Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"

  1. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin".

         2. Ogłoszenie o zamówieniu:

        3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):

        4. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ :

        5. Informacja z OTWARCIA OFERT:

    6.   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wersja XML