Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

 1. PDFRb-27S , I kw. 2017 r..pdf
 2. PDFRb-28S , I kw. 2017 r..pdf
 3. PDFRb-N , I kw. 2017 r..pdf
 4. PDFRb-NDS , I kw. 2017 r..pdf
 5. PDFRb-Z , I kw. 2017 r..pdf
 6. PDFRb-NDS za II kw. 2017.pdf
 7. PDFRb-27 S za II kw. 2017.pdf
 8. PDFRb - N , II kw. 2017 r..pdf
 9. PDFRb - Z , II kw. 2017 r..pdf
 10. PDFRb - 28 S , II kw. 2017 r..pdf
 11. PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niemodlin za I półrocze 2017roku.pdf
 12. PDFRb-28S III kwartał 2017 r..pdf
 13. PDFRb-27 S III kwartał 2017 r..pdf
 14. PDFRb -NDS III kwartał 2017 r..pdf
 15. PDFRb - Z III kwartał 2017 r..pdf
 16. PDFRb - N III kwartał 2017 r..pdf
 17. PDFRb -27 S grudzień 2017.pdf
 18. PDFRb -28 S grudzień 2017.pdf
 19. PDFBR-Z IV kw. 2017.pdf
 20. PDFRb-NDS stan na 31.12.2017.pdf
 21. PDFRb-N stan na koniec IV kw. 2017.pdf
 22. PDFRb-28S stan na 31.12.2017.pdf
 23. PDFRb-27S stan na 31.12.2017.pdf
 24. PDFRb-27 S za IV kw.2017.pdf
 25. PDFRb- NDS za IV kw.2017.pdf
 26. PDFwykonanie budżetu za 2017 część 1.pdf
 27. PDFwykonanie budżetu za 2017 część 2.pdf
 28. PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Niemodlin za 2017 r..pdf
Wersja XML