Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki 2018

1. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomościPDFuchwała.pdf

2. Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa OpolskiegoPDFdziennik.pdf

Stawki podatku od środków transportowych są takie same jak w roku 2017

Obowiązują druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości z roku 2017

Wersja XML