Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia i ogłoszenia

 

 1. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych - PDFZarządzenie Nr III-397-14.pdf
 2. Uchwala Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Niemodlin na okręgi wyborcze - PDFuch. XXVIII-173-12.pdf 
 3. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania - PDFuch 174.pdf
 4. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Gminy Niemodlin - PDFuch.LIV.326.14..pdf
 5. PDFzarządzenie w spr. wyznaczenia obwodowej komisji do głosowania korespondencyjnego.pdf
 6. PDFzarządzenie w spr. wyznaczenia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej.pdf 
 7. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina z dnia 3 kwietnia 2014r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego - DOCOBWIESZCZENIE.doc
 8. Informacja dla pełnomocników wyborczych zgłaszających kandydatów do obwodowych komisji wyborczych -  Zgodnie z kalendarzem wyborczym oraz wytycznymi PKW, 2 maja 2014r. mija termin na zgłoszenie przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia należy dokonać w godzinach pracy urzędu. Zatem w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie 2 maja będzie to możliwe  do godziny 13.00.
 9. Burmistrz Niemodlina informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. wyborami do Parlamentu Europejskiego zostały sporządzone spisy wyborców, które udostępnione są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (pokój nr 47, II piętro),w dniach od 05.05.2014r. do dnia 19.05.2014r.w godzinach pracy Urzędu. 
 10. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych DOCZarządzenie OKW.doc
 11. DOCGodziny otwarcia lokali wyborczych w dniu 25.05.2014 .doc
   

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Wersja XML