Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym

Art. 33. [Urząd gminy. Regulamin organizacyjny. Kierownik urzędu]
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny,
nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy
wójta lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

 

 

Urząd Miejski w Niemodlinie jest jednostką organizacyjną Gminy Niemodlin i stanowi aparat pomocniczy organów gminy.

 

 

 

Urząd Miejski w Niemodlinie - dane teleadresowe:

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100  Niemodlin
tel.centrala: (+48 77) 4 606 295,
faks: (+48 77) 4 606 260
Poczta elektroniczna (e-mail):

strona internetowa: www.niemodlin.pl

Konto bankowe BS Namysłów O/Niemodlin
44 8890 1079 0009 4009 2006 0001

NIP Urzędu: 7540012312
REGON Urzędu: 000524536

 

Czas pracy urzędu:

poniedziałek od 7:00  do 17:00,
wtorek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00,
piątek od 7:00 do 13:00

 

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach: od 13.00 do 16.00

 

KASA czynna:

poniedziałek   8.00 - 16.00

wtorek / środa / czwartek    8.00 - 14.00

piątek  8.00 - 12.00

przerwa od 10.15 - 10.30

 

 

 

 

 
Wersja XML