Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na Kanalizację sanitarną Niemodlina etap V ogłoszony

Przetarg na Kanalizację Niemodlina - etap V ogłoszony

W dniu 8 marca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ramach zadania Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V” obejmującej osiedla Reymonta I, Liściaste oraz ulice Opolską, Żeromskiego i Gościejowicką.
Z poprzednim wykonawcą firmą Azysa Polska Sp. z o.o zerwano umowę w lipcu 2011 r. Zerwanie umowy spowodowało konieczność przeprowadzenia przez Gminę Niemodlin inwentaryzacji placu budowy. Czynności te trwały do połowy lipca do końca października 2011 r. W tym czasie dokonano spisu wykonanych prac kanalizacyjnych i odtworzeniowych, a także, ze względu na konieczność sprawdzenia wiarygodności dokumentów powykonawczych przedłożonych przez Azysę, zlecono własne badania geodezyjne, zagęszczenia gruntu, kamerownie sieci kanalizacyjnej. Po inwentaryzacji placu budowy w terminie 15.11 – 14.12.2011 r. przeprowadzono końcowy odbiór techniczny robót wykonanych przez firmę Azysa. Zlecono również przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór nowego wykonawcy. Wszystkie opisane działania wymagały czasochłonnych czynności i zaangażowania wielu osób, były jednak konieczne ze względu na wymagania Ustawy Prawo Zamień Publicznych, a także oszacowania roszczeń Gminy Niemodlin w stosunku do Azysy do postępowania odszkodowawczego na drodze sądowej. Dochowanie staranności działania i bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa wynika także z faktu dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy ważne jest również to, iż Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie terminu finansowego rozliczenia zadania. Po rozstrzygnięciu nowego zamówienia publicznego niezwłocznie na stronie Urzędu Miejskiego zostanie opublikowany do publicznej wiadomości harmonogram dokończenia poszczególnych etapów kanalizacji.


Wszystkich mieszkańców, którzy są narażeni na niedogodności i przedłużający się proces inwestycyjny przepraszamy.


 

Wersja XML