Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia i Zarządzenia 2022

 1. Oferta dotycząca organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień - PDFoferta organizacja wypoczynku zimowego.pdf ( 13.01.2022 r.)

  2.Oferta organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień.- PDFOferta wyjazd Nysa.pdf ( 17.01.2022 r. )

  3. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ( 22.02.2022 r) - PDFZarządzenie - konkurs.pdf , PDFUnieważnienie konkursu ofert.pdf , DOCXUnieważnienie konkursu ofert.docx

  4.Zarządzenia Burmistrza Niemodlina, dotyczącego otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów. ( 25.03.2022 r. ) - PDFZarządzenie konkurs.pdf , DOCXZarządzenie.docx

Wersja XML