Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

 

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r., Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. z 2012 r., poz. 788)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy, kontakt

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Boh. Powst. Śl. 37, II piętro, pok.41
tel. 77/4 606 295 wewn. 227


Wymagane dokumenty

- wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg,
- oryginalny odpis aktu wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonany przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub konsula polskiego,

- dowód osobisty wnioskodawcy

Opłaty

50 zł

Inne ważne informacje

(Tryb odwoławczy)

Z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu, może wystąpić osoba, której akt dotyczy, jej rodzice, dzieci i rodzeństwo.
Tryb odwoławczy - do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularz do pobrania

PDFwniosek o wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 2012-09-21
Wersja XML