Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia i Zarządzenia 2021

 1. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na aktywizacji społecznej osób starszych. - PDFogłoszenie konkursu ofert 2021.pdf , Informacja o wynikach Konkursu - PDFSiZ.524.1.2021.pdf
 2. Zawiadomienie - konsultacje społeczne dot. propozycji nazwy ulicy - PDFGNP.6624.5.2021 .pdf
 3. Zarządzenia Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji celowej  z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PDFZarzadzenie Nr 315 z dnia 11.03.2021 r..pdf4. 

       4. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na organizację pozalekcyjnych zajęć
sportowych - PDFInformacja o wynikach konkursu ofert.pdf

   5. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień -PDFZarządzenie Burmistrza.pdf

 • Iinformacja o wynikach otwartego konkursu ofert dotyczącego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.- PDFSiZ.524.3.2021.pdf 

    6.Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania w zakresie promocji i rozwoju wolontariatu wśród młodzieży. - PDFkonkurs ofert wolontariat.pdf , (Z uwagi na błąd pisarski informujemy, że poprawnym numerem Zarządzenia Burmistrza Niemodlina z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego jest NR V/366/2021. )

     7.Burmistrz Gminy Niemodlin zaprasza do zgłaszania form współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. - PDFSiZ.526.24.2021.pdf

Wersja XML