Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Rutki II na działkach nr: 225, 223/1 k.m. 1 obręb Rutki

 1. PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
 2. PDFObwieszczenie o wystąpieniu z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia ooś.pdf
 3. PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie okreslenia zakresu raportu ooś.pdf
 4. PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa.pdf
 5. PDFObwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.pdf
 6. PDFZawiadomienie o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji Rutki.pdf
 7. PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
 8. PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stron postępowania.pdf
Wersja XML