Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki”.

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ d.n..pdf

Załączniki do SIWZ: 
DOCzał Nr 1 - FORMULARZ OFERTY d.n..doc
DOCzał Nr 2 - OŚWIADCZENIE d.n..doc
DOCzał Nr 3 - OŚWIADCZENIE d.n..doc
DOCzał Nr 4 - WYKAZ OSÓB d.n..doc
DOCzał Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU d.n..doc
DOCzał Nr 6 - PODWYKONAWCY d.n..doc
PDFzał Nr 7 - WZOR UMOWY d.n..pdf
DOCzał Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU d.n..doc
DOCzał Nr 9 - WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ d.n..doc
DOCzał Nr 10 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ d.n..doc
DOCzał Nr 11 - TRASA 1 d.n..doc

DOCzał Nr 12 - TRASA 2 d.n..doc
DOCzał Nr 13 - TRASA 3 d.n..doc

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie treści SIWZ1 03.12.2015- dowóz uczniów niepełnosprawnych.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty - dowóz niep..pdf

 

Wersja XML