Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. II Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa rurociągów sieci wodociągowej z budynku SUW w Niemodlinie”
  Data utworzenia: 28-07-2021 11:55
 2. Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa rurociągów sieci wodociągowej z budynku SUW w Niemodlinie”
  Data modyfikacji: 27-07-2021 13:03
 3. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sarny Wielkie - 27.07.2021 r.
  Data modyfikacji: 27-07-2021 12:58
 4. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Góra o mocy do 100 MW na działkach nr: 121, 122, 123/2, 123/1, 124, 137/3, 131, 140, 143 obręb Góra
  Data modyfikacji: 27-07-2021 10:09
 5. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych
  Data modyfikacji: 26-07-2021 16:47
 6. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w roku 2021”.
  Data utworzenia: 26-07-2021 16:30
 7. Przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w Grodźcu II na działce nr 91”
  Data modyfikacji: 26-07-2021 14:43
 8. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z przyłączem SN w miejscowości Magnuszowice na działkach nr 173/4 oraz 173/6 k.m. 1 obręb Magnuszowice
  Data modyfikacji: 23-07-2021 10:58
 9. Remont drogi powiatowej nr 1508 O na odcinku Szydłowiec Śląski – Magnuszowice
  Data modyfikacji: 23-07-2021 10:56
 10. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-07-2021 08:06
Wersja XML