Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach”

Burmistrz ogłasza drugi przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego  składowiska w Brzęczkowicach”.

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):

          - PDFZałącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.pdf

          - PDFZałącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.pdf

          - MP4Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.mp4

          - Załacznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - kliknij foto  Brak opisu obrazka

3. Pliki do pobrania:

           4. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ:

           5. Informacja z OTWARCIA OFERT:

            6. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Wersja XML