Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVIII sesja RM, w dniu 27.06.2022 r.

 1. uchwała nr LVIII/339/22 - w sprawie nadania nazwy rondu - druk nr 351 - PDFuch 339.pdf (745,40KB)
 2. uchwała nr LVIII/340/22 - w sprawie nadania nazwy rondu - druk nr 352  - PDFuch 340.pdf (1,92MB)
 3. uchwała nr LVIII/341/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 - druk nr 353 - PDFuch 341.pdf (167,69KB)
 4. uchwała nr LVIII/342/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - druk nr 354 - PDFuch 342.pdf (164,09KB)
 5. uchwała nr LVIII/343/22 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina wotum zaufania - druk nr 355 - PDFuch 343.pdf (156,37KB)
 6. uchwala nr LVIII/344/22 - w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2021 rok - druk nr 356 - PDFuch 344.pdf (995,13KB)
 7. uchwała nr LVIII/345/22 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina absolutorium – druk nr 357 - PDFuch 345.pdf (162,87KB)
 8. uchwała nr LVIII/346/22 - w sprawie skargi na Burmistrza Niemodlina i kierownika jednostki - druk nr 358 - PDFuch. 346.pdf (1,14MB)
 9. uchwała nr LVIII/347/22 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego finansowania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu miejsc czasowego pobytu obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - druk nr 359 - PDFuch 347.pdf (165,29KB)
 10. uchwała nr LVIII/348/22 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego finansowania zadania publicznego pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - druk nr 360 - PDFuch 348.pdf (167,07KB)
 11. uchwała nr LVIII/349/22 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2022 - druk nr 361 - PDFuch 349.pdf (655,06KB)
 12. uchwała nr LVIII/350/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 362 - PDFuch 350.pdf (3,49MB)

wyniki glosowań na 58 sesji RM, 27.06.2022 .jpeg