Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpisy skrócone i zupełne z akt stanu cywilnego

 

ODPISY SKRÓCONE I ZUPEŁNE Z AKT STANU CYWILNEGO


 

Podstawa prawna


 

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. z 2012 r., poz. 788)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy, kontakt

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Boh. Powst. Śl. 37, II piętro, pok.41
tel. 77/4 606 295 wewn. 227

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie odpisu,
- dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),

- dowód zapłaty opłaty skarbowej

Opłaty

22 zł – odpis skrócony, 33 zł – odpis zupełny, w kasie urzędu lub na konto urzędu nr 44889010790009400920060001

Czas załatwienia sprawy

niezwłocznie

Formularz do pobrania

 PDFwniosek o wydanie odpisu
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 2012-09-21
Wersja XML