Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikacja w języku migowymKomunikacja w języku migowym

 


Realizując postanowienia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących w celu załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, dostępne są następujące formy komunikacji:


kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);


kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie wniosku drogą elektroniczną na adres um@niemodlin.pl; lub faksem na numer 77/4606260 albo poprzez dostarczenie wniosku do biura podawczego Urzędu (pok. 5) lub wypełnienie go na miejscu. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).


kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@niemodlin.pl;


kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;


przesyłanie faksów pod numer: 77/4606260;


kierowanie korespondencji za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie www.niemodlin.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

 

 

 
Wersja XML