Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia PKW i KBW

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - PDFKalendarz wyborczy.pdf
 2. PDFInformacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf
 3. DOCOBWIESZCZENIE o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.doc 
 4. DOCOBWIESZCZENIE o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego.doc 

 

 

Wersja XML