Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX sesja RM , w dniu 24.05.2021 r.

 1. uchwała nr XXXIX/221/21 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu naprawczego - PDFuch 222.pdf
 2. uchwala nr XXXIX/222/21 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Niemodlinie za 2020 rok - PDFuch 223.pdf
 3. uchwała nr XXXIX/224/21 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2021 - PDFuch 224.pdf
 4. uchwała nr XXXIX/225/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - PDFuch 225.pdf
 5. uchwała nr XXXIX/226/21 - w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
  Niemodlin - PDFuch 226.pdf

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWAŃ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Brak opisu obrazka

PROJEKTY UCHWAŁ :

Wersja XML