Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Rewitalizacja Niemodlina - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu:
PDFogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
PDFogłoszenie zmieniające.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc
PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf

Przedmiary:
ZIPPRZEDMIARY.zip
PDFczęść przedmiaru OGÓLNOBUDOWLANA po zmianie 02.12.2013.pdf

Architektura:
PDFopis wyk niemodlin.pdf
JPEGPlan zagospodarowania.jpeg
ZIPrysunki.zip
PDFPlan zagospodarowania.pdf

rysunki w formacie JPG: 7Zrys2rys.7z 7Zrys.7z 7Zrys.7z 7Zrys.7z 7Zrys.7z 7Zrys.7z 7Zrys.7z 7Zrys1.7z 7Zrys1.7z 7Zrys1.7z 7Zrys1.7z

Konstrukcja:
ZIPKONSTRUKCJA.zip
PDFProjekt rozbiórki budynku socjalnego.pdf

Geologia:
ZIPGEOLOGIA.zip

Instalacje elektryczne i oświetlenie:
PDFmetryka instalacja elektryczna.pdf
PDFoświetlenie parkingu.pdf
PDFOŚWIETLLENIE TERENU projekt zamienny.pdf
JPEGProjekt zagospodarowania - oświetlenie,zasilanie.jpeg
ZIPINSTALACJE ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE - rysunki.zip

Instalacje sanitarne, wod.-kan., wentylacja:
PDFIS_WEW_OPIS_PB2009.pdf
ZIPIS wodkan,co.zip
ZIPIS wentylacja,kotłownia,gaz.zip
ZIPinstalacja sanitarna zamienna cwu,co,gaz.zip
ZIPPRZYŁĄCZA.zip

Instalacje monitoringu i alarmu:
ZIPProjekt instalacji monitoringu i alarmu.zip

Chodniki:
PDF2. Opis techniczny.pdf
PDF7. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

Nawodnienie:
PDFNAWADNIANIE boiska - opis techniczny.pdf

Specyfikacje techniczne:
PDFstadion przyłącza_STWiOR.pdf
PDFbudowa budynku STWiOR.pdf
PDFoświetlenie parkingu STWiOR.pdf
ZIPST chodniki.zip

Wyjaśnienie treści SIWZ:
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 1- str.02.12.2013.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 2- str. 04.12.2013.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 3- str. 07.12.2013.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 4 - str. 12.12.2013.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 5 - str. 13.12.2013.pdf

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana SIWZ 1 02.12.2013.pdf
PDFzmiana SIWZ 2 04.12.2013.pdf

 

 

Wersja XML