Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025

 1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025

  Na podstawie Uchwały Nr XV/68/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia
  17 września 2015 r. Burmistrz Niemodlina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin  na lata 2015-2025.

   W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Niemodlin
  do wnoszenia uwag i opinii w terminie od  28 września 2015 r. do  12 października 2015 roku. Projekt dokumentu oraz formularz konsultacji znajduje się
  w załączeniu.

   Formularz należy przekazać:

  - w formie elektronicznej na adres e-mail: strategia@niemodlin.pl

   lub wersji pisemnej:

  - osobiście,  na biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, pok. nr 5

  - na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin

   Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: Konsultacje: „Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025”.

 2. PDFuchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025.pdf

 3. PDFStrategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025.pdf

Wersja XML