XIV sesja RM , w dniu 25.06.2015r.
  Wyświetleń: 2089
 345. XXII sesja RM, w dniu 31.03.2016r.
  Wyświetleń: 2088
 346. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 2086
 347. LXII sesja RM, w dniu 25.09.2014r.
  Wyświetleń: 2082
 348. RIO w Opolu - 2017
  Wyświetleń: 2080
 349. Zarządzenia - 2012
  Wyświetleń: 2080
 350. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2078
 351. Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2078
 352. LXII sesja RM, 30.09.2010r
  Wyświetleń: 2077
 353. Informacja o wynikach naboru na stanowisko st.referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 2076
 354. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Rynku nr 3 ogłasza przetarg
  Wyświetleń: 2074
 355. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.
  Wyświetleń: 2073
 356. Rok 2020
  Wyświetleń: 2073
 357. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 2070
 358. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Wymianę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 2069
 359. Oświadczenia majątkowe dyrektorówi kierowników jednostek organizacyjnych - 2012r.
  Wyświetleń: 2067
 360. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2067
 361. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2019
  Wyświetleń: 2066
 362. XII sesja RM, w dniu 27.05.2015r.
  Wyświetleń: 2064
 363. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2063
 364. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2062
 365. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora : SP1 w Niemodlinie oraz SP2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2061
 366. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 2061
 367. X sesja RM , w dniu 09.06.2011r.
  Wyświetleń: 2056
 368. XXXIV sesja RM , w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2053
 369. OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA rok 2012
  Wyświetleń: 2047
 370. Burmistrz Niemodlina oglasza nabór na stanowisko - Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2046
 371. XXV sesja RM, w dniu 30.05.2016r.
  Wyświetleń: 2044
 372. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2041
 373. LIII sesja RM, w dniu 30.01.2014r.
  Wyświetleń: 2037
 374. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 2034
 375. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 2033
 376. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / decyzje
  Wyświetleń: 2029
 377. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2013r.
  Wyświetleń: 2025
 378. ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego w UM
  Wyświetleń: 2016
 379. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2015
 380. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich etap III - budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowej, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 2013
 381. XVII sesja RM, w dniu 24.11.2011r.
  Wyświetleń: 2013
 382. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/10...
  Wyświetleń: 2013
 383. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2012
 384. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 2009
 385. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2008
 386. Informacja o odwołaniu naboru
  Wyświetleń: 2007
 387. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2006
 388. OSiR w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2011.
  Wyświetleń: 2006
 389. Burmistrz Niemodlina ogłasza trzeci nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 2004
 390. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2003
 391. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/10 ...
  Wyświetleń: 2003
 392. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2001
 393. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 2000
 394. Oświadczennia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2011r.
  Wyświetleń: 2000
 395. LXIII sesja RM, 26.10.2010r.
  Wyświetleń: 1999
 396. OBWIESZCZENIE - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/10 (nr sprawy IFE 7331-115/10)
  Wyświetleń: 1992
 397. LXI Sesja RM w dniu 7.08.2014r.
  Wyświetleń: 1989
 398. V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 1988
 399. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1988
 400. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 573/3 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1987
 401. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10 o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1983
 402. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko - Radcy prawnego
  Wyświetleń: 1981
 403. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 1978
 404. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1977
 405. XXVIII sesja RM, w dniu 01.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1977
 406. XXXIII sesja RM, w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1976
 407. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 1975
 408. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1973
 409. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w GOR
  Wyświetleń: 1972
 410. rok 2020
  Wyświetleń: 1966
 411. XIX sesja RM, w dniu 22.12.2011r.
  Wyświetleń: 1966
 412. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1963
 413. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora
  Wyświetleń: 1962
 414. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1959
 415. XI sesja RM , w dniu 21.05. 2015 r.
  Wyświetleń: 1956
 416. Uchwalony budżet Gminy Niemodlin na 2011 rok
  Wyświetleń: 1955
 417. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2012r.
  Wyświetleń: 1954
 418. Konsultacje projektu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1953
 419. konsultacje projektu współpracy na rok 2011
  Wyświetleń: 1953
 420. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k.m. 10
  Wyświetleń: 1949
 421. Projekty uchwał - rok 2017
  Wyświetleń: 1949
 422. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego ...
  Wyświetleń: 1949
 423. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10)
  Wyświetleń: 1947
 424. Ogłoszenia Wydziału RSN
  Wyświetleń: 1946
 425. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1943
 426. Przetargi na usługi i dostawy 2016
  Wyświetleń: 1942
 427. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 1940
 428. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1940
 429. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap VII
  Wyświetleń: 1937
 430. Strona internetowa PKW
  Wyświetleń: 1931
 431. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1928
 432. Radca prawny
  Wyświetleń: 1927
 433. Konsultacje projektu współpracy na rok 2012
  Wyświetleń: 1924
 434. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 117 z k.m.1 o powierzchni 0,1245 ha położonej w Michałówku
  Wyświetleń: 1922
 435. Kierownik OPS w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora
  Wyświetleń: 1919
 436. XXVI sesja RM, w dniu 27.06.2016r.
  Wyświetleń: 1916
 437. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.
  Wyświetleń: 1914
 438. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1911
 439. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tlustoręby
  Wyświetleń: 1910
 440. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/10...
  Wyświetleń: 1906
 441. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1900
 442. XLVI sesja RM w dniu 26.09.2013 r.
  Wyświetleń: 1899
 443. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013r.
  Wyświetleń: 1896
 444. XXVI sesja RM, w dniu 29.05.2012r.
  Wyświetleń: 1895
 445. LII sesja RM, w dniu 10.01.2014r
  Wyświetleń: 1893
 446. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - Referent w Dziale Utrzymania Ruchu
  Wyświetleń: 1892
 447. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektora
  Wyświetleń: 1892
 448. Oświadczenia majątkowe praowników UM - 2010 r.
  Wyświetleń: 1891
 449. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1890
 450. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 1890
 451. XXIII sesja RM, w dniu 21.04.2016
  Wyświetleń: 1889
 452. XXVIII sesja RM, w dniu 28.06.2012r.
  Wyświetleń: 1888
 453. XXXVIII sesja RM , w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1887
 454. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach
  Wyświetleń: 1886
 455. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 1886
 456. XI sesja RM, w dniu 21.06.2011r.
  Wyświetleń: 1886
 457. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r
  Wyświetleń: 1885
 458. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 1882
 459. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego
  Wyświetleń: 1882
 460. XV sesja RM , w dniu 27.10,2011r.
  Wyświetleń: 1882
 461. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1881
 462. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/11
  Wyświetleń: 1880
 463. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 1879
 464. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
  Wyświetleń: 1873
 465. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1873
 466. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 466/5 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 106039. Stanowi własność G
  Wyświetleń: 1872
 467. Przetarg na prowadzenie działalności handlowo - gastronomicznej
  Wyświetleń: 1872
 468. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1867
 469. XXIII sesja RM, w dniu 29.03.2012r
  Wyświetleń: 1867
 470. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 299 z k.m.1 o powierzchni 0,2419 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 1866
 471. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 1865
 472. XXXIII sesja RM, w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1865
 473. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/11
  Wyświetleń: 1864
 474. XIII sesja RM, w dniu 25.08.2011r.
  Wyświetleń: 1864
 475. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1863
 476. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1863
 477. LVIII sesja RM , w dniu 13.05.2014r.
  Wyświetleń: 1862
 478. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/11
  Wyświetleń: 1861
 479. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Roszkowicach, oznaczonej nr działki 100 z k.m.
  Wyświetleń: 1861
 480. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 1860
 481. LIV sesjsa RM, w dniu 27.02.2014r.
  Wyświetleń: 1860
 482. XLI sesja RM , w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 1860
 483. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 1857
 484. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  Wyświetleń: 1855
 485. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1853
 486. XXXVI sesja RM, w dniu 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1853
 487. XVII sesja RM, w dniu 22.10.2015r.
  Wyświetleń: 1850
 488. Zapytania ofertowe 2019
  Wyświetleń: 1850
 489. XLV sesja RM w dniu 29.08.2013 r.
  Wyświetleń: 1848
 490. XXII sesja RM w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 1847
 491. Przetargi na roboty budowlane - 2016
  Wyświetleń: 1842
 492. LIX sesja RM, w dniu 29.05.2014r
  Wyświetleń: 1839
 493. XII sesja RM, w dniu 11.07.2011r.
  Wyświetleń: 1839
 494. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1838
 495. XVIII sesja RM , w dniu 30.11.2011r.
  Wyświetleń: 1838
 496. LV sesja RM , w dniu 27.03.2014r.
  Wyświetleń: 1837
 497. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w Grabinie
  Wyświetleń: 1835
 498. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznejna potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1834
 499. Ogłoszenie o spisie wyborców
  Wyświetleń: 1834
 500. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 466 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 1830
 501. XXXVII sesja RM, w dniu 15.02.2013r
  Wyświetleń: 1829
 502. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 2 z k.m.1 o powierzchni 0,4100 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 1828
 503. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1827
 504. LX sesja RM , w dniu 26.06.2014r.
  Wyświetleń: 1821
 505. XXVII sesjia RM, w dniu 18.06.2012r.
  Wyświetleń: 1821
 506. XXVII sesja RM , w dniu 11.08.2016r.
  Wyświetleń: 1820
 507. Zawiadomienie - Burmistrz Niemodlina zawiadamia, że wszczyna konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie...
  Wyświetleń: 1812
 508. XL sesja RM , w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 1801
 509. XXI sesja RM w dniu 10.02.2012r.
  Wyświetleń: 1795
 510. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 1792
 511. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1791
 512. XXXIX sesja RM, w dniu 14.03.2013r.
  Wyświetleń: 1791
 513. obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/11
  Wyświetleń: 1790
 514. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 468 k.m. 8
  Wyświetleń: 1789
 515. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2011r.
  Wyświetleń: 1785
 516. XX sesja RM w dniu 26.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1784
 517. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 1781
 518. XXXIV sesja RM w dniu 12.12.2012r.
  Wyświetleń: 1781
 519. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1780
 520. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 1779
 521. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 1773
 522. XXIX sesja RM, w dniu 06.09.2012r.
  Wyświetleń: 1770
 523. XXXII sesja RM, w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 1770
 524. XXX sesja RM, w dniu 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1766
 525. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1757
 526. LXIII sesja RM, w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 1756
 527. L sesja RM w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 1753
 528. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwsstycji celu publicznego - linia enn w Rutkach
  Wyświetleń: 1753
 529. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1752
 530. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1745
 531. LXIV sesja RM, w dniu 7.11.2014r.
  Wyświetleń: 1745
 532. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/11
  Wyświetleń: 1745
 533. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - ZASTĘPSTWO
  Wyświetleń: 1742
 534. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni 0,0145 ha.
  Wyświetleń: 1740
 535. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 1737
 536. XXXV sesja RM, w dniu 20.12.2012r.
  Wyświetleń: 1736
 537. XXIV sesja RM, w dniu 26.04.2012r.
  Wyświetleń: 1734
 538. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 1733
 539. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 1730
 540. XLIV sesja RM, w dniu 27.06.2013r.
  Wyświetleń: 1727
 541. Dyrektor SZOZ ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1726
 542. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie w 2018 roku warsztatów dla nauczycieli z radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  Wyświetleń: 1724
 543. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/11
  Wyświetleń: 1724
 544. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2010
  Wyświetleń: 1720
 545. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego w Gościejowicach
  Wyświetleń: 1719
 546. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1717
 547. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.
  Wyświetleń: 1716
 548. XLVII sesja RM w dniu 7 października 2013 r.
  Wyświetleń: 1716
 549. XXXI sesja RM , w dniu 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1716
 550. XLVIII sesja RM w dniu 29.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1715
 551. LVI sesja RM w dniu 10.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1714
 552. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 1713
 553. II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa ? 0,0300 ha, RIVb ? 0,0900 ha) , k.m. 4.
  Wyświetleń: 1710
 554. Wydanie decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1710
 555. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1706
 556. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie – Staw Młyński - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1705
 557. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1705
 558. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego enn w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1705
 559. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1705
 560. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11
  Wyświetleń: 1703
 561. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1703
 562. Projekty uchwał - rok 2010
  Wyświetleń: 1702
 563. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1701
 564. XLII sesja RM, w dniu 28.05.2013r.
  Wyświetleń: 1699
 565. LI sesja RM, w dniu 19.12.2013r
  Wyświetleń: 1691
 566. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji lokalizacji inwestycji - enn w Sadach
  Wyświetleń: 1691
 567. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1688
 568. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n o na terenie działki nr 130 z k.m.1 obręb Gościejowice.
  Wyświetleń: 1688
 569. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1686
 570. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1681
 571. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1679
 572. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, nr działki 131 z k.m.
  Wyświetleń: 1674
 573. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach, gmina Niemodlin”
  Wyświetleń: 1672
 574. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnika w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1659
 575. XXXVI sesja RM, w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1657
 576. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1654
 577. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6 o powierzchni 0,0928 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1652
 578. Ogłoszenia 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1652
 579. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok, spalarni ...
  Wyświetleń: 1650
 580. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 1649
 581. Przetarg na Kanalizację sanitarną Niemodlina etap V ogłoszony
  Wyświetleń: 1647
 582. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z drogą wewnętrzną” - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1645
 583. Gminne Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 1645
 584. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 117, 52/9, 52/10 z k.m.1 w Graczach
  Wyświetleń: 1645
 585. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 169/1, 160, 170 z k.m.1 w Krasnej Górze.
  Wyświetleń: 1645
 586. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2019
  Wyświetleń: 1643
 587. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wydrowice, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1641
 588. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r
  Wyświetleń: 1640
 589. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielny Referent w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 1640
 590. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1639
 591. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustny
  Wyświetleń: 1636
 592. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1636
 593. LVII sesja RM w dniu 29.04.2014r
  Wyświetleń: 1633
 594. Burmistrz Niemodlina informuje , że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1630
 595. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Niemodlinie, nr działki 760/4 z k.m.
  Wyświetleń: 1630
 596. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n na terenie działki nr 156/6 z k.m.1 obręb Sady.
  Wyświetleń: 1627
 597. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/11
  Wyświetleń: 1626
 598. Projekty uchwał - rok 2013
  Wyświetleń: 1623
 599. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt
  Wyświetleń: 1621
 600. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1617
 601. XXX sesja RM , w dniu 04.10.2012r.
  Wyświetleń: 1617
 602. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/12 k.m. 11
  Wyświetleń: 1615
 603. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wod-kan Sady
  Wyświetleń: 1613
 604. Burmistrz Niemodlina informuje o nieograniczonym przetargu
  Wyświetleń: 1611
 605. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tłustorębach oznaczonej nr działki 104/3.
  Wyświetleń: 1609
 606. Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1607
 607. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2016 r.
  Wyświetleń: 1603
 608. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, oznaczonej nr działki 46
  Wyświetleń: 1600
 609. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 1599
 610. XXXV sesja RM, w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1596
 611. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1594
 612. XIV sesja RM, w dniu 22.09.2011r.
  Wyświetleń: 1592
 613. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego w Graczach
  Wyświetleń: 1591
 614. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1591
 615. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8 o powierzchni 0,0885 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1582
 616. Ogłoszenie o nieorganiczonych przetargach
  Wyświetleń: 1582
 617. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1580
 618. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  Wyświetleń: 1579
 619. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miasta
  Wyświetleń: 1576
 620. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1572
 621. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1567
 622. Wydanie decyzji na lokalizację (budowę) i warunki wykonania lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
  Wyświetleń: 1567
 623. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomość oznaczonej nr działki nr 52/2 z k.m.1 położonej w Tłustorębach.
  Wyświetleń: 1566
 624. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o powierzchni 0,0876 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1558
 625. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1558
 626. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1557
 627. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na
  Wyświetleń: 1557
 628. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2016 r.
  Wyświetleń: 1557
 629. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości z działki oznaczonej nr 654/1 z k.m.10 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1555
 630. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze (nr działki 549 z k.m 2)
  Wyświetleń: 1552
 631. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz
  Wyświetleń: 1547
 632. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, nr działki 61/2 z k.m.
  Wyświetleń: 1547
 633. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1546
 634. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1546
 635. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1544
 636. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1544
 637. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 1538
 638. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 1537
 639. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne
  Wyświetleń: 1534
 640. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 1533
 641. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1529
 642. Rada Miejska kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1528
 643. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 1527
 644. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1523
 645. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 1520
 646. Projekty uchwał - rok 2011
  Wyświetleń: 1515
 647. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
  Wyświetleń: 1502
 648. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1501
 649. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1499
 650. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1497
 651. Stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 1496
 652. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/11 k.m. 11
  Wyświetleń: 1493
 653. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1489
 654. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 1487
 655. Wynajem świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 1487
 656. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli corocznej i przeglądu 5 letniego placów zabaw
  Wyświetleń: 1486
 657. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1483
 658. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży
  Wyświetleń: 1483
 659. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1482
 660. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 239, 240/13, 240/12, 240/11, 240/10 z k.m.1 w Gościejowicach.
  Wyświetleń: 1479
 661. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i OC Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1477
 662. Projekty uchwał - rok 2012
  Wyświetleń: 1477
 663. Ogłoszenia i zarządzenia 2015 r.
  Wyświetleń: 1472
 664. Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1472
 665. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1471
 666. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1471
 667. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1467
 668. Przetargi na roboty budowlane - 2020
  Wyświetleń: 1466
 669. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1460
 670. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 1458
 671. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1457
 672. Informacje o wynikach konkursów
  Wyświetleń: 1456
 673. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 1455
 674. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1455
 675. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1447
 676. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym
  Wyświetleń: 1444
 677. Ogłoszenia, zarządzenia - 2019
  Wyświetleń: 1439
 678. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 1437
 679. Zameldowanie na pobyt stały w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1429
 680. Potwierdzenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1426
 681. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1424
 682. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1417
 683. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 1417
 684. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko pracy - sprzątaczka w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1416
 685. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 207/2 z k.m.1
  Wyświetleń: 1409
 686. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1409
 687. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1406
 688. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Miejskiej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1403
 689. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 1397
 690. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy Niemodlin wraz z wyposażeniem małej architektury w ramach projektu pn. Szlak Rowerowy WOKÓŁ NIEMODLINA
  Wyświetleń: 1397
 691. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 1390
 692. Zapytania ofertowe 2017 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 1382
 693. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1381
 694. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1381
 695. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 380/1 k.m. 4
  Wyświetleń: 1379
 696. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
  Wyświetleń: 1378
 697. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1376
 698. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1365
 699. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1365
 700. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1353
 701. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe”
  Wyświetleń: 1353
 702. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w Tłustorębach, oznaczonej nr działki 104/3
  Wyświetleń: 1352
 703. Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1351
 704. I przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1 k.m. 10 o powierzch
  Wyświetleń: 1348
 705. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ...
  Wyświetleń: 1348
 706. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8/1 przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1347
 707. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1346
 708. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na wykonanie w 2017 r usług szkoleniowych
  Wyświetleń: 1345
 709. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1343
 710. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1338
 711. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1338
 712. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku uŻyteczności publicznej połozonym przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1336
 713. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1335
 714. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 1335
 715. Burmistrz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego i dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1334
 716. XL sesja RM , w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1334
 717. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1334
 718. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1332
 719. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - 17.03.2017
  Wyświetleń: 1329
 720. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1328
 721. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu
  Wyświetleń: 1326
 722. XXXVIII sesja RM , w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1318
 723. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1313
 724. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Roszkowicach oznaczonej nr działki 135/2 k.m. 5
  Wyświetleń: 1311
 725. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1311
 726. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2019
  Wyświetleń: 1307
 727. Kierownik OPS w Niemodlinie oglasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 1306
 728. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - Specjalista w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 1305
 729. Burmistrz Niemodlina ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1302
 730. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie ogłsza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1302
 731. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 1297
 732. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1295
 733. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 1293
 734. Wymeldowanie z pobytu stałego w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1286
 735. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tysiąclecia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1285
 736. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : "Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – III etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 1283
 737. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat położonych w Sarnach Wielkich
  Wyświetleń: 1280
 738. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1275
 739. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Góra (nr działki 211/2 z k.m 3)
  Wyświetleń: 1274
 740. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1266
 741. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1264
 742. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Rynku w Niemodlinie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu” - 14.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1260
 743. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 911/38 z k.m.11
  Wyświetleń: 1259
 744. Przetargi na usługi i dostawy - 2020
  Wyświetleń: 1257
 745. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 1251
 746. Dyrektor SP w Rogach ogłasza nabór na stanowisko obsługi - sprzątaczka
  Wyświetleń: 1248
 747. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1248
 748. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Uzupełnienie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 1245
 749. Farma fotowoltaiczna w Piotrowej
  Wyświetleń: 1242
 750. Informacja Burmistrza Niemodlina o dotacjach na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 1241
 751. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1240
 752. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 1016/17 z k.m.12 - 26.07.2017
  Wyświetleń: 1238
 753. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 1237
 754. LII sesja RM, w dniu 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1237
 755. XLI sesja RM , w dniu 29.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1234
 756. Projekt budżetu na rok 2019
  Wyświetleń: 1232
 757. XXXIX sesja RM , w dniu 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1229
 758. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1226
 759. Uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym
  Wyświetleń: 1225
 760. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: wyposażenie terenów rekreacyjnych w zewnętrzne urządzenia fitness - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1224
 761. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej ( były budynek szkoły )
  Wyświetleń: 1222
 762. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1219
 763. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1216
 764. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 1216
 765. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1216
 766. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2017 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1215
 767. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1213
 768. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1212
 769. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1211
 770. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1209
 771. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – II etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 1209
 772. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Graczach oznaczonej nr działki 84
  Wyświetleń: 1208
 773. XXXVII sesja RM , w dniu 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1207
 774. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Przebudowa zjazdu z DK 46 na SEE przy ul. Opolskiej - budowa oświetlenia drogowego" - 13.04.2017
  Wyświetleń: 1206
 775. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 223/1
  Wyświetleń: 1203
 776. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tłustorębach
  Wyświetleń: 1203
 777. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1200
 778. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1197
 779. Zaproszenie do składania ofert - świadczenie pracy w charakterze wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1194
 780. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1193
 781. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 1193
 782. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 1190
 783. INFORMACJE
  Wyświetleń: 1189
 784. I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 337/6
  Wyświetleń: 1183
 785. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze
  Wyświetleń: 1180
 786. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wykonanie 20 st. budek lęgowych dla ptaków wraz z ich montażem na drzewach
  Wyświetleń: 1180
 787. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1173
 788. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1173
 789. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 1173
 790. Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gracze
  Wyświetleń: 1172
 791. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości z działki oznaczonej nr 1227/9 z k.m.11 położonej w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1170
 792. XLIII sesja RM , w dniu 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1170
 793. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1168
 794. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1167
 795. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 k.m. 1
  Wyświetleń: 1165
 796. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1164
 797. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Niemodlinie działka nr 1012/3
  Wyświetleń: 1164
 798. Gmina Niemodlin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1163
 799. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, wykaz nieruchomości przeznaczone
  Wyświetleń: 1160
 800. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1158
 801. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Stopnia Kopice
  Wyświetleń: 1158
 802. XLII sesja RM , w dniu 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1153
 803. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat: • działka nr 45/3 k.m.1 o pow.0,09 ha.
  Wyświetleń: 1152
 804. Ustalenie numeru porządkowego budynku
  Wyświetleń: 1150
 805. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 1149
 806. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nowych nazw ulic w Graczach i Niemodlinie
  Wyświetleń: 1148
 807. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1146
 808. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego położonej w Niemodlinie, oznaczonej
  Wyświetleń: 1142
 809. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2019
  Wyświetleń: 1142
 810. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostawę schodołazu akumulatorowego oraz kompatybilnego z nim wózka inwalidzkiego
  Wyświetleń: 1137
 811. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1136
 812. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1134
 813. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1133
 814. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 1133
 815. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niemodlinie - działka nr 760/4 z k.m. 10 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 1130
 816. Obwieszczenie zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 1130
 817. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1129
 818. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: odmulenie rowu melioracyjnego, na działce gminnej nr 1182/127 - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1128
 819. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 11 szt. drzew z gatunku lipa, 29 szt. z gatunku cis pospolity oraz wycinkę samosiewów
  Wyświetleń: 1127
 820. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na profilowaniu i zagęszczaniu dróg.
  Wyświetleń: 1127
 821. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1126
 822. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1125
 823. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina z dnia 27 sierpnia 2018 r. - okręgi wyborcze, ich granice i numery
  Wyświetleń: 1125
 824. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 697/2
  Wyświetleń: 1120
 825. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 1119
 826. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 1119
 827. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w Lipnie
  Wyświetleń: 1118
 828. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 911/38
  Wyświetleń: 1118
 829. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1116
 830. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2017 roku
  Wyświetleń: 1116
 831. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 17,5 m2 położonej w Niemodlinie - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1115
 832. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1115
 833. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na zadanie - " Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 1115
 834. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1113
 835. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydrowicach nr działki 54 z k.m. 3 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 1112
 836. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 132/2
  Wyświetleń: 1112
 837. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości z dz. nr 760/4 - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1111
 838. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1110
 839. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruclromości działki oznaczonej nr 575/4 z k. m.9 o powierzchni 0,1065 ha
  Wyświetleń: 1109
 840. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1109
 841. wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM
  Wyświetleń: 1108
 842. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tlustorębach
  Wyświetleń: 1104
 843. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1103
 844. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy solarnej w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1100
 845. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1097
 846. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Rogach
  Wyświetleń: 1094
 847. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1094
 848. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1090
 849. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1088
 850. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 1087
 851. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1086
 852. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanej zabudowy mieszkaniowej w Lipnie
  Wyświetleń: 1086
 853. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1082
 854. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM 10.03.2017
  Wyświetleń: 1082
 855. Burmistrz Niemodlina ogłaszaprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrowicach - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1081
 856. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu pomieszczenia strychowego w budynku przy Opolskiej 10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1080
 857. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1079
 858. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do dzierżawy - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1078
 859. Uruchomienie tartaku drzewnego w Magnuszowicach na działce nr 241/1
  Wyświetleń: 1077
 860. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży , dzierżawy lub najmu - 2019
  Wyświetleń: 1077
 861. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1076
 862. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1075
 863. XVIII sesja RM, w dniu 11.11.2015r.
  Wyświetleń: 1074
 864. Zawiadomienie o zmianie nazw ulic w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 1074
 865. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wycinka 11 szt. drzew wraz z frezowaniem 3 szt. pni, wycinka 100 mkw. krzewów
  Wyświetleń: 1070
 866. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7 - 15.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1068
 867. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 281
  Wyświetleń: 1067
 868. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1066
 869. Informacja o udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1065
 870. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1064
 871. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 1060
 872. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1059
 873. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - lokale w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 1058
 874. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Referent
  Wyświetleń: 1057
 875. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017 r.
  Wyświetleń: 1057
 876. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 1227/10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1056
 877. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze o pow. 0,0702 ha - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1054
 878. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: ułozenie kostki brukowej o grubości 6 cm w wiatach w sołectwach Jakubowice i Sosnówka - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1054
 879. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym poł. w Niemodlinie przy Rynku
  Wyświetleń: 1051
 880. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1051
 881. XLIV sesja RM w dniu 26.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1050
 882. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 1047
 883. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Molestowice, oznaczonej nr działki 55/4
  Wyświetleń: 1041
 884. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1040
 885. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 1038
 886. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do mieszkańców Gminy Niemodlin przetarg ustny na najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 1037
 887. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby oznaczonej nr działki 107/2
  Wyświetleń: 1036
 888. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1036
 889. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1035
 890. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1034
 891. XLVIII sesja RM, w dniu 21.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1034
 892. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1032
 893. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/10
  Wyświetleń: 1032
 894. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1030
 895. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1030
 896. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – IV etap wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu, wykonanie podświetlanego logo i szyldu obiektu”
  Wyświetleń: 1028
 897. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1025
 898. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1024
 899. Przetargi ZGKiM - 2020
  Wyświetleń: 1023
 900. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 1022
 901. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1019
 902. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1018
 903. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1017
 904. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1017
 905. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1016
 906. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1016
 907. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1016
 908. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania : odmulenie rowu melioracyjnego R-B16 w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1016
 909. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Lipnie
  Wyświetleń: 1016
 910. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie " Budowa przejść dla pieszych na ul. Boh.Powst.Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700-lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej"
  Wyświetleń: 1015
 911. Burmistrz niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1014
 912. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1014
 913. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1012
 914. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1012
 915. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1010
 916. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1009
 917. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 1006
 918. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych do świetlic wiejskich w Gościejowicach i Sadach - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1006
 919. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1005
 920. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub zbycja - 21.11.2017 r
  Wyświetleń: 1004
 921. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1002
 922. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1001
 923. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 1001
 924. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1000
 925. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustnne na dzierżawę części nieruchomości nr działki 573/3 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1000
 926. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 999
 927. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 998
 928. Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 997
 929. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
  Wyświetleń: 997
 930. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 994
 931. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 992
 932. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 990
 933. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 988
 934. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - rozplantowanie bazaltowego kruszywa , transport kruszywa w miejscowościach Gościejowice i Sady
  Wyświetleń: 988
 935. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Roszkowice, oznaczonej nr działki 42/7
  Wyświetleń: 988
 936. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 985
 937. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 979
 938. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 976
 939. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie składanej, łukowej ścianki "pop up" - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 974
 940. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - profilowanie drogi , rozplantowanie bazaltowego kruszywa, transport kruszywa.
  Wyświetleń: 973
 941. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych z grupą dzieci zakwalifikowanych do uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 973
 942. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 973
 943. Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych o nadanie nazw nowych ulic w Niemodlinie
  Wyświetleń: 963
 944. Zapytania ofertowe 2020
  Wyświetleń: 959
 945. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 958
 946. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 957
 947. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza czwarty nabór na urzędnicze stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego - do 23.01.2020 r.
  Wyświetleń: 957
 948. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 953
 949. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 953
 950. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 952
 951. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 950
 952. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 950
 953. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 949
 954. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 400 szt.torby lnianej z nadrukiem - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 949
 955. Burmistrz Niemodlina informuje, o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 15.05.2017
  Wyświetleń: 948
 956. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 948
 957. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu
  Wyświetleń: 947
 958. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ogródek przydomowy- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 944
 959. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 941
 960. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 940
 961. Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 939
 962. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 936
 963. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 933
 964. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 932
 965. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 931
 966. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 09.11.2018
  Wyświetleń: 924
 967. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 920
 968. Burmistrz Niemodlina oglasza I przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 86 m.kw. z działki oznaczonej nr 865/8 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 919
 969. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 917
 970. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 916
 971. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w Niemodlinie
  Wyświetleń: 915
 972. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 914
 973. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 913
 974. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 913
 975. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki
  Wyświetleń: 912
 976. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Niemodlin - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 912
 977. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 908
 978. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dot. ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 908
 979. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 907
 980. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 907
 981. Burmistrz Niemodlina ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 907
 982. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu - 19.09.2017
  Wyświetleń: 907
 983. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 906
 984. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2018
  Wyświetleń: 902
 985. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony ustny
  Wyświetleń: 901
 986. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/22 z k.m.2
  Wyświetleń: 898
 987. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 898
 988. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Krasna Góra - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 897
 989. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 895
 990. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyklejek z folii perforowanej na ścianach słupowo-ryglowych z profili aluminiowych.
  Wyświetleń: 892
 991. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 892
 992. XLVII sesja RM , w dniu 05.12.2017 r.
  Wyświetleń: 890
 993. Zawiadomienie o przeprowadzeniu II etapu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Graczach i Niemodlinie.
  Wyświetleń: 888
 994. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Niemodlinie
  Wyświetleń: 886
 995. Burmistrz Niemodlina III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 885
 996. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycj polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 883
 997. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Sady - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 883
 998. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 882
 999. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 881
 1000. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 879
 1001. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 879
 1002. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkoły)
  Wyświetleń: 877
 1003. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 877
 1004. Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu technicznego oraz prawidłowości prowadzenia robót budowlanych drogi gminnej
  Wyświetleń: 874
 1005. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 874
 1006. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 873
 1007. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 873
 1008. Informacja o wykazie nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy - 20.09.2017
  Wyświetleń: 872
 1009. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 871
 1010. Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 870
 1011. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 865
 1012. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 864
 1013. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 863
 1014. Wybory Ławników 2019
  Wyświetleń: 863
 1015. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 857
 1016. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 855
 1017. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 854
 1018. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 853
 1019. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 852
 1020. Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
  Wyświetleń: 846
 1021. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - pomieszczenie gospodarcze- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 846
 1022. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 842
 1023. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 38,5 m.kw. z działki nr 760/4 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 839
 1024. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2017 r.
  Wyświetleń: 839
 1025. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 838
 1026. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 835
 1027. Informacja o uchwaleniu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 832
 1028. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 831
 1029. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 z k.m.1
  Wyświetleń: 831
 1030. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 828
 1031. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń UM w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy - 24.07.2017 r.
  Wyświetleń: 821
 1032. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 820
 1033. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 820
 1034. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2018 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin.
  Wyświetleń: 819
 1035. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - kiosk handlowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 819
 1036. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 815
 1037. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 807
 1038. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 804
 1039. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice I
  Wyświetleń: 803
 1040. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 799
 1041. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 799
 1042. Rozbudowa fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 794
 1043. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego użyteczności publicznej - ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 792
 1044. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 787
 1045. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie"
  Wyświetleń: 783
 1046. L sesja RM , w dniu 01.02.2018 r.
  Wyświetleń: 783
 1047. Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 783
 1048. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Grabinie
  Wyświetleń: 781
 1049. XLVI sesja RM , w dniu 30.11.2017 r.
  Wyświetleń: 770
 1050. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Niemodlinie
  Wyświetleń: 769
 1051. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy - 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 767
 1052. III. sesja RM, w dniu 20.12.2018 r.
  Wyświetleń: 765
 1053. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - instalacja ppoż."
  Wyświetleń: 759
 1054. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu- do 27.09.2019 r.
  Wyświetleń: 758
 1055. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 755
 1056. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 755
 1057. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 755
 1058. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 753
 1059. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku - okręgi wyborcze, ich granice i numery
  Wyświetleń: 752
 1060. Uchwała nr LII/311/18 - w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 751
 1061. Raport o stanie Gminy Niemodlin 2018r.
  Wyświetleń: 744
 1062. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 741
 1063. Ogłoszenia PKW i KBW - Sejm i Senat RP 2019
  Wyświetleń: 740
 1064. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr działki 583 z k. m. 9 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 732
 1065. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice IV
  Wyświetleń: 730
 1066. Archiwum przetargów - 2009
  Wyświetleń: 727
 1067. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 11.04.2018
  Wyświetleń: 727
 1068. XLIX sesja RM, w dniu 10.01.2018 r.
  Wyświetleń: 726
 1069. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 724
 1070. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Niemodlinie - 5.07.2018
  Wyświetleń: 715
 1071. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na prowadzenie zajęc opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicy Środowiskowej
  Wyświetleń: 715
 1072. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - Magnuszowice 24.04.2018
  Wyświetleń: 715
 1073. Ogłoszenia KBW ( EU )
  Wyświetleń: 715
 1074. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 710
 1075. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice II
  Wyświetleń: 709
 1076. II. sesja RM, w dniu 29.11.2018 r.
  Wyświetleń: 708
 1077. LIV sesja RM , w dniu 24.05.2018 r.
  Wyświetleń: 708
 1078. PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE SĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE WWW.BIP.NIEMODLIN.PL W ZAKŁADCE PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE - KLIKNIJ ABY WEJŚĆ NA BIP.NIEMODLIN.PL
  Wyświetleń: 705
 1079. Projekty uchwał - rok 2018
  Wyświetleń: 702
 1080. IV. sesja RM, w dniu 07.01.2019
  Wyświetleń: 695
 1081. LI sesja RM, w dniu 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 694
 1082. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - do 7.10.2019 r.
  Wyświetleń: 691
 1083. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 689
 1084. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 18,36 m2 znajdującego się w budynku nr 43a przy Rynku w Niemodlinie z pomieszczeniem gospodarczym
  Wyświetleń: 686
 1085. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku - okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 682
 1086. Oświadczenia majatkowe radnych na początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 680
 1087. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.10.2017
  Wyświetleń: 679
 1088. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 677
 1089. I sesja RM , w dniu 22.11.2018 r.
  Wyświetleń: 674
 1090. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 673
 1091. Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego - budowa budynku rozdzielni 15 kV w Wydrowicach
  Wyświetleń: 672
 1092. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r
  Wyświetleń: 669
 1093. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice III
  Wyświetleń: 668
 1094. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - V etap - instalacja pompy ciepła, wydzielenie pomieszczenia przy szatni"
  Wyświetleń: 666
 1095. LV sesja RM, w dniu 28.06.2018 r.
  Wyświetleń: 665
 1096. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 29.05.2018
  Wyświetleń: 657
 1097. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania pn. "Ścinka poboczy przy drogach powiatowych"
  Wyświetleń: 650
 1098. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na czyszczeniu rowu przydrożnego - 01.02.2018
  Wyświetleń: 649
 1099. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - przebudowa linii 15 kV w obrębie Magnuszowice
  Wyświetleń: 648
 1100. Nowe wzory deklaracji i informacji
  Wyświetleń: 646
 1101. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 466 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 645
 1102. Ośrodek Pomocy Społecznej - sprawozdanie finansowe za 2018
  Wyświetleń: 645
 1103. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub użyczenia - 15.02.2018 r.
  Wyświetleń: 644
 1104. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2018 roku
  Wyświetleń: 642
 1105. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Bazalt Gracze 24.04.2018
  Wyświetleń: 640
 1106. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja OK w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - dostosowanie do wymogów ppoż - drzwi" - 18.04.2018
  Wyświetleń: 635
 1107. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 28.03.2018
  Wyświetleń: 631
 1108. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - do 27.09.2019 r.
  Wyświetleń: 627
 1109. Archiwum przetargów - 2017
  Wyświetleń: 626
 1110. LIII sesja RM , w dniu 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 625
 1111. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania ścinka pobocza w Grodźcu
  Wyświetleń: 624
 1112. Gmina Niemodlin ogłasza nabór na organizację i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z zakresu wypalenia zawodowego
  Wyświetleń: 617
 1113. OSiR - sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 613
 1114. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 612
 1115. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2018 r.
  Wyświetleń: 612
 1116. Zarządzenie i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina (EU)
  Wyświetleń: 605
 1117. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie zamiatania dróg powiatowych i gminnych.
  Wyświetleń: 600
 1118. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 599
 1119. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza do skladania ofert na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2018
  Wyświetleń: 588
 1120. LX sesja RM, w dniu 18.10.2018 r.
  Wyświetleń: 587
 1121. LVII sesja RM, w dniu 30.08.2018 r.
  Wyświetleń: 585
 1122. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - 26.07.2018
  Wyświetleń: 584
 1123. ZGKiM - sprawozdanie finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 584
 1124. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.04.2018
  Wyświetleń: 582
 1125. CUW sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 580
 1126. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 579
 1127. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania polegającego na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych w Grodźcu
  Wyświetleń: 578
 1128. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego : przebudowa linii SN Bielice - Niemodlin
  Wyświetleń: 577
 1129. VI.sesja RM, w dniu 31.01.2019 r.
  Wyświetleń: 573
 1130. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępcę Naczelnika Wydziału Księgowości i Budżetu - do 12.11.2019 r.
  Wyświetleń: 572
 1131. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - specjalista w Dziale Komunalno -Mieszkaniowym - do 6.12.2019r.
  Wyświetleń: 572
 1132. Budowa mieszalni pasz na działce nr 186/5 k.m. 2 obręb Magnuszowice.
  Wyświetleń: 571
 1133. Jednostki oświatowe - sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 568
 1134. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 05.04.2018
  Wyświetleń: 561
 1135. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 02.11.2018 r.
  Wyświetleń: 560
 1136. Budowa rurociągu technologicznego w Graczach
  Wyświetleń: 557
 1137. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin - 06.03.2018
  Wyświetleń: 556
 1138. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -specjalista w Dziale Księgowości - do 21.11.2019 r.
  Wyświetleń: 554
 1139. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w obrębie Rutki, Góra, Piotrowa, Roszkowice i Grabin
  Wyświetleń: 554
 1140. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepławki na jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 554
 1141. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 05.02.2018
  Wyświetleń: 554
 1142. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 554
 1143. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 552
 1144. Odbudowa budynku inwentarskiego do chowu brojlerów na terenie fermy drobiu w Michałówku (działka nr 275 k.m. 5 obręb Michałówek)
  Wyświetleń: 551
 1145. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 551
 1146. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 23 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 547
 1147. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ; Rutki,Góra, Piotrowa , Roszkowice
  Wyświetleń: 544
 1148. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017r.
  Wyświetleń: 542
 1149. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 539
 1150. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 21.11.2018
  Wyświetleń: 539
 1151. V. sesja RM, w dniu 17.01.2019 r.
  Wyświetleń: 537
 1152. PODATKI 2020
  Wyświetleń: 536
 1153. Obwieszczenie o budowie budynku rozdzielni 15 kV w Niemodlinie
  Wyświetleń: 529
 1154. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 529
 1155. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej, ul. Lwowska w Niemodlinie
  Wyświetleń: 526
 1156. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 525
 1157. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii SN Bielice - Niemodlin
  Wyświetleń: 525
 1158. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2019
  Wyświetleń: 522
 1159. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w roku 2018 usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 520
 1160. LIX sesja RM, w dniu 04.10.2018 r.
  Wyświetleń: 518
 1161. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach - dot. budowy lub przebudowy istniejącej przepławki na jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 516
 1162. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 25.09.2018 r.
  Wyświetleń: 516
 1163. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 516
 1164. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 29.05.2018
  Wyświetleń: 515
 1165. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa studni na SUW w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 514
 1166. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 23.11.2018
  Wyświetleń: 514
 1167. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn, - "unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Niemodlin w 2018 roku"
  Wyświetleń: 511
 1168. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach na rok 2018
  Wyświetleń: 508
 1169. VII. sesja RM, w dniu 25.02.2019 r.
  Wyświetleń: 505
 1170. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 06.06.2018 r.
  Wyświetleń: 505
 1171. LVIII sesja RM, w dniu 27.09.2018 r.
  Wyświetleń: 504
 1172. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - 07.11.208
  Wyświetleń: 504
 1173. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Miejskiej w Niemodlinie - do 10.01.2020 r.
  Wyświetleń: 503
 1174. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 16.03.2018
  Wyświetleń: 503
 1175. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 502
 1176. LVI sesja RM , w dniu 19.07.2018 r.
  Wyświetleń: 502
 1177. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie: Zasad sytuowania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 496
 1178. RIO w Opolu - 2019
  Wyświetleń: 494
 1179. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 492
 1180. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 490
 1181. Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozdzielnia Wydrowice
  Wyświetleń: 490
 1182. Informacje urzędnika wyborczego - Sejm i Senat 2019
  Wyświetleń: 489
 1183. Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie Rutki, Góra, Piotrowa i Roszkowice
  Wyświetleń: 482
 1184. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 19.03.2018 r.
  Wyświetleń: 476
 1185. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne w 2019 r.
  Wyświetleń: 474
 1186. Ogłoszenie o I. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej polozonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 469
 1187. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej 15 KV obręb Magnuszowice
  Wyświetleń: 466
 1188. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie - remont drogi publicznej ul. Orzeszkowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 463
 1189. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - Niemodlin - 1.03.2019
  Wyświetleń: 458
 1190. Ogłoszenie o I. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomościgruntowej polozonej w obrębie miejscowości Góra
  Wyświetleń: 457
 1191. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wycenę nieruchomości na terenie gminy Niemodlin w 2019 r.
  Wyświetleń: 456
 1192. VIII. sesja RM, w dniu 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 456
 1193. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 28.12.2018
  Wyświetleń: 453
 1194. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina - Sejm i Senat 2019
  Wyświetleń: 453
 1195. Informacje urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 444
 1196. Dyrektor ZGKiM ogłasza nabór na stanowisko specjalista w dziale księgowości - 19.12.2019
  Wyświetleń: 438
 1197. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego w Niemodlinie".
  Wyświetleń: 437
 1198. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - Niemodlin - 1.03.2019
  Wyświetleń: 437
 1199. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 23.11.2018
  Wyświetleń: 437
 1200. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie budowy obwodnicy Niemodlina
  Wyświetleń: 434
 1201. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 12.03.2019
  Wyświetleń: 427
 1202. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na najem pomieszczenia gospodarczego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 423
 1203. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 28.12.2018
  Wyświetleń: 423
 1204. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Miejskiej w Niemodlinie - do 18.02.2020 r.
  Wyświetleń: 417
 1205. Burmistrz Niemodlina oglasza I. ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 2,4945 ha w obrębie Molestowice
  Wyświetleń: 416
 1206. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 416
 1207. IX. sesja RM , w dniu 29.04.2019 r.
  Wyświetleń: 407
 1208. Zarządzenia - 2019
  Wyświetleń: 400
 1209. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie awaryjnych remontów czastkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 397
 1210. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - do 21.11.2019 r.
  Wyświetleń: 392
 1211. Budowa farmy fotowoltaicznej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 389
 1212. Zaproszenie do składania ofert - ścinka pobocza przy drodze w Grodźcu
  Wyświetleń: 386
 1213. Ogłoszenie o I. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Góra
  Wyświetleń: 380
 1214. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogasza nabór na stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego - do 18.02.2020 r.
  Wyświetleń: 379
 1215. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 117/3 z k.m. 1 w Radoszowicach
  Wyświetleń: 378
 1216. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w roku 2019 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 377
 1217. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Gracze linia pilotażowa
  Wyświetleń: 375
 1218. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 375
 1219. Rok 2019
  Wyświetleń: 374
 1220. X.sesja RM , w dniu 30.05.2019 r.
  Wyświetleń: 374
 1221. Pgw zawiadomienie Niemodlin - 26.03.2019 r.
  Wyświetleń: 366
 1222. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2020
  Wyświetleń: 358
 1223. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej n/N obręb Grabin
  Wyświetleń: 356
 1224. Wykaz nieruchomościi przeznaczonych do sprzedaży - 06.03.2019 r.
  Wyświetleń: 353
 1225. Obwieszczenie w spawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej n/N w obrębie Grabin - 14.02.2019
  Wyświetleń: 351
 1226. Zaproszenie do składania ofert - remont drogi publicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 342
 1227. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 77/2 z k.m. 1 w Tłustorębach
  Wyświetleń: 340
 1228. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej n/N w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 340
 1229. PGW - zawiadomienie Wydrowice - 22.03.2016
  Wyświetleń: 337
 1230. Obwieszczenie , Zawiadomienia , Informacje PGW Wody Polskie
  Wyświetleń: 334
 1231. Ogłoszenie w sprawie konsultacji zmian w statutach sołectw gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 334
 1232. Zaproszenie do składania ofert - remont drogi w Grabinie
  Wyświetleń: 332
 1233. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 331
 1234. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 331
 1235. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa linii SN Bielice Niemodlin
  Wyświetleń: 326
 1236. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 115/3 z k.m. 1 w Radoszowicach
  Wyświetleń: 320
 1237. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 77/6 z k.m. 1 w Tłustorębach
  Wyświetleń: 320
 1238. Budowa farmy fotowoltanicznej w Grabinie
  Wyświetleń: 319
 1239. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 317
 1240. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 316
 1241. Konkurs na hasło promujące Gminę Niemodlin
  Wyświetleń: 316
 1242. Rozbudowa fermy drobiu w Roszkowicach
  Wyświetleń: 312
 1243. Budowa farmy fotowoltaicznej „Niemodlin IV” na działce nr 154 k.m. 1 obręb Radoszowice
  Wyświetleń: 309
 1244. Projekt budzetu na rok 2020
  Wyświetleń: 309
 1245. XI. sesja RM, w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 307
 1246. XIX sesja RM, w dniu 23.12.2019 r.
  Wyświetleń: 307
 1247. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - do 12.12.2019 r.
  Wyświetleń: 305
 1248. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępcę Naczelnika Wydziału Księgowości i Budżetu - do 16.03.2020r.
  Wyświetleń: 301
 1249. PGW zawiadomienie Niemodlin - 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 301
 1250. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości działki nr 583 z k.m. 9w Niemodlinie
  Wyświetleń: 299
 1251. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚĆI - 2020
  Wyświetleń: 299
 1252. Zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 299
 1253. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 295
 1254. Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 290
 1255. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 288
 1256. XVII. sesja RM, w dniu 25.11.2019 r.
  Wyświetleń: 285
 1257. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości nr działki 587 z k.m. 9 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 281
 1258. XIII sesja RM, w dniu 02.09.2019 r.
  Wyświetleń: 281
 1259. XV. sesja RM, w dniu 28.10.2019 r.
  Wyświetleń: 280
 1260. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości polożonej w Niemodlinie w rejonie ul. Podwale
  Wyświetleń: 279
 1261. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza trzeci nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - do 30.12.2019
  Wyświetleń: 273
 1262. XII. sesja RM, w dniu 29.07.2019 r.
  Wyświetleń: 271
 1263. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z 20.05.2019 r.
  Wyświetleń: 270
 1264. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.09.2019 r.
  Wyświetleń: 268
 1265. Obwieszczenie PGW w sprawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych - DK 46
  Wyświetleń: 266
 1266. Budowa farmy fotowoltaicznej „Magnuszowiczki I” na działce nr 130/11 k.m. 2 oraz nr 90 k.m. 1 obręb Magnuszowiczki
  Wyświetleń: 264
 1267. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2018 r.
  Wyświetleń: 263
 1268. Burmistrz Niemodlina ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa zamiatarki
  Wyświetleń: 262
 1269. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2018
  Wyświetleń: 262
 1270. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 260
 1271. Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy - GNP 05.06.2019
  Wyświetleń: 260
 1272. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa zamiatarki”
  Wyświetleń: 255
 1273. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu - 05.06.2019
  Wyświetleń: 251
 1274. Wykaz nieruchomiości przeznaczonych do dzierżawy - 06.03.2019 r.
  Wyświetleń: 250
 1275. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2020
  Wyświetleń: 248
 1276. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 28.05.2019
  Wyświetleń: 247
 1277. Budowa farmy fotowoltaicznej „Magnuszowiczki III” na działce nr 130/11 k.m. 2 obręb Magnuszowiczki
  Wyświetleń: 246
 1278. Odbudowa budynku inwentarskiego do chowu brojlerów na terenie fermy drobiu w Michałówku (działka nr 275 k.m. 5 obręb Michałówek
  Wyświetleń: 235
 1279. Burmistrz Niemodlina ogłasza I. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych - 04.07.2019 r.
  Wyświetleń: 234
 1280. Obwieszczenie dotyczace ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 234
 1281. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2018 - 20123
  Wyświetleń: 234
 1282. XVI. sesja RM, w dniu 07.11.2019 r.
  Wyświetleń: 229
 1283. Budowa Zakładu Mieszalni Pasz w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 228
 1284. XVIII sesja RM, w dniu 05.12.2019 r.
  Wyświetleń: 224
 1285. Budowa farmy fotowoltaicznej „Magnuszowiczki II” na działce nr 130/11 k.m. 2 obręb Magnuszowiczki
  Wyświetleń: 221
 1286. XIV sesja RM, w dniu 30.09.2019 r.
  Wyświetleń: 208
 1287. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - decyzja ZRID
  Wyświetleń: 207
 1288. Ogłoszenia i Zarządzenia
  Wyświetleń: 205
 1289. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 28.05.2019
  Wyświetleń: 201
 1290. Zaproszenie do złożenia oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 198
 1291. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 196
 1292. Obwieszczenie dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini elektroenergetycznej w obrębie Piotrowa
  Wyświetleń: 195
 1293. Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r.
  Wyświetleń: 195
 1294. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży , dzierżawy lub najmu - 2020
  Wyświetleń: 187
 1295. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 185
 1296. Burinistrz Niemodlina ogłasza I. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości - 11.10.2019
  Wyświetleń: 182
 1297. Wybory Prezydenta RP - 2020
  Wyświetleń: 182
 1298. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 180
 1299. Projekty uchwał - rok 2019
  Wyświetleń: 180
 1300. Obwieszczenia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 170
 1301. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 04.11.2019 r.
  Wyświetleń: 170
 1302. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu - 24.07.2019
  Wyświetleń: 169
 1303. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 01.08.2019
  Wyświetleń: 169
 1304. Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wydrowice 19.09.2019 r.
  Wyświetleń: 167
 1305. Budowa farmy fotowoltaicznej „PIOTROWA”
  Wyświetleń: 166
 1306. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 22.08.2019 r.
  Wyświetleń: 166
 1307. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 21.05.2019 r.
  Wyświetleń: 166
 1308. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa koparki”
  Wyświetleń: 165
 1309. Podłączenie do eksploatacji studni nr 4b ujęcia wody podziemnej w Niemodlinie dla potrzeb wodociągu komunalnego – działka nr 166/2 k.m. 4 obręb Niemodlin
  Wyświetleń: 165
 1310. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Grabin 14.06.2019
  Wyświetleń: 164
 1311. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Grabin
  Wyświetleń: 163
 1312. Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego "500+" oraz świadczenia "Dobry Start"
  Wyświetleń: 162
 1313. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 15.10.2019 r.
  Wyświetleń: 158
 1314. Ogłoszenie o prowadzonym rozpoznaniu rynku
  Wyświetleń: 157
 1315. w roku 2020
  Wyświetleń: 157
 1316. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 13.09.2019 r.
  Wyświetleń: 155
 1317. Zproszenie do składania ofert - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzacych z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 154
 1318. Zawiadomienie dotyczące obwodnicy Niemodlina - 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 153
 1319. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 08.10.2019
  Wyświetleń: 152
 1320. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 30.10.2019 r.
  Wyświetleń: 149
 1321. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu - "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Niemodlin"
  Wyświetleń: 148
 1322. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- 17.09.2019 r.
  Wyświetleń: 146
 1323. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 08.10.2019
  Wyświetleń: 146
 1324. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 145
 1325. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 23.10.2019
  Wyświetleń: 145
 1326. Obwieszczenie dot. zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gm. Niemodlijn
  Wyświetleń: 144
 1327. Obwieszczenia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5.09.2019
  Wyświetleń: 143
 1328. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 140
 1329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 30.10.2019 r.
  Wyświetleń: 139
 1330. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 23.09.2019 r.
  Wyświetleń: 136
 1331. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 13.12.2019
  Wyświetleń: 135
 1332. Ogłoszenie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Gościejowice
  Wyświetleń: 133
 1333. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Molestowice
  Wyświetleń: 132
 1334. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 16.10.2019
  Wyświetleń: 132
 1335. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - 22.10.2019 r.
  Wyświetleń: 132
 1336. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 30.10.2019 r.
  Wyświetleń: 132
 1337. Zawiadomienie dotyczące obwodnicy Niemodlina
  Wyświetleń: 130
 1338. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 29.11.2019 r.
  Wyświetleń: 129
 1339. Zawiadomoenia PGW Wody Polskie - 17.07.2019 r.
  Wyświetleń: 129
 1340. Przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 127
 1341. Informacja o terminie polowania w obwodzie nr 64 Lipno
  Wyświetleń: 126
 1342. XX. sesja RM, w dniu 27.01.2020 r.
  Wyświetleń: 123
 1343. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28.11.2019 r.
  Wyświetleń: 122
 1344. Zawiadomienie PGW Wody Polskie - 12.12.2019
  Wyświetleń: 122
 1345. Informacje urzędnika wyborczego - Prezydent RP 2020
  Wyświetleń: 121
 1346. Budowa fermy drobiu na działce nr 212/6 k.m. 2 obręb Krasna Góra
  Wyświetleń: 120
 1347. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 02.12.2019
  Wyświetleń: 120
 1348. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
  Wyświetleń: 119
 1349. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 02.12.2019
  Wyświetleń: 118
 1350. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 08.01.2020 r.
  Wyświetleń: 116
 1351. Ogłoszenia PKW i KBW - Prezydent RP 2020
  Wyświetleń: 113
 1352. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 07.01.2020 r.
  Wyświetleń: 112
 1353. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 02.12.2019 r.
  Wyświetleń: 111
 1354. Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach – Kolonia Robotnicza
  Wyświetleń: 110
 1355. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 06.12.2019 r.
  Wyświetleń: 106
 1356. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina - Prezydent RP 2020
  Wyświetleń: 106
 1357. Zawiadomienie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 99
 1358. XXI sesja RM, w dniu 24.02.2020 r.
  Wyświetleń: 94
 1359. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie pracy w charakterze wychowawcy dzieci i młodzieży - 17.12.2019 r.
  Wyświetleń: 92
 1360. Nabór wniosków do ASOS 2020
  Wyświetleń: 87
 1361. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Graczach – Kolonia Robotnicza”
  Wyświetleń: 86
 1362. Rozbudowa fermy drobiu w Grabinie
  Wyświetleń: 86
 1363. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 77
 1364. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 28.01.2020 r.
  Wyświetleń: 72
 1365. Projekty uchwał - rok 2020
  Wyświetleń: 71
 1366. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 31.12.2019
  Wyświetleń: 71
 1367. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej w Rutkach (działka nr 231/1/ k.m. 1 obręb Rutki).
  Wyświetleń: 70
 1368. 4. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska”
  Wyświetleń: 67
 1369. PGW Wody Polskie - zawiadomienie 5.02.2020
  Wyświetleń: 63
 1370. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Rutki II na działkach nr: 225, 223/1 k.m. 1 obręb Rutki
  Wyświetleń: 62
 1371. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.02.2020
  Wyświetleń: 60
 1372. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 59
 1373. Informacja Starosty Opolskiego - rozbudowa stawu rybnego
  Wyświetleń: 59
 1374. RIO w Opolu - 2020
  Wyświetleń: 58
 1375. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 03.02.2020 r.
  Wyświetleń: 53
 1376. Produkcja środka organiczno – mineralnego – budowa linii technologicznej
  Wyświetleń: 52
 1377. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Budowa obwodnicy Niemodlina
  Wyświetleń: 51
 1378. Budowa farmy fotowoltaicznej w Magnuszowicach (działki nr: 16/4, 18/1, 19/1, 20 k.m. 1 obręb Magnuszowice)
  Wyświetleń: 50
 1379. Budowa nowej przepławki przy jazie Michałów (działki nr: 1/1, 37/2 k.m. 1 obręb Sarny Wielkie)
  Wyświetleń: 48
 1380. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej w Rutkach (działka nr 231/1/ k.m. 1 obręb Rutki) – nowe postępowanie
  Wyświetleń: 48
 1381. wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży - 25.02.2020
  Wyświetleń: 46
 1382. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 25.02.2020
  Wyświetleń: 44
 1383. PGW Wody Polskie - Zawiadomienie 4.02.2020
  Wyświetleń: 42
 1384. XXII sesja RM , w dniu 24.03.2020 r.
  Wyświetleń: 40
 1385. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Straży Miejskiej w Niemodlinie - do 14.04.2020 r.
  Wyświetleń: 39
 1386. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 39
 1387. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 04.03.2020
  Wyświetleń: 36
 1388. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - 03.03.2020
  Wyświetleń: 26
 1389. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31.03.2020 r.
  Wyświetleń: 25
 1390. Rok - 2020
  Wyświetleń: 19
 1391. Obwieszczenie Zarządu Wojewodztwa Opolskiego
  Wyświetleń: 18
 1392. Zawiadomienie Burmistrza Niemodlina o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 16
 1393. Zarzadzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert z dnia 25.03.2020 r.
  Wyświetleń: 15
 1394. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 27.03.2020
  Wyświetleń: 14
 1395. Informacja o dotacjach przyznanych dla Klubów sportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 13
 1396. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 12
 1397. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin na lata 2020-2030
  Wyświetleń: 11
 1398. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 6
Wersja XML