Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, zarządzenia - 2019

  1. Zaproszenie do składania ofert na organizacje wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień - PDFOgłoszenie wypoczynek zimowy 2019.pdf , DOCOFERTA UPROSZCZONA.doc

        2.  PDFTrwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!.pdf - tylko do 14.03.2019 r.

       3. Informacja o dotacji na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu -    PDFInformacja o dotacji na sport 2019.pdf

        4. PDFZarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów.pdf

        5. PDFBurmistrz Niemodlina ogłasza konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Niemodlin w 2019 r - finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych.pdf  , PDFInformacja w sprawie o unieważnienie otwartego konkursu ofert.pdf

       6. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej - PDFZarządzenie nr 23 Burmistrza Niemodlina - usługi opiekuńcze.pdfPDFInformacja o wynikach konkursu.pdf

       7. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych - PDFKonuks ofert na realizację zadania- niepełnosprawni.pdf , PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf

           8. PDFZaproszenie na szkolenie dla NGO - 28.03.2019 Opole.pdf

       9. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z  dnia      6 maja 2019r.

         10. PDFKonkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Niemodlin.pdf - 12.08.2019 r.

         11. PDFKonkurs ofert na realizację zadania z zakresy zdrowia publicznego.pdf - 12.08.2019 r.

         12. PDFZarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego - 12.08.2019 r..pdf

         13. PDFPismo do organizacji pozarządowych- współpraca w 2020 r..pdf

         14. PDFZaproszenie na spotkanie - Europejski Korpus Solidarności ON TOUR, Opole 13.11.pdf

         15. PDFzawiadomienie o konsultacjach.pdf  ,   PDFprojekt zm.uchwały.pdf  - 14.10.2019 r.

         16. PDFZawiadomienie o konsultacjach Programu współpracy.pdf  , PDFProjekt Programu wspólpracy z organizacjami na 2020r.pdf

17. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania polegającego na aktywizacji społecznej osób w wieku emerytalnym - PDFkonkurs na realizację zadania polegajacego na aktywizacji społecznej osób w wieku emerytalnym.pdf

18. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu "Senior+" - PDFkonkurs na realizację zadania - prowadzenie ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior +.pdf ,

19. PDFZawiadomienie o konsultacjach gminnych progr. profilakt. 2019r.pdf , PDFProjekt uchwały RM.pdf

20. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert dot. realizacji zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia- Dziennego Domu Senior + - PDFinformacja.pdf

 

Wersja XML