Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami komunalnymi

 1. PDFWykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - stan na wrzesień 2021 r.pdf
 2. PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemodlin w 2014 r.pdf
 3. PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemodlin w 2015 r.pdf
 4. PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemodlin w 2016 r.pdf
 5. PDFPoziom recyklingu za rok 2014, 2015, 2016-Gmina Niemodlin.pdf
 6. PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemodlin za 2017 r.pdf
 7. PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemodlin za 2017 r.-korekta.pdf
 8. PDFPoziom recyklingu za 2017 r. Gmina Niemodlin.pdf
 9. PDFPoziom recyklingu za 2017 r. Gmina Niemodlin-korekta.pdf
 10. PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemodlin za 2018 r.pdf
 11. PDFPoziom recyklingu za 2018 r. Gmina Niemodlin.pdf
 12. PDFWstępna roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemodlin za 2019 r.pdf
 13. PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Niemodlin za 2020 rok.pdf
 14. PDFPoziomy recyklingu za 2020 r. Gmina Niemodlin.pdf
 15. PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Niemodlin za 2019 rok.pdf
 16. PDFPoziomy recyklingu za 2019 r. Gmina Niemodlin.pdf
 17. PDFWykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.pdf

 

 

 
Wersja XML