Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o przyznanie prawa pomocy

  1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dla osób fizycznych DOCformular PPF.doc
  2. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dla osób prawnych - DOCformularz PPPR.doc
Wersja XML