Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

1. DOCProgram współpracy na rok 2013.doc ,  DOCSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi za 2013r.doc

2. DOCProgram współpracy z organizacjmi pozarządowymi na 2014 rok.docDOCSprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014r.doc

3 PDFProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 .pdf

4. PDFProgram wspópracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2016.pdf

5. PDFProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.pdfDOCSprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.doc

6. PDFProgram współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarzadowymi na rok 2018.pdfPDFProjekt uchwały.pdfPDFZawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu wpółpracy.pdf

7. PDFProgram współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok..pdf

8. PDFProgram współpracy Gminy Niemodlin z organ.pozarządowymi na 2019 r.pdf

 

 
Wersja XML