Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII. sesja RM, w dniu 25.11.2019 r.


1. UCHWAŁA NR XVII/95/19 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Niemodlinie -PDFuchw 95.pdf

2. UCHWAŁA NR XVII/96/19 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - PDFuchw 96.pdf

3. UCHWAŁA NR XVII/97/19 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 -PDFuchw 97.pdf

4. UCHWAŁA NR XVII/98/19 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzących miejsca całodobowe okresowego pobytu i mieszkaniach chronionych - PDFuchw 98.pdf

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWAŃ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Brak opisu obrazka

PROJEKTY UCHWAŁ

 1. PDFproj uch 101.pdf
 2. PDFproj uch 103.pdf
 3. PDFproj uch 104.pdf
 4. PDFproj uch 105.pdf

 

Wersja XML