Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet na rok 2016

 1. Uchwała budżetowa na rok 2016 PDFuchwała_budzet_2016.pdf
 2. Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej PDFuchwała_WPF_2016.pdf
 3. Opinia RIO o prawidłowoąsci planowanej kwoty długuPDFopinia RIO dług.pdf
 4. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowejPDFopinia RIO deficyt.pdf
Wersja XML