Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne

Niemodlin, dnia 13 grudnia 2010 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 760/1 k.m. 10  położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 89561. Stanowi własność Gminy Niemodlin.

Przedmiotem przetargów jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 17,50 m2 – z przeznaczeniem na ustawienie blaszanych boksów garażowych  nr 8 i nr 9.

1. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 8 o powierzchni 17,50  m2  -  wynosi  19,25 zł miesięcznie.
2. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 9 o powierzchni 17,50  m2  -  wynosi  19,25 zł miesięcznie.

Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów ( obecnie obowiązuje stawka 22%  )
Przetargi odbędą się 14 stycznia 2011 roku o godzinie 1040  ( poz. 1 ) i 1050  ( poz. 2 ) w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł za każdy boks
do dnia 11 stycznia 2011 roku do godz. 14oo .

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77- 4606295 do 7 ) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 31 stycznia 2011 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.
 

Wersja XML