Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII sesja RM, w dniu 31.10.2022 r.

  1. uchwała nr LXII/360/22 - w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - druk nr 373 - PDFuch 360.pdf (177,83KB)
  2. uchwała nr LXII/361/22 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin - druk nr 376 - PDFuch 361.pdf (296,00KB)
  3. uchwała nr LXII/362/22 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 377 - PDFuch 362.pdf (204,68KB)
  4. uchwała nr LXII/363/22 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - druk nr 378 - PDFuch 363.pdf (205,49KB)
  5. uchwała nr LXII/364/22 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2022 - druk nr 379 - PDFuch 364.pdf (807,64KB)
  6. uchwała nr LXII/365/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 380 - PDFuch 365.pdf (3,50MB)

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWAŃ PROJEKTÓW UCHWAŁ

wyniki głosowania na 62 sesji RM 31.10.2022.jpeg