Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia  na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną - DOCwniosek_utrzymanie_psa..doc
 2. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - DOCwniosek_udostępnianie _informacji_o_środowisku.doc
 3. DOCXWniosek o wynajem świetlicy- WZOR PODANIE.docx
 4. PDFWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf
 5. DOCwniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt.doc
 6. DOCWNIOSEK O POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO.doc ,
 7. DOCOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY.doc  ,  
 8. DOCOświadczenie rolnika indywidualnego - wzór nr 3.doc
 9. DOCprzyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.doc  ,
 10. DOCDruk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.doc
 11. PDFWydawanie zezwolenia na prowadzeniedziałalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf  ,  PDFWniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działalności - opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf
 12. PDFWykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych.pdf
 13. Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej DOCXOświadczenie nowy wzór.docx   ,     PDFInformacja - opłata retencyjna.pdf
Wersja XML