Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Iluminacja przestrzeni publicznej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie”

Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na zadanie pn.: „Iluminacja przestrzeni publicznej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie”.

    1.   Ogłoszenie o zamówieniu:

2.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):

3.  Pliki do pobrania:

            4.   Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ :

                 5. Informacja z OTWARCIA OFERT:

6. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Wersja XML