Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja zgonu

 

REJESTRACJA ZGONU

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz.1264 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy, kontakt

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Boh. Powst. Śl. 37, II piętro, pok.41
tel. 77/4 606 295 wewn. 227


Wymagane dokumenty

- karta zgonu – wystawiona przez placówkę służby zdrowia lub lekarza,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- książeczka wojskowa osoby zmarłej (dotyczy osób do 50 roku życia),

- paszport osoby zmarłej

 

Sposób załatwienia sprawy

- sporządzenie aktu zgonu,
- wydanie 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu

Opłaty

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy

niezwłocznie

Formularz do pobrania

wniosek o wydanie 3 egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu - PDFwniosek 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 2012-09-21
Wersja XML