Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikacja w języku migowymKomunikacja w języku migowym

 

Brak opisu obrazka

 


Realizując postanowienia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących w celu załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, dostępne są następujące formy komunikacji:


kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);


kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego  - /link do aplikacji/ - Połącz z tłumaczem

kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@niemodlin.pl;


kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;


przesyłanie faksów pod numer: 77/4606260;


kierowanie korespondencji za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie www.niemodlin.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

 

 

 
Wersja XML