Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina

 1. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych -  PDFzarządzenie IV-95-15.pdf
 2. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o numerach i granicach  stałych obwodów głosowania - PDFobwieszczenie z dnia 22.09.2015.pdf
 3. Informacja Burmistrza Niemodlina o sporządzonych spisach wyborczych - PDFspisy wyborcze.pdf
 4. Informacja Burmistrza Niemodlina o losowaniu składów OKW - PDFinformacja o losowaniu.pdf 
 5. PDFZarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych .pdf
 6. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej OKW - PDFZarządzenie IV-108-15.pdf
 7. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania OKW - PDFzarzadzenie IV-112-15.pdf
Wersja XML